Naujausios žinios

Šviesa, kuri keičia

Šarūnė Baronaitė

Straipsnis buvo išspausdintas  sausio 11 d. laikraščio „Širvis“ 2-ame šių metų numeryje.

Širvintas jau ketvirtus metus prieš Kūčių vakarienę pasiekia ypatinga, skautų iš Betliejaus į Europą atgabenta ir iš rankų į rankas perduota Betliejaus taikos ugnis. Nuo gruodžio 14 d. ugnis kasdien keliavo pas naują šeimininką ir saugotoją. Šiais metais Betliejaus šviesa ir ramybė ypač plačiai išsiskleidė Širvintų rajone.

Pirmieji taikos žibintą gruodžio 15 d. vakarą iš Lietuvos Skautų Sąjungos Akademinio Skautų Sąjūdžio kunigaikščio Algimanto skilties Širvintų skautų perėmė Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-sios rinktinės Širvintų šaulių 10-sios kuopos šauliai, kurie šventą ugnį atnešė į gruodžio 16 d. dieną Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vykusią netradicinio ugdymo dieną „Kalėdų stebuklo belaukiant“ ir dalino šios mokyklos mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams. Vėliau vežė į Musninkuose vykusį Musninkų „Spindulio“ bendruomenės susitikimą bei perdavė bendruomenės atstovei Filomenai Vaicekauskienei, prašydami toliau nešti ugnį vietos žmonėms.

Gruodžio 16 d. prie skautų akademikų gyvosios ugnies grandinės prisijungė ir ugnį perėmė skautai iš Lietuvos skautų sąjungos Kunigaikščio Traidenio draugovės Zibaluose. Jie taikos ugnį atnešė į Zibalų pagrindinę mokyklą ir padovanojo mokyklos direktorei Sigitai Kaminskienei. Išsaugoję degančią ugnį Zibalų skautai gruodžio 18 dieną vyko į Šešuolių parapiją perduoti Betliejaus taikos ugnies šios parapijos gyventojams. Ugnis iškilmingai buvo įnešta į bažnyčią ir šv. Mišių metų perduota kunigui Egidijui Kazlauskui, kuris toliau ja dalijosi su parapijiečiais.

Lietuvos Skautų Sąjungos Akademinio Skautų Sąjūdžio kunigaikščio Algimanto skilties skautai įžiebę pirmąjį Betliejaus taikos ugnies žiburį Širvintose toliau leido šviesos žibintą iš rankų į rankas, kad atneštų jį gruodžio 23 d. širvintiškiams į Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią ir atiduotų žmonėms, o ant jų šventinio stalo deganti žvakė toliau skleistų pasaulio Kūrėjo siunčiamą šviesą.

Gruodžio 23 d. Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje nuo Lietuvos skautų sąjungos Kunigaikščio Traidenio draugovės skautų iškilmingai įnešto žibinto buvo uždegtos bažnyčioje esančio advento vainiko žvakės, o po vakarinių mišių žmonės buvo raginami pasidalinti ugnimi ir uždegta žvakę parsinešti į savo namus bei pasidalinti ugnyje rusenančia tikrąja Betliejaus siela su kaimynais bei brangiais ir artimais žmonėmis. Taika prasideda nuo kiekvieno iš mūsų – nešančio ugnį ir priimančio šį taikos simbolį, nuo kiekvieno, kuris toliau skleidžia šią šviesą šeimoje ir brangių žmonių draugijoje. Kiekvienas, ištiesdamas ranką uždegti žvakę, keičiasi ir keičia, jiems darosi jaukiau gyventi.

Betliejaus taikos ugnies organizatoriai, Lietuvos Skautų Sąjungos Akademinio Skautų Sąjūdžio kunigaikščio Algimanto skilties Širvintų skautai dėkoja prie akcijos prisidėjusiems ir Taikos ugnį Širvintose, Zibaluose, Musninkuose ir Šešuoliuose skleisti padėjusiems Lietuvos skautų sąjungos Kunigaikščio Traidenio draugovės skautams ir jų vadovams skautininkams Vytautei ir Sauliui Kvainickams, Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-sios rinktinės Širvintų šaulių 10-sios kuopos šauliams ir jų vadui Leonui Vaicekauskui, mišias aukojusiems Širvintų parapijos kunigams: dekanui kun. Leonui Klimui ir vikarui kun. Povilui Slaminiui, Šešuolių parapijos klebonui kun. Egidijui Kazlauskui bei visiems, nešusiems Betliejaus ugnį į žmonių rankas ir širdis.

 

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*