Naujausios žinios

Sporto mokyklos pavadinimas keičiamas į Širvintų sporto centrą

Straipsnis buvo išspausdintas  gruodžio 13 d. laikraščio „Širvis“ 48-ame šių metų numeryje

Taryba 15 balsų „Už“ priėmė sprendimą „Dėl Širvintų sporto mokyklos pavadinimo keitimo ir nuostatų patvirtinimo“. Nuo 2018 m. sausio 1 d. Širvintų sporto mokyklos pavadinimas bus pakeistas į Širvintų sporto centrą.

Aiškinamajame rašte priežastis įvardinama, kad vykdoma veikla atitiktų biudžetinės įstaigos atliekamas funkcijas, nes šiuo metu Širvintų sporto mokyklos pavadinimas neatitinka įstaigos veiklos esmės. Sporto mokyklai tenka vykdyti funkcijas, kurios nedera su Sporto mokyklos veikla: neformalaus ugdymo įstaiga neturėtų teikti pirčių ir baseino paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims.

Visai neseniai 2012 metais dar nepartinis Zenonas Miselis, kurio interesas dėl pavadinimo keitimo yra didžiausias, piketavo prie Savivaldybės įėjimo durų. Piketas vyko dėl Laisvalaikio centro reorganizavimo: jį sujungė su Širvintų sporto mokykla ir liko viena įstaiga – Širvintų sporto mokykla. 2012 m. sausio 31 dieną laikraštyje „Širvintų kraštas“ buvo rašoma: „Sporto mokykloje draudžiami alkoholiniai gėrimai, todėl, jei būtų priimtas sprendimas dėl reorganizacijos, pastate ir šimtą metrų aplink jį nebūtų galima prekiauti alkoholiu. Verslininkui Z. Miseliui tai reikštų jo kavinės žlugimą, nes vien prekiaudama maistu įmonė nesugebėtų išsilaikyti. Tai ir paskatino prieš posėdį surengti piketą/…/.“ Piketo iniciatorius, įmonės „Šimesta“ savininkas, Vileikiškių kaimo bendruomenės pirmininkas Zenonas Miselis tokiu būdu bandė atkreipti valdininkų dėmesį į reorganizacijos žalingumą verslui. „Tai konkretus privataus verslo žlugdymas. Jei bus priimtas sprendimas, kavinė neišsilaikys, nes yra didelės sąnaudos, didelės išlaidos. Atsirastų tuščios patalpos ir daug nepatenkintų žmonių, nes tai vienintelė vieta Širvintose, kur galima nueiti vakare. Visos kitos kavinės užsidaro apie šeštą valandą. Jei tektų kavinę uždaryti, sumažėtų žmonių baseine, ir kitas valdžios žingsnis, matyt, būtų uždaryti patį baseiną…“ – rašoma straipsnyje „Trijų raundų kova už Laisvalaikio centrą“. Sprendimas buvo priimtas, įstaigos reorganizuotos ir pavadintos Sporto mokykla. Baseinas lyg šiolei neuždarytas, kavinė taip pat, bet manoma, kad būtent tada Z. Miselio viduje kilo didžiulė neapykanta buvusiai valdančiajai ir užsiplieskė beatodairiškas, aklas nuolankumas tuo metu Darbo partijos aktyviai narei Ž. Pinskuvienei. Po ko gimė glaudus ryšys ir bendradarbiavimas Darbo partijos Širvintų rajono skyriuje ir dabar Savivaldybės taryboje.

Kavinė tebeveikia ir tebepriklauso babar jau Darbo partijai atstovaujančiam Širvintų rajono tarybos nario Zenono Miselio šeimai, nors verta paminėti, kad kavinė „Oazė“ priklauso ne UAB „Šimesta“, o UAB „Raslucta“ ir, www.118.lt duomenimis, nurodytas vadovas Mindaugas Mickevičius., Pakalbinus kavinės darbuotojus, apie tokį jie nė negirdėjo. Vienintelį savo vadovą jie žino tik Zenoną Miselį, kurio vardu iki šiol pasirašinėjamos sąskaitos faktūros, ir jo sūnų Mindaugą, bet ne Mickevičių, o Miselį.

Nuo šio sprendimo svarstymo ir balsavimo Zenonas Miselis nenusišalino. Todėl galima teigti, kad Tarybos narys priėmė sau asmeniškai naudingą sprendimo projektą.

Kita medalio pusė – jau dvejus metus Sporto mokyklai laikinai vadovaujanti L.E.P. direktorė Alina Zapolskienė. Nuo 2018 m. sausio 1 d. nei jai, nei kitam daugumos statytiniui nebereikės laikyti Švietimo ir mokslo ministerijos kvalifikacinių egzaminų siekiant vadovauti šiai įstaigai, ji nebebus mokykla. Į direktoriaus postą jau ne laikinai galės būti paskirtas bet kas, kuris nuoširdžiai reiškia lojalumą valdantiesiems.

Sporto mokyklos pastatas įtrauktas į parduodamųjų sąrašą

Tame pačiame posėdyje 14 narių balsais Taryba pakeitė ir patvirtino viešame aukcione parduodamo Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. Į sąrašą įtraukė galvijų fermą, esančią Narvydiškio k., Musninkų sen., kurios bendrasis plotas – 11,78 kv. m, o likutinė vertė 1 580,00 Eur bei, 4 aukštų mūrinį laisvalaikio centrą, esantį Kalnalaukio g. 28, Širvintų mieste. Jo bendrasis plotas – 2 255,31 kv. m, o likutinė vertė 752 510,72 Eur. Bet iš jo išbraukė pastatą – gaisrinę su priklausiniais, esančiais Vilniaus g. 11, Širvintų mieste. Gaisrinės bendrasis plotas – 275,32 kv. m ir jos likutinė vertė yra 10 454,00 Eur. Tarybos nariai diskutavo tiek dėl iš sąrašo išbrauktos gaisrinės, tiek dėl įtraukto į jį laisvalaikio centro.

Į Tarybos nario V. Mateikos klausimą, kodėl iš sąrašo išbrauktas gaisrinės pastatas, merė Ž. Pinskuvienė atsakė, kad Savivaldybė pati planuoja toje vietoje įgyvendinti kažkokį projektą. Kokį konkrečiai – neįvardino. „Ši vieta yra labai patogi kažką padaryti savivaldybei, o ne vien tiktai lengva ranka paleisti per aukcioną,“ – aiškino Ž. Pinskuvienė. Dėl pastato, kuriame šiuo metu veikia baseinas, merė Ž. Pinskuvienė teigė, kad, įtraukus į pardavimą šį pastatą, bus numatyta baseiną atiduoti pirkėjui tik tada, kai administracija persikels į naujai statomą baseiną.

Tarybos narys G. Jozonis paklausė, ar yra numatyta, kaip jį išsaugoti neišniokotą, jei pardavimo procedūra užsitęstų ne vienerius metus. „Tikrai yra norinčių ir besidominčių verslininkų būtent šia vieta, kurioje galėtų atsirasti kad ir pavyzdžiui prekybos centras,“ – į klausimą atsakė Ž. Pinskuvienė. Jokių planų apie pastato konservavimą kol kas nėra numatyta.

Gyventojams šiluma atpigs 1 centu už 25 kilovatvalandes

Lapkričio mėnesį Širvintų rajono savivaldybės Taryba posėdyje septyniolikai balsavus „Už“, dviem – K. Pakalniui ir J. Purvaneckui – susilaikius, buvo priimtas sprendimas nustatyti UAB „Širvintų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamąsias (be PVM) pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. J. Purvanecko teigimu, kainos turėtų mažėti daugiau nei 0,04 cento už kilovatvalandę. Jo teigimu, pagal šilumos kainos dydį vartotojams Širvintos nusirito iki 16 vietos. Kai tuo tarpu prieš kelis metus puikavosi pirmame dešimtuke. UAB „Širvintų šiluma“ direktorius Raimondas Ragauskas atsakė, kad šilumos kaina mūsų rajone žemesnė palyginti su Kaunu ar su kitais dideliais miestais. Taigi už 25 kilovatvalandes šilumos vartotojai mokės vienu centu pigiau nei šiemet.

Aiškinamajame rašte teigiama, kad UAB „Širvintų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. gavo 10,0 tūkst. Eur papildomų pajamų, kurias paskirsčius 12 mėnesių baziniam realizuotam šilumos kiekiui, šilumos kaina mažėja tik 0,04 ct/kWh.

Čiobiškio mokykloje vėl naujas L.E.P. direktorius

15 balsavus „Už“, keturiems susilaikius buvo pritarta Čiobiškio pagrindinės mokyklos L.E.P. direktorę Palmirą Kvietkauskienę pakeisti mokytoja Gaiva Dambrauskiene, kuriai nuo 2017 m. gruodžio 21 d. pavesta laikinai atlikti Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus funkcijas iki kol konkurso būdu bus paskirtas direktorius. Tai jau tokio pobūdžio viražas, kai direktorė tampa pavaduotoja, o pavaduotoja – direktore, o vėliau vėl grąžinami atgal į tas pačias pareigas tie patys asmenys.

Tarybos narys Vytas Šimonėlis replikavo, kad konkursas direktoriaus pareigoms eiti turėjo būti paskelbtas dar prieš dvejus metus, kai 2015 m. lapkričio 26 dienos posėdžio metu buvo priimtas sprendimas atleisti Steponą Mažrimą iš Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų ir pavesti Palmirai Kvietkauskienei laikinai eiti šias pareigas. Šie viražai jau yra buvę, pavaduotoja keičia L.E.P direktorę, po to atstato. Ir dar viena smulkmena, kuri kelia abejonių šių viražų skaidrumu, – šios dvi personos, keičiančios viena kitą pareigose, yra seserys.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*