Naujausios žinios

Svarbu tėvams! Ką turite žinoti, jei vaikas lanko NVŠ būrelį?

Šaltinis: www.telsiai.lt

Širvintų rajono savivaldybė sulaukė klausimų iš susirūpinusių tėvų, kurių vaikai lanko vieną iš 18 Širvintų rajone vykdomų neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) užsiėmimų. Iškilę klausimai yra svarbūs, kadangi šioje programoje dalyvauja net 385 rajono mokiniai. Švietimo ir kultūros skyrius, administruojantis Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą rajone, informuoja:

Atkreipiame tėvų dėmesį, kad neformaliojo švietimo programos finansuojamos 2 k. per metus, atsižvelgiant į tai, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija lėšas skiria kalendoriniams, o ne mokslo metams. Todėl programų akreditavimas vyksta vasario–birželio ir rugsėjo–gruodžio mėn. (Dėl šių metų NVŠ finansavimo kol kas sprendimo Ministerija nėra priėmusi).

Pažymime, kad tėvai, kurių vaikai lanko neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus, pasirašo sutartį. Joje būna nurodyta data – iki gruodžio 31 d. Nauja sutartis sudaroma po Naujųjų metų, sulaukus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansavimo.

Širvintų rajono savivaldybėje neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo Meno mokykla bei laisvieji mokytojai, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę individualią veiklą pagal pažymą arba individualios veiklos vykdymui įsigiję verslo liudijimą.

Laisvasis mokytojas pateikia savo siūlomą programą Švietimo ir kultūros skyriui. Jei programa atitinka teisės aktais nustatytus kriterijus, ją akredituoja Administracijos direktoriaus sudaryta komisija. Akredituotai programai skiriamas finansavimas.

Kiekvienas neformaliojo vaikų švietimo programos teikėjas programas teikia laisvu apsisprendimu, t. y. pasibaigus kalendoriniams metams ir įvykdžius sutartyje numatytus įsipareigojimus, kiekvienas sprendžia individualiai – teikti naują programą ar neteikti.

Širvintų rajono savivaldybėje 2020 metams yra pateikta ir jau akredituota 18 programų. Kai Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu bus skirtas finansavimas, Širvintų rajono savivaldybėje mokiniai turės galimybę lankyti programas: „Meistriukai“, „Krepšinio pasaulyje“, „Sniego gniūžtė“, „Auk stiprus ir sveikas gamtoje“, „Jaunieji kolumbai“, „Salės ir paplūdimio tinklinis“, „Gitaristų grupelė“, „Sportuok, judėk ir būsi aktyvus“, „Būsimieji Tėvynės gynėjai“, „Vaikų universitetas „Alfa“, „Kūrybiškumo raktas“, „Ateik ir sportuok“, sceninė raiška „Nuo scenos iki ekrano“, „Širvintų sportinių šokių šokėjai“, „Lietuviškasis molis“, „Pramoginio ir laisvo stiliaus šokio mokymas“, „Sveikatingumo skatinimas sporto pagalba“, „Skautai: Dievui–Tėvynei–Artimui“.

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Nuo 2016 metų Neformaliojo vaikų švietimo lėšos savivaldybėms skiriamos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, atsižvelgiant į praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 dieną savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose besimokančių vaikų skaičių.

Informaciją ir kvietimus registruotis į siūlomas programas kiekvienas programos teikėjas (laisvasis mokytojas ir Meno mokykla) savo ruožtu pateikia įvairiais kanalais. Oficiali informacija visuomet pateikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.sirvintos.lt bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Kilus klausimams dėl neformalaus švietimo galite kreiptis į Švietimo ir kultūros skyrių, Rasą Kralikevičienę (8 382) 52 835.

Šaltinis: www.sirvintos.lt

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*