Naujausios žinios

Špionažo vingiai

Asociatyvi nuotrauka www.123rf.com

Straipsnis buvo išspausdintas liepos 25 d. laikraščio „Širvis“ 29-ame šių metų numeryje.

Supykau ašai, mielieji, ant savo Pranės, rimtai supykau. Maniau turintis rimtą informacijos šaltinį, viską matančią akį ir viską girdinčią ausį. O čia toks konfūzas išėjo, tik iš valdovei palankios spaudos sužinojau apie vykusį slaptą susirinkimą, kurio maištingas, netgi, sakyčiau, laisvamaniškas mintis užfiksavo ir bulvarinei spaudai pardavė kažkokie neįvardinti slaptieji agentai. Klausiate, kuo čia dėta Pranė? Taigi labai daug kuo. Visą gyvenimą laksčiusi po visokius susirinkimus ir susibūrimus, visada viską žinojusi apie kiekvieną partiją, organizaciją ir jų narius bei kandidatus į narius. Ne moteris, o visa naujienų agentūra. Bet dabar Pranutė aprimo, aptilo, nustojo domėtis aplinka ir rinkti informaciją. Ir lanko jinai dabar tiktai bažnyčią ir naujosios valdoviškosios partijos susirinkimus bei kitus renginius. Čia jinai man nieko naujo pasakyti nebegali ir taip viskas aišku. Apie bažnytines tradicijas ir jų tvarką ašai žinau viską, o apie valdoviškosios partijos naujienas josios laikraštukas viską nupasakoja, jokio krustelėjimo nepraleidžia. O štai kitos partijos, opozicijos, sąmokslininkai, beigi visokie stabdžiai ir kenkėjai – štai apie ką norisi išgirsti ir sužinoti pirmam ir iš pirminių šaltinių. Štai čia man ir pagelbėtų budri Pranutės akis ir ausis. Gal geriau sakyti – buvusi budri, nes dabar josios budrumas viena partijėle apsiriboja ir jokios naudos man neneša. Viskas, draugystė baigta, teks ieškoti naujų šaltinių, nes ašai pats per daug žinomas, kad galėčiau nepastebėtas prasmukti ir dar slaptą įrašą padaryti – nesu toksai išmanus ir išmoningas. Todėl prieš tokio darbo profesionalus žemai lenkiu galvą ir viešai prašau jųjų pagalbos: kitą sykį, kai darysite slaptą įrašą, vieną kopiją ir mano daliai palikite, kad būčiau laiku informuotas ir pasiruošęs visokiems netikėtumams.

Tasai įvykis su maištingu susirinkimu mane, o ir daugelį kitų protingų žmonių, labai pamokė. Štai atsiuntė valdoviškojo spaudos organo redaktorius klausimus iškiliems miestelio politikams, dalyvavusiems tame susirinkime, klausimus apie tąjį susirinkimą ir jų vaidmenį jame. Bet kai aniedu iškilūs asmenys pateikė savo atsakymus, tai redaktorius liko nepatenkintas ir paliepė tuos rašinius paredaguoti, patrumpinti ir išimti savigyros punktus. Aniedu atsisakė atsiimti savuosius žodžius ir griežtai uždraudė redaktoriui tai pačiam daryti. Ir suprantama, koksai politikas savo noru atsisakys savigyros? Paklauskite apie tai valdovės, jau ji savigyros meną yra tobulai įvaldžiusi. Užsirūstino pabartas redaktorius ir nusprendė: viskas, jokių jūsų atsakymų mano vadovaujamas (atseit) spaudos leidinys nedės, jie nekuklūs ir per ilgi. Nedės, tai nedės, negi pirmas kartas, aniedu politikai ne taip labai ir nusiminė. Bet ašai supratau vieną dalyką. Jūs, mielieji, turbūt prisimenate, jog ne kartą esu prašęs jūsų rašyti man laiškus, diskutuoti, informuoti ir panašiai kontaktuoti. Deja, retai sulaukiu jūsų atsako ir vis nesuprasdavau kodėl. Dabar supratau: vadinasi, ir mano redaktorė blokuoja jūsų per ilgus išvedžiojimus ir neperduoda man skirtų laiškų. Teks su jąja griežtai pasikalbėti ir paprašyti necenzūruoti mano korespondencijos, nesekti blogu valdoviškos spaudos redaktoriaus ir šeimininkės pavyzdžiu. Nepasiduokime asmeniškumams, ponai beigi ponios.

O to slapto susirinkimo organizatoriams ir dalyviams kitą kartą siūlau keisti susibūrimo vietą. Čia tam atvejui, jeigu būtų kaltas ne koksai slaptas diversantas, bet pati salė būtų paruošta tokiems atvejams ir prikaišiota „blakių“ bei kitų vabzdžių – kenkėjų. Gal, sakau, kokį konspiracinį butuką tokiems reikalams reikia turėti, ką? O kiekvieną dalyvį iš anksto patikrinti, atimti telefonus, rašymo priemones ir netgi vienkartines nosines, juk ir ant jų galima kokią užšifruotą informaciją užrašyti. Būkime budrūs visi. Nesnaudžia valdovė, nemiega josios komanda, negali atsipalaiduoti ir josios oponentai. Gal pasiseks įkalbėti Pranę padaryti slaptą įrašą valdoviškosios partijos sambūryje – būsim žingsniu priekyje ir galėsim savo sąlygas diktuoti. Aukščiau nosį, mielieji, rinkiminė kova tik prasideda, dar daug slaptų įrašų ateityje laukia jūsų ir mūsų. Špionažo vingiuose būkim žingsneliu priekyje – tai atsipirks. Po savaitės sutikrinsim įrašus ir padarysim išvadas Jūsų Varpininkas – slaptų įrašų specialistas ir mėgėjas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*