Naujausios žinios

Taryboje taikomi dvigubi standartai

Straipsnis buvo išspausdintas  gruodžio 6 d. laikraščio „Širvis“ 47-ame šių metų numeryje

Penkiolikai Tarybos narių pritarus ir keturiems susilaikius (Giedrius Jozonis nuo klausimo svarstymo nusišalino), buvo pritarta atleisti UAB „Širvintų šiluma“ nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Aiškinamajame rašte teigiama, kad nuo šių metų spalio 10 d. UAB Širvintų komunalinis ūkis buvo prijungtas prie UAB „Širvintų šiluma“ ir jos pradėjo veikti kaip bendras juridinis vienetas. Vykdant reorganizavimą, atsirado nenumatytų išlaidų. Septyni UAB Širvintų komunalinio ūkio darbuotojai pasinaudojo Darbo kodekso 57 str. „Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės“ 4 dalimi „darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo atveju“ ir nesutiko pereiti dirbti į UAB „Širvintų šiluma“. Šiems darbuotojams buvo priskaityti mokėjimai – 30 138 Eur. Po reorganizavimo bendrovė patyrė šias neplanuotas sąnaudas. Todėl UAB „Širvintų šiluma“, siekdama užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą vartotojams, prašė atleisti bendrovę nuo 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio, kuris sudaro 25 873,88 Eur.

Šiuo klausimu pasisakė Tarybos narys Vidmantas Mateika, pacitavęs sprendimo projekto aiškinamąjį raštą, klausė valdančiosios daugumos: „Tai reiškia, kad mes, Tarybos nariai, jei neatleisime nuo šio mokesčio, gali mūsų Širvintų šilumos vartotojams nutrūkti šildymas? Taip suprantu? Aš galvoju, kad šias išlaidas turėtų prisiimti administracija, nes 2017 liepos 26 dieną sprendimo dėl UAB Širvintų komunalinio ūkio reorganizavimo prijungimo būdu prijungiant prie UAB „Širvintų šiluma“ projekte aiškiai buvo parašyta: „Priėmus sprendimą, už jo vykdymą bus atsakingas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius.“ Lėšų projekto įgyvendinimui nereikės. Klausiu, kodėl yra meluojama dokumentuose, kuriuose parašyta, kad lėšų projekto įgyvendinimui nereikės. Šiandien lėšos jau reikalingos ir reikalingos iš šilumos vartotojų kišenės.“

Iš UAB „Širvintų šiluma“ direktoriaus paaiškinimo galima suprasti, kad prieš reorganizavimą nebuvo numatyta, kad ne visi UAB Širvintų komunalinio ūkio darbuotojai nesutiks pereiti dirbti į reorganizuotą įstaigą. Po diskusijų Taryba prašymą patenkino. UAB „Širvintų šiluma“ iš Savivaldybės gavo solidžią dovaną, kai tuo tarpu Algimanto Beržiūno, gyv. Brazelių k., Čiobiškio sen., Širvintų r., prašymas kompensuoti 2017 metų žemės mokesčio išlaidas, kurios sudaro 49,56 Eur. Širvintų rajono savivaldybės taryba nepatenkino ir Algimanto Beržiūno neatleido nuo mokesčio. Žemės mokesčio skolos už ankstesnius metus Algimantas Beržiūnas neturi. Savo prašyme Algimantas Beržiūnas aiškino, kad yra išsituokęs, turi neįgalumą ir šiuo metu, pablogėjus sveikatai, susidarė sunki materialinė padėtis. Šio žmogaus pagalbos šauksmui Taryba, balsuodama 19 „Už“ ir vienam susilaikius, liko abejinga ir nepritarė atleisti prašančiojo nuo 49,56 Eur siekiančio žemės mokesčio.

Nutraukta Širvintų kultūros centro Medžiukų filialo veikla

Tik valdančiosios daugumos balsais Taryba pritarė nuo 2018 vasario 28 dienos nutraukti Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Medžiukų filialo veiklą. Tuo pačiu sprendimu ir vienu balsavimu buvo pritarta įsteigti Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Bagaslaviškio filialą. Dėl tokio sprendimo projekto parengimo nepasitenkinimą išreiškė Tarybos nariai Vidmantas Mateika ir Rasa Tamošiūnienė. V. Mateika replikavo, kad į jo prašymą išskirti klausimus dėl Medžiukų filialo uždarymo ir Bagaslaviškio filialo įsteigimo ir pareiškė savo nuomonę, kad Medžiukų filialas liktų veikti, nes tokiame dideliame kaime bus didelis praradimas. R. Tamošiūnienė pritarė V. Mateikos siūlymui, kadangi ji taip pat už vieną sprendimą nori balsuoti „Už“, o už antrą – „Prieš“ ir pareiškė nežinanti, kaip už tokią sprendimo projekto formuluotę balsuoti. Merė į tai atsakė, kad Medžiukų pastatas yra atiduotas bendruomenei ir buvo labai aiškiai atsakyta, ir, merės teigimu, su nauja bendruomene valdančioji labai glaudžiai bendradarbiauja. Į šį teiginį R. Tamošiūnienė atsakė, kad merė teigia netiesą. „Kai susitvarkys jie pastatą, kultūros darbuotojo etatą įsteigti kartu su bendruomene tikrai nėra sudėtinga,“ – tuomet atsakė merė Ž. Pinskuvienė. Tik vėlgi vienos bendruomenės lygios, bet kitos lygesnės. Štai Vileikiškių kaimo bendruomenė, vienu metu valdydama du – buvusių Vileikiškių kultūros namų bei buvusios Vileikiškių mokyklos – pastatus ir juos abu tvarkydama bei renovuodama, visą laiką turėjo galimybę išlaikyti kultūros darbuotoją. Beje, į bendruomenei panaudos sutartimi suteiktas patalpas šiuo metu ar buvo įkeltas ne tik Kultūros filialo darbuotojas, dirbantis pagal nekonkretų darbo laiką (vidutinis kultūros centro darbuotojų atlyginimas 513,57 Eur Šaltinis: Sodra, http://www.sodra.lt, 2017-10), bet ir Vileikiškių biblioteka su bibliotekos darbuotoju. Galimai tokie dvigubi standartai taikomi todėl, kad vieno kaimo bendruomenei pirmininkauja Širvintų r.savivaldybės tarybos narys.

Kitus Taryboje priimtus sprendimus aptarsime kitame „Širvio“ numeryje.

1 Comment on Taryboje taikomi dvigubi standartai

  1. Norėčiau patikslinti kai kuriuos straipsnyje nurodytus faktus. Dirbu Vileikiškių kultūros namų vedėja ir toks atlyginimas už 0.5 etato būtų iš fantastikos srities, todėl nurodant atlyginimo dydi reikėtų parašyti, kad tai už pilną etatą. Darbo laikas yra „pakabintas“ prie kultūros namų, be to, visų kultūros darbuotojų darbo grafikai nurodyti ŠK centro puslapyje, o kas liečia biblioteką – tai ji ten, kur ir buvo ir kol kas niekur nepersikėlė.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*