Naujausios žinios

Šventėme Škaplierinės atlaidus Širvintose

Valda Patinskienė

Straipsnis buvo išspausdintas  liepos 19 d. laikraščio „Širvis“ 29-ame šių metų numeryje.

Kiekvienais metais liepos 16-ąją Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyksta Mergelės Marijos – Karmelio kalno Karalienės (Škaplierinės) atlaidai. Nors šie atlaidai nėra tituliniai, tačiau gal dėl palankių oro sąlygų, o gal dėl mylimo Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės altoriaus paveikslo bažnyčioje, nuo seno Širvintose jie pritraukdavo daugiausiai maldininkų iš pačios parapijos ir aplinkinių vietovių. Vyresnio amžiaus parapijiečiai liudija, kaip į atlaidus suvažiuodavo giminaičiai iš tolimesnių Lietuvos kraštų, svečiuodavosi, džiaugsmingai švęsdavo šią šventę, o namiškiams buvo didelė garbė, kad gausus būrys artimųjų juos aplanko.

Šiais metais atlaidai buvo ypatingi – kupini dvasingumo, solidumo, staigmenų, dėmesio ir pagarbos parapijiečiams ir rėmėjams. Dar neseniai, birželio 25 d., Lietuvos katalikai šventė pal. Teofilio Matulionio beatifikacijos šventę. Kad sulaukėme palaimintojo beatifikacijos, malda, ir pinigais prisidėjo ir Širvintų parapijos žmonės.

Gerokai prieš atlaidus klebonijos kiemą papuošė koplytstulpis, skirtas palaimintajam Teofiliui Matulioniui. O atlaidų išvakarėse smalsuolių akį traukė tame pačiame kieme pastatyta palapinė, stalai. Su nekantrumu laukėme sekmadienio.

Į šią parapijos šventę bažnyčios dekanas kun. Leonas Klimas pakvietė buvusį bendrakursį Julių Sasnauską. Gausiai susirinkę parapijiečiai ir svečiai įdėmiai klausėsi prasmingo vienuolio pranciškono J. Sasnausko pamokslo. Po procesijos tikintieji buvo pakviesti  į klebonijos kiemelį, kur buvo pašventintas koplytstulpis. Dekanas kun. L. Klimas padėkojo visiems rėmėjams, ypatingai bažnyčios vikarams kun. Mariui Talučiui ir kun. Povilui Slaminiui, parapijos žmonėms.

Sveikinimo žodis buvo suteiktas rajono merei  Ž. Pinskuvienei. Plojimais parapijiečiai sutiko merės ir Tarybos pažadą iš dalies finansiškai prisidėti prie planuojamų bažnyčios vidaus remonto darbų. Dekanas kun. Leonas Klimas įteikė padėkas  rajono merei ir Tarybai, ligoninės vadovui ir personalui, parapijos globos namų valdytojui ir personalui, gaisrinės vadovui ir dirbantiesiems, Širvintų rajono kooperatyvo „Veivera“ direktoriui, verslininkams, Širvintų parapijos žmonėms, aktyviai dalyvaujantiems pastoracijos veikloje. Rajono merė apdovanotiesiems įteikė Savivaldybės suvenyrus. Po apdovanojimų visi susirinkusieji buvo pakviesti į agapę.

„Marija, suteiki malonės / Tave pamylėti karštai, / kad nuodėmės, vargas, dejonės / pranykt tarp žmonių amžinai.“

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*