Naujausios žinios

Susitikimas su Seimo nare D. Šakaliene

„Širvio“ informacija

Straipsnis buvo išspausdintas  gruodžio 20 d. laikraščio „Širvis“ 49-ame šių metų numeryje

Smagu sulaukus svečių, o dar didelių ne tiek ūgiu, kiek savo pareigomis, dar smagiau. Penktadienį, gruodžio 15 d., Širvintose lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo narė Dovilė Šakalienė. Ji lankėsi Širvintų vaikų dienos centro kalėdiniame renginyje, o po to susitiko su Širvintų rajono vaikų globėjų draugijos nariais.

Ši Seimo narė yra žinoma kaip tikra kovotoja už vaikų teises, už pagarbų ir atsakingą požiūrį į vaiką, į savižudybių prevenciją ir kitus aktualius, o kartais ir skaudžius valstybei klausimus. Atrodo, jog ši sritis yra bene problematiškiausia ne tik Lietuvoje, bet ir mūsų savivaldybėje. Nors vaikų globos namų neturime, nėra institucijos, kurioje būtų globojami nepilnamečiai, tačiau, pasak susirinkusiųjų, tai nereiškia, kad nėra vaikų, kuriems reikalinga globa. Dažniausiai tai socialinės rizikos šeimų vaikai, kurie po Vaiko teisių apsaugos skyriaus rizikos įvertinimo būna paimami iš šeimos, kol situacija pagerėja, vaikams nebelieka realios grėsmės.

Atrodo, kad ne kartą ir ne du kalbėta, bandyta ieškoti problemos spredimo būdų, tačiau situacija mažai tepasikeitė. Štai pats nauajusias atvejis – trys vaikai paimti iš šeimos ir atiduoti globėjai, kuri ir taip jau turi kelis globojamus vaikus, vadinasi, bendras vaikų skaičius viršijo šešis, o tai jau, žiūrint įstatymo raidės, pažeidimas. Kyla natūralus klausimas, ar užtikrinami aukšti globos reikalavimų standartai, o būten: pakankamas gyvenamasis plotas, atskiri kambariai, sanitariniai mazgai berniukams ir mergaitėms, globėjos sutuoktinio požiūris į tokią galybę vaikų ir pan. Ir taip pat natūraliai galima atsakyti: Vaiko teisių apsaugos skyrius kitaip ir negali elgtis, nes trūksta globėjų. O tų globėjų, pasirodo, yra, tik kažkodėl savivaldybė juos ignoruoja, susidaro įspūdis, kad buvusių Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojų įdirbis yra nuvertinamas, tai tarsi minusas, vadinasi, ir globėjai niekam tikę. Bet, kad ne, iš penkių dalyvavusių globėjų šeimų atstovų, globoja kitų savivaldybių vaikus ir tos savivaldybės, o tiksliau Vaiko teisių apsaugos skyriai, labai patenkinti širvintiškių rūpesčiu, globa. Neveltui šie žmonės globoja net 9 ne savo rajono vaikus. Va jums ir potencialas, va jums ir problemos sprendimas, deja deja, panašu, kad šie globėjai laikomi savivaldybės priešais, jei ignoruojami, nekviečiami į renginius, dažnai informaciją apie mokymus, susitikimus su įvairiais specialistais gauna ne tiesiogiai iš atsakingų institucijų, o per pažįstamus.

Jaudinamasi ne dėl savęs, o vaikų, kurie dažniausiai tampa įkaitais, kurių teisės ne ginamos, o atvirkščiai, dar labiau pažeidžiamos. Štai pasakojamas nesenas atvejis, kai vaikai iš šeimos pateko į ligoninės priimamąjį, kur nakvojo tam nepritaikytose patalpose, o jais rūpintis turėjo slaugytojo padėjėjos, kurios vargu, ar buvo ruoštos tokiam atvejui. Vargu, ar jas galima vadinti globėjomis. Po tokios nakvynės, kitą dieną vaikai keliauja į mokyklos bendrabutį, kur vėl nauja aplinka, nauji žmonės. Ar taip mes, suaugę, užtikriname vaiko teisę į saugią aplinką, ar pagalvojo tie specialistai, ką turi patirti mažas žmogelis, kuris kaip niekam nereikalingas mėtomas iš vietos į vietą, ką jau kalbėti apie psichologinę paramą vaikui, saugumą, šiltą ir jaukią, ne valdišką, aplinką.

Globėjai minėjo ir kitą problemą – potencialių, naujų globėjų paiešką. Vien tik iškabintais plakatais ir rašiniais spaudoje neatrasi tokių žmonių, reikalingas asmeninis santykis, asmeninis pavyzdys, liudijimas. Globa – tai sunkus, atsakingas darbas, kuris dirbamas visa parą ir visus metus. Labai trūksta žmogiško požiūrio, ne valdiško, ne biurokratinio, o paprasto gero žodžio, dėmesio parodymo, pagalbos suteikimo, padrąsinimo.

Globėjai džiaugėsi, kad patys sugebėjo įgyvendinti projektą, paremtą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šis projektas buvo skirtas psichologinėms globos problemoms spręsti, savipagalbos grupių organizavimui, refleksijai. Šie kursai nė iš tolo nepriminė savivaldybės organizuojamų kursų dėl pliuso, kai atvykusiems lektoriams vicemerė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai nupasakoja apie rojų Širvintose, kad jokių problemų nebūna, o globėjai gauna laiko prisistatyti ir tuo kursai pasibaigia.

Seimo narė, Laikinosios parlamentinės vaiko gerovės grupės vicepirmininkė Dovilė Šakalienė pažymėjo, kad išgirsti globėjų nuogąstavimai kelia daug įvairių klausimų. Jai susidarė įspūdis, kad Širvintų rajone yra nepakankamai užtikrinamos vaikų teisės. Seimo narė apgailestavo, kad Lietuvoje nenoriai vykdomi įstatymai, turintys ginti vaikus. „Netrukus minėsime skaudžias Matuko nužudymo metines. Šiandien noriu paklausti kiekvieno valdininko, ką jis asmeniškai padarė, kad vaikai nebūtų skriaudžiami nei fiziškai, nei psichologiškai. Prireikė didžiulės politinės valios, kad įstatymai būtų priimti – dabar gi turime pasiekti, kad jie būtų sąžiningai vykdomi. Tam reikia įsitraukti mums visiems ir nebijoti pakovoti už vaikus,“ – kalbėjo Dovilė Šakalienė.

Seimo narė sveikino Širvintų rajono vaikų globėjų draugiją, kuri realiai rūpinasi vaikais, siekia pokyčių ir kokybės. Problemų yra, bet jas reikia spręsti, o ne slėpti, ar imituoti dideles pastangas ir darbą vaikų labui. Atvira ir vieša diskusija su valdžios ir nevyriausybininkų atstovais – geriausias būdas atrasti geriausius sprendimus, kad vaikai tiek Lietuvoje, tiek Širvintose gyventų saugiai ir laimingai.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*