Naujausios žinios

Spalio 25 d. sušaukiamas Tarybos posėdis

Širvintų rajono savivaldybės merės Ž. Pinskuvienės 2018 spalio 1ū d. potvarkiu Nr. 6-52,  2018 m. spalio 25 d. 16.00 val.  sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. 1-173 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-77 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių tvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

4 Dėl Širvintų rajono savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

5. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

6. Dėl ŽŪB „Žirgynas“ valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-356 „Dėl VšĮ Širvintų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Savivaldybės mero pavaduotoja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-201 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo,

Pranešėja – Edita Pocienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė, laikinai einanti Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-326 „Dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Edita Pocienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė, laikinai einanti Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas.

 1. Dėl leidimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai nuomoti plotą kavos aparatui pastatyti.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų sporto centro valdomos ir naudojamos salės nuomos įkainių patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ valdomų, naudojamų ir disponuojamų aktų salių nuomos įkainių patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos valdomų, naudojamų ir disponuojamų aktų, sporto salių, mokomųjų ir kompiuterio kabinetų nuomos įkainių patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl patalpų perėmimo iš VšĮ Širvintų ligoninės.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, nustatymo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl viešame aukcione parduodamo Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomais klausimais.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų nustatymo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl UAB „Širvintų šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo ir veiklos plano suderinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl gatvių pavadinimo suteikimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 1-12 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo ir papildymo

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

Sprendimų projektus galite rasti čia.

Tiesioginę posėdžio transliaciją ir įrašus galėsite stebėti čia.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*