Naujausios žinios

Tarybos posėdis ar cirkas?

Širvintų savivaldybės tarybos narė opozicijoje Alytė Skeberienė

Asociatyvus paveikslėlis. Šaltinis: www.ipaction.org

Praėjo dar vienas Tarybos posėdis. Nors posėdžiams rimtai ruošiamės, nes kas kartą būna daug rimtų svarstytinų klausimų, bet į posėdžius opozicijos nariai jau įprato eiti kaip į cirko pasirodymus. Tik vis dar kaskart išlieka paslaptimi, ką pagrindinė cirko artistė, mėgėja žongliruoti bananais, iškrės šį kartą. Ir ko tik mes jau nematėme tuose posėdžiuose: ir dresuotų rankų kilnojimų bei pasiūlymų teikimų, ir „spjaudymosi ugnimi“, ir „trankymosi žaibais“, o jau kai pradeda lietis pagiežos žodžiai ne „saviems“, leksikonas rausti verčia, manau, ne vieną pagrindinę šio cirko artistę „dresiravusį“ lietuvių kalbos mokytoją. Spragų mokytojai padarė ir mokydami ją teksto suvokimo. Nors, galbūt, sėdint galiniame suole, krapštant nosį ar rūkant per pamokas, argi apie tekstą galvosi. Va todėl vis dar ir nesupranta, kodėl Tarybos nariai (tik opozicijos, nes valdančiajai daugumai būna jau išaiškinta, kaip balsuoti), priima vienokius ar kitokius sprendimus balsuodami, kodėl skaitant dokumentus prieš posėdį, jiems iškyla daug klausimų. Todėl ir atkreipėme dėmesį, kad, priimant sprendimą dėl biudžeto, jame pateikta informacija ne tik apie pajamas, dėl kurių pozicija visada pritartų.

„Juk tuo pačiu sprendimu patvirtinama, kad ir vėl Širvintų sporto komplekso statybai skirta 1 940 000 Eur. Kiek kainavo minėtas sporto kompleksas ir kiek dar tai kainuos mokesčių mokėtojų pinigų net valdantieji posėdžio metu negali atsakyti, o juk kalbame ne apie 100 Eur, o apie beveik 10 000 000 Eur „įsisavintų“ lėšų“, – teigė opozicijos narė Inga Matukaitė. – Taip pat reikia nepamiršti, kad valdantieji pasitaikius pirmai progai noriai ir gausiai didina Širvintų rajono savivaldybės skolas. Šiuo biudžeto pakeitimu skolintų lėšų įplaukos sudarys 388 400 Eur. Mūsų nuomone, užtenka už beprotiškas sumas klotis aikštes trinkelėmis, pilti auksinį vandenį į dar nepastatytą sporto kompleksą ir „piarintis“ prie kiekvienos pasodintos gėlės.“

Širvintų savivaldybės tarybos narė opozicijoje Alytė Skeberienė

Širvintų savivaldybės tarybos narė opozicijoje Alytė Skeberienė

Taigi, vieni stato auksinius tualetus, kiti perka auksinius šaukštus, o Širvintos, pastačiusios auksinį socialinį būstą, dabar stato auksinį sporto kompleksą. Ar Jūs pritartumėte tokiam biudžetui?

Trumpai ir apie kitus sprendimus.

Priimtas sprendimas iš dalies pakeisti Tarybos veiklos reglamentą. Įsivaizduokite, kokios malonės sulaukė opozicija (juk tik jai komitetų ar Tarybos posėdžių metu kyla klausimai): jau dabar turėsime galimybę klausti ne 30 sek., o net visą minutę. Ir atsakymams mums pranešėjai jau galės skirti ne minutę, o visas tris. Žinoma, įtrauktas punktas, kad posėdžio pirmininkas gali nutraukti atsakymus anksčiau laiko. Bet jis, manau, buvo perteklinis. Juk į daugumą klausimų ir taip imasi atsakinėti pati posėdžio pirmininkė. Juk tik ji kompetentinga atsakyti į visus ne jai užduodamus klausimus, juk tik ji žino, ką ir kaip reikia atsakyti opozicijai.
Buvo svarstomi sprendimo projektai dėl pirminės sveikatos priežiūros centro ir ligoninės vadovaujančio darbuotojo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo. Sprendimo projekte buvo siūloma nustatyti kintamosios dalies dydį – 15 proc. nuo mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio, o posėdžio metu nuskambėjo siūlymas – nustatyti 20 proc. Neva už gerus rezultatus. Bet kalbantis su rajono žmonėmis, jie kažkaip tų gerų rezultatų vis neįžvelgia, o nusiskundimų tikrai daug. Ir dar. Jei jau rezultatai tokie geri, o juos juk pasiekė ne vienas žmogus (įstaigos vadovas), o visas kolektyvas, tai gal visi pirminės sveikatos priežiūros centro ir ligoninės darbuotojai turi gauti priemokas? Būtų labai teisinga ir sąžininga. Bet sąžinė ir teisingumas į mūsų rajoną neužklysta.

Susilaikėme balsuodami ir dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo, nes, mūsų manymu, ši Taryba nėra renkama skaidriai.

Buvo svarstomas klausimas dėl vietinių reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų ir jų tvarkaraščių nustatymo karantino laikotarpiu. Jau komitetų posėdžio metu pristatant šį klausimą pirmininkaujanti „sublizgėjo“ savo anatominėmis žiniomis. Papriekaištavusi (čia pasirinkau per švelnų žodį) buvusiam merui V. Šimonėliui, kad neva reikia turėti bent vieną vingį smegenyse, kad būtų sudaryta tokia sutartis su koncesininku, ji taip ir nesugebėjo atsakyti į opozicijos narės Ingos Matukaitės repliką, jei merė turi daugiau nei vieną vingį smegenyse, tai tegu sutartį nutraukia.

Nubalsuota „UŽ“ dėl leidimo Širvintų sporto centrui vasaros metu neteikti paslaugų, dėl nerūkymo zonų paskelbimo, dėl gatvių pavadinimo suteikimo, dėl gatvių pratęsimo, dėl strateginio veiklos plano patvirtinimo, pritarta Gelvonų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programai, patvirtinta neformaliojo švietimo įstaigų klasių, grupių ir mokinių skaičius 2020–2021 m. m., leista imti trumpalaikę paskolą tam, kad būtų laiku užtikrintas Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išmokėjimas ir atsiskaitymai su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir kt. (balsavimo rezultatus galite peržiūrėti savivaldybės tinklalapyje).

Na ir kaip gi cirkas be „razinkų“. Išvadinusi opozicijos narį A. Astiką viščiuku, kuris neva ruošiasi mokyti vištą, į merę kreipdamasis A. Astikas pavartojo pagarbų kreipinį „gerb. Višta“. Kaip šauksi, taip ir atsilieps?

Kai buvo nagrinėjamas klausimas dėl nerūkymo zonų, A. Astikas pasiūlė uždaryti ir merės rūkomąjį, ši atsakydama pakvietė jį kartu po posėdžio ateiti prie durų pauostyti. Dviprasmiškas siūlymas. Ką po posėdžių uosto merė ir ką siūlė A. Astikui, taip ir liko neaišku.

Na ir, žinoma, daugiausia diskusijų sukėlė sprendimo projektas „Dėl pritarimo investicijų į Širvintų rajono savivaldybės infrastruktūrą sutarčiai“, kuriame buvo nagrinėjamas UAB „RetroPlast“ klausimas. Bet apie tai jau netrukus plačiau.

Širvintų savivaldybės tarybos narė opozicijoje
Alytė Skeberienė

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*