Naujausios žinios

Tapatybės ir identitetai

Nomedos Drazdienės piešinys

Straipsnis buvo išspausdintas rugpjūčio 8 d. laikraščio „Širvis“ 31-ame šių metų numeryje.

Pasklido po miestelį didi naujiena – valdovės įsakymu kuriamos dirbtuvės, kuriose kursim ir gaminsim miestelio indi…indu… tfu, ištarti neįmanoma – taigi, identitetą. Dėkui Dievui, dar nuo karaliavimo varpinėje laikų atmenu vieną kitą lotynišką žodį, tai ir jums, mielieji, galiu paaiškinti, kad tasai indi…indo…tfu, identitetas lietuviškai reiškia – tapatybę. Toliau jau ašai liežuvio nelaužysiu ir tik savąjį, lietuvišką žodį naudosiu.

Eilinį kartą, mielieji, įsitikinau, kokia teisi yra valdovė teigdama, kad iki josios valdžios įsiviešpatavimo miestelis buvo tarsi miręs, niekas nieko jame nevykdė. Pusę tūkstančio metų mūsų šlovingasis miestelis gyvuoja, o tik dabar susigriebta ieškoti in… oi, tapatybės. Tai kur jinai iki šiol slepiama buvo, sakykite man, mielieji, a? Tylite? O kas jums belieka, atsakymo, kaip ir ašai, juk tikrai neturite. Visi dvarininkai ir kiti aukšti ponai net po mirties gėdytis turėtų tokio neveiklumo ir apsileidimo, apie dar gyvuojančius valdovus jau net ir nebekalbu.

Na, bala nematė, kad ir pavėluotai, bet svarbiausia, kad imamės ieškoti ir galų gale turėsim tą in… tapatybę. Štai dirbtuvės tam tyčia kuriamos, vadinasi, bus darbo vietų, vyks konkursai, o tai visada pagyvina miestelio kasdienybę. Taigi identifikuokimės, tapatinkimės, kad tik miesteliui būtų geriau.

Bet, mielieji, yra ir kitas labai svarbus reikalas. Visi miestai, beigi miesteliai dabar kuria miesto šūkius. Tuoj pat pradėkim ir mes šį procesą, juk nesam niekuo ne blogesni už kitus. Netempkim, kaip sakoma, gumos ir pradėkim rinkiminį procesą. Ką jau ką, o rinkimus tai mes mėgstam. Vis ką nors renkam ir renkam. Jei ne Prezidentą, tai Seimą, jei ne Seimą, tai vietos tarybas, jei ne vietos valdžią, tai geriausią automobilį. Kai jau tą išrinksim, ateis laikas skaniausiam pyragui ir t. t. Apie visokius misių rinkimus jau net nekalbu, nes tą temą pradėjus galo nebus. Dabar, kasdienybei paįvairinti, rinkime miestelio šūkį. Nesinervinkite iš anksto, sąlygas sudarysim geras. Gana jau čia žmonėms skubėti prie rinkiminių vietų, siūlau rinkimus priartinti prie žmogaus. Vasara, atostogos, karščiai, visi, kas tik gali, pliaže gulinėja, galima ir rinkimus ten surengti. Užbėgai į persirengimo kabiną, kartu su drabužiais ir balsą palikai. Pigu ir greita, kaip sakoma.

Netinka pliažas? Atseit, rimtus reikalus dera spręsti rimtoje vietoje? Puiku, siūlau alternatyvą – taromatus. Vasara, atostogos, karščiai – visi sriaubia vandenį ir kitus skysčius, pabaigia ir vėl lekia pirkti naujų. Pro taromato plyšį, drauge su tuščia tara, įmeskime ir savąjį balsą. Pigu ir greita, kaip sakoma.

Jei netinka mano siūlomi planas A beigi planas B, tai, žinokite, kad yra dar ir planas C, ir D, ir netgi E, jeigu prireiktų. Apsivošiu, kaip sakoma, aukštielninkas, bet savąjį planą prakišiu, kad ir kiek tai kainuotų.

Tiesa, galima tų rinkimų ir nerengti, tiesiog čia ir dabar išrinkti ir patvirtinti tą miestelio šūkį. Kokį? Negi dar kyla klausimų? Jau mūsų miesteliui čia jokia problema. Šiandieną jis, dėkui Dievui, garsus, populiarus ir kaip sakoma „plačiai žinomas siauruose sluoksniuose“. Tad ilgai ir negalvokim. „Miestelis! Ir tuo viskas pasakyta!“. Štai su kokiu šūkiu mes galim drąsiai žengti į šviesią ateitį, mielieji. Jei sutinkate su manimi, patvirtinkite prie artimiausio taromato. Liaudies balsas – Dievo balsas, tad šūkis turės gyvuoti. Nušluostysim nosis visiems didmiesčiams beigi miesteliams, pirmieji turėdami miestelio šūkį. O kai ir in… oi, tapatybę suieškosim, tai gyvenimas virs pasaka ir ne kitaip. Turiu baigti, laikas skubėti į dirbtuves, juk vėluojančių niekas nelaukia. Pritariate man? Pirmyn prie taromatų, mielieji, rezultatus žinosim po savaitės. Atia!

Jūsų Varpininkas – rinkiminių planų kūrėjas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*