Naujausios žinios

Tarpinstitucinis pasitarimas Širvintose: spręstinų problemų centre – vaiko gerovė

Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovų susitikimas su Širvintų rajono savivaldybės administracijos bei įstaigų atstovais, tikėtina, kad bus pirmas žingsnis sprendžiant problemas, dėl kurių ne visuomet pavyksta tinkamai įgyvendinti geriausius vaiko interesus.

 „Šio pasitarimo tikslas – apžvelgti bendrus darbus vaiko gerovės srityje, rasti sąlyčio taškus, sutarti, kaip reaguoti į vaikams kylančias grėsmes, ir draugiškai bendradarbiauti ateityje“, – pasitarimą pradėjo Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) vedėja Silva Lukoševičienė.

 „Bene svarbiausia – ankstyvas atpažinimas šeimų, auginančių vaikus ir patiriančių socialinę ar kitokią riziką, t. y. nepakantumo vaiko teisių pažeidimams visuomenėje ugdymas ir visuomenės įtraukimo į šeimų, patiriančių riziką, atpažinimo didinimas. Kalbu ne tik apie bendruomenę – vaikui artimus žmones, kaimynus, pažįstamus, bet ir apie juridinius asmenis: mokyklos bendruomenę, gydymo įstaigų personalą. Visų mūsų pareiga yra informuoti apie galimą vaiko teisių pažeidimą. Deja, neretai pasitaiko, kad nedidelės mokyklos tikslingai slepia matomus vaiko teisių pažeidimus, norėdamos išlaikyti vaiką mokinių sąraše ir tokiu būdu neprarasti mokinio krepšelio. Argi pinigai tikrai yra svarbiau nei vaiko sveikata, o kartais – ir gyvybė?“ – skaudulius atidengė VTAS vedėja S. Lukoševičienė.

 Jai paantrino ir VTAS Širvintų rajone patarėja Viktorija Judickaitė-Abucevičienė primindama, kad vis dar pasitaiko atvejų, kai „slepiamos“ šeimos, kuriose vaikams kyla grėsmė: jiems susirgus – laiku nesikreipiama į gydytojus, vaikai gyvena antisanitarinėmis sąlygomis, neretai net kenčia alkį.

 „Džiugu, kad Širvintų savivaldybėje globa (rūpyba) šeimoje pirmauja, t. y. nors neturite budinčiųjų globotojų, šeimynų, bendruomeninių vaikų globos namų, vaikai nėra apgyvendinami institucijose. Galiu pasidžiaugti, kad vaikų globa iš institucijos sparčiai pereina į globą ne institucijoje. Noriu informuoti, kad nuo naujų metų globos institucijoje negalės būti apgyvendintas nei vienas vaikas, kuriam reikalinga globa. Šie vaikai turės būti apgyvendinti šeimoje, šeimynoje, bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Taigi, kreipiuosi į savivaldybės atstovus – pats laikas galvoti, kur vos už poros mėnesių bus apgyvendinami vaikai, kurie galimai bus paimti iš jiems nesaugios aplinkos“, – vieną rimčiausių problemų įvardijo VTAS vedėja S. Lukoševičienė.

 VTAS Širvintų rajone patarėja V. Judickaitė-Abucevičienė informavo, kad šiuo metu Širvintose pas budinčius globotojus gyvena 6 vaikai, laisvų globotojų šiame mieste šiuo metu nėra. „Labai svarbu, kad, susiklosčius sudėtingai situacijai namuose, o vaiką apgyvendinus pas budintį globotoją, vaikas būtų apgyvendintas kuo arčiau savo tėvų, jam artimoje aplinkoje. Vaikui turi būti suteikta galimybė išlaikyti ryšį su savo biologine šeima: matytis su mama, tėčiu, artimais giminaičiais, draugais. Tėvai, sparčiai keičiantys žalingą gyvenimo būdą į normalų, turi galimybę pasinaudoti ir svečiavimosi paslauga, t. y. kai biologiniai tėvai gali dienai ar pusdieniui vaiką parsivežti į savo namus“, – akcentavo V. Judickaitė-Abucevičienė.

 Sprendžiant klausimą dėl patalpų bendruomeniniams vaikų globos namams pirkimo, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės Ingrida Baltušytė-Četrauskienė išsakė savo nuomonę, kad savivaldybei netikslinga tai daryti finansiškai: „Mums geriau šią paslaugą, t. y. vaikų laikiną apgyvendinimą, nupirkti kitoje savivaldybėje. Ketiname tai daryti ir toliau“.

 Pasak Vilniaus apskrities VTAS vedėjos Silvos Lukoševičienės, privaloma galvoti apie geriausias paslaugas vaikui: „Vaikui paslaugos turi būti suteiktos artimoje aplinkoje, kaip minėjo ir VTAS Širvintų rajone patarėja. Tačiau vaikas, jei yra sveikas, neturėtų būti apgyvendintas ligoninėje, nors ir laikinai, kaip pasitaikydavo iki šiol. Ligoninė yra ta vieta, kurioje įvertinama vaiko sveikatos būklė, tačiau ligoninė – ne apgyvendinimo įstaiga“, – sakė VTAS vedėja S. Lukoševičienė.

Vilniaus apskrities VTAS vedėja S. Lukoševičienė taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad pastaraisiais mėnesiais Širvintose sumažėjo gaunamų pranešimų iš policijos skaičius. Iškeltas klausimas, ar iš tiesų policijos pareigūnai vaiko teisių apsaugos specialistus laiku ir tinkamai informuoja apie visus gautus vaiko teisių pažeidimus, ar informuoja apie iškvietimus į šeimas, kuriose auga vaikai? Atkreiptas dėmesys, jog ir toliau turi būti skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas su policija, siekiant bendro tikslo – kad vaikas būtų saugus.

 Pasitarimo dalyviams buvo pristatyti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2020 metų pradžios, išskiriant reikšmingus teisinio reglamentavimo pokyčius vaiko teisių apsaugos sistemoje. Pagrindinė naujiena – įstatyme atsisakoma grėsmės vaikui lygių ir pereinama prie šeimos ir vaiko poreikių (situacijos) vertinimo – po 2020 m. sausio 1 d. atsiras pagalbos šeimai poreikis ir vaiko apsaugos poreikis. Pirmuoju atveju šeimai bus teikiama pagalba, antruoju bus stengiamasi laipsniškai užtikrinti vaiko saugumą pirmiausia išnaudojant giminaičių pagalbą.

 „Nuo kitų metų teritoriniam vaiko teisių apsaugos skyriui kreipiantis į teismą su prašymu dėl leidimo paimti vaiką iš jo įstatyminio atstovo išdavimo, nepriklausomai nuo pajamų, valstybė garantuos tėvams, iš kurių buvo paimtas vaikas, nemokamą advokato pagalbą atstovavimui teisme. Kita naujovė – pirmą kartą apklausus nepilnametį įtariamąjį, ikiteisminį tyrimą atliekantis ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras nedelsdamas turės kreiptis į valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją dėl nepilnamečio įtariamojo individualaus vertinimo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir forma“, – šiuos ir kitus svarbius pokyčius, kurie nuo 2020 metų pradžios bus taikomi baudžiamajame procese, pristatė VTAS Širvintų rajone patarėja V. Judickaitė-Abucevičienė.

 Vilniaus apskrities VTAS vedėja S. Lukoševičienė apibendrindama susitikimą pažymėjo, kad atsakingos institucijos visuose veiksmuose, įgyvendindamos civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, turi atsižvelgti į geriausius vaiko interesus, siekiant garantuoti veiksmingą vaiko teisių apsaugą.

 Pasitarime, kurį Širvintose inicijavo Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, dalyvavo savivaldybės administracijos direktorė, policijos, globos centro, ugdymo įstaigų atstovai, atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė ir kiti vaikų gerovę užtikrinantys specialistai.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*