Naujausios žinios

Tarp darbo ir politikos

Nomedos Drazdienės piešinys

Straipsnis buvo išspausdintas  liepos 19 d. laikraščio „Širvis“ 29-ame šių metų numeryje.

Kad jūs žinotumėt, mielieji, kaip man šiemet pakyrėjo prognozės, tiesiog apsakyti neįmanoma. Orų prognozuotojai į pasiutimą varo, niekaip doros vasaros neišpranašauja. O dabar dar ir politologai prisidėjo, kad juos kur nelabasis nujotų! Prezidento rinkimai dar kažin kada nusimato, o tie jau pradėjo būsimą nugalėtoją rinkti. Svarbiausia, kiekvienas savo numylėtinį turi ir jį pirmyn stumia. Šitaip ir ašai galiu pranašauti ir prognozuoti, kad tiktai kas nors klausytųsi. Bet nieko ašai čia neprognozuosiu, geriau išmintingai patylėsiu. Be to, man ne taip jau labai tie prezidentiniai rinkimai ir rūpi. Kur kas svarbiau, kas kitą kadenciją miesteliui vadovaus? Va čia tai reikia rūpintis, prognozuoti ir organizuoti. Jei jau apie prezidento rinkimus prakalbom, tai pats laikas ir apie valdoviškus reikalus pakalbėti.

Man, mielieji, tie valdoviški reikalai kaip ir aiškūs, ateitis kaip ant delno, kaip sakoma. Bet tik jau nelaukit, kad tuoj viską ir išdėstyčiau, patys galveles pasukit. Užuominų esama tiek, kad suklysti tiesiog neįmanoma, sutinkate?

Gerai jau, gana apie tas prognozes. Lai suinteresuoti asmenys pradeda ruoštis rinkimams, o mes iš šalies pažiūrėsim ir tada priimsim sprendimą. Va tiktai valdovei pasiruošimą antros kadencijos viešpatavimui trukdo visokie nepatenkinti asmenys. Štai dabar iškėlė klausimą, kad per dažnai, atseit, Tarybos posėdžiai šaukiami ir reglamento nesilaikoma. Aš tai pasakyčiau taip: kieno valdžia, to ir reglamentas, mielieji mano. O kad posėdžiai per dažnai vyksta, tai čia tik į gera, dirbama, vadinasi, iš peties. Nesvarbu, trys ar trisdešimt trys klausimai darbotvarkėje, ar posėdis truks visą dieną, ar pakaks septynių minučių. Reikia, ir posėdžiaujama. Ir nereikia visokių verkšlenimų klausytis, kad ne visi gali taip dažnai posėdžiauti, nes tai trukdo tiesioginiam darbui. Pamanykit, darbui. Jei, mielieji, nusprendėte politikuoti, tai apie darbą pamirškite – darbas tik trukdo geram politikui. Štai, ašai, sakykime. Jau seniai esu be varpinės ir jokio darbo neturiu. Būčiau Tarybos narys, galėčiau kad ir kasdieną posėdžiauti nuo ryto iki vakaro. Supratot mane? Prisiminkit tai, kai reikės balsuoti. Imkim kad ir valdančiąją daugumą. Kodėl jie gali posėdžiauti be paliovos ir rankas kilnoti, vos tik valdovė balta rankele mosteli? Nes jie neturi rimtų darbų, jie – POLITIKAI. Politikai iš didžiosios raidės gali sau leisti posėdžiauti valdovei paliepus ir panorėjus. Nes ji valdovė ir jų darbai priklauso nuo jos žodžio ir užgaidos. O tie, kiti, kurie sakosi negalintys taip dažnai posėdžiauti, jie tik pusiau politikai. Nes tikras politikas rimto darbo nedirba, tik liežuviu mala ir prie valdžios gretinasi. O ir liežuviu gali malti tik tai, kas yra valdovės patikrinta ir aprobuota – tik taip ir ne kitaip. Ne veltui juk kai kurie dirbantys išvis negali būti Taryboje, t. y. politikuoti. Darbas ir politika nesuderinami dalykai, tai aš jums mėginu visu rimtumu paaiškinti. Kodėl buvę seimūnai niekaip negali darbų rasti? Nes jie politikai. O bent kadenciją papolitikavęs asmuo pasidaro nebetinkamas darbui, jam lemta iki dienų galo likti politiku. O tai reiškia žarstyti pažadus, kurti partijas, judėjimus, įstatymų pataisas ir kitus politinius darbus daryti.

Tai štai, mielieji, po truputį pradėkite mąstyti apie artėjančius rinkimus ir kandidatūras. Jei rinksim atsakingus ir dirbančius žmones, tai kadencija bus rami, darbai vyks tyliai ir ramiai. Bet jei balsuosim už politikus, tai ir gyvensim, kaip gyvenam šiandien: dairydamiesi per petį, vadinami visokiais nelabai gražiais vardais, girdėdami pasigyrimus ir pasireklamavimus. Mūsų valia rinktis – darbas ar politika, realūs darbai ar rojaus sodai. Beje, rojaus sode dar tik dvi mažytės obelaitės tėra. Manau, sodo kūrėja dės visas pastangas ir toliau turėti galimybę auginti sodą. Drauge su savo politikų komanda. Tai ar auginsime rojaus sodą, mielieji?

Jūsų Varpininkas – kandidatas į naująją tarybą

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*