Naujausios žinios

Tarybos posėdis, bet ne tik apie jį

Alytė Skeberienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė, Širvintų miesto bendruomenės pirmininkė

Tarybos narė A. Skeberienė

APIE POPSĖDĮ

Į Širvintų rajono savivaldybės tarybą esu deleguota rinkėjų, todėl turiu pareigą atsiskaityti jiems už savo priimtus sprendimus balsuojant. Nors suprantu, kad anos pusės komentatoriams labai nepatinka, kad su posėdžių „virtuve“ taip turi galimybę susipažinti daugiau rinkėjų, bet tą darysiu ir ateityje, nebodama nei Jūsų bandymų įžeisti ar užgauti, nei Jūsų asmeninių simpatijų ar antipatijų.

 Jau ne vieną kartą akcentavau ir kviečiau rinkėjus aktyviau išsakyti savo poziciją Tarybos posėdžiui pateiktais svarstymui klausimais. Mums, Tarybos nariams (galiu teigti tik opozicijos nuomonę), labai svarbi Jūsų pozicija vienais ar kitais klausimais. Būtent Jūsų nuomonei atstovauti esam išrinkti. Gal kartais ir būna svarstomų sprendimų projektų, kurie tuo metu Jums atrodo neaktualūs, tačiau laikui bėgant paliečia ir Jus.

Manau, kad vienas iš svarbių šį kartą buvo sprendimo projektas „Dėl Laikinojo atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Kuriamas aprašas, kuriuo bus vadovaujamasi suteikiant ir atsakant arba tenkinant prašymus laikinam atokvėpiui asmenims, prižiūrintiems tokius žmones su negalia. Tad buvo smagu sulaukti skambučio iš suinteresuoto asmens, padiskutuoti su juo, sulaukti jo nuomonės. Bet ar tik vieną tokį rajone teturim? Ar kitiems nerūpi? Nemanau. Tiesiog gal jau įpratome, kad į visuomenės nuomonę niekas neįsiklauso, pasiūlymų nesvarsto.

Niekas nesureagavo ir į tai, kad keičiasi Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programų ir komisijų sudėties tvirtinimo tvarka. Anksčiau tai buvo Tarybos prerogatyva, dabar viskas atiduodama į Administracijos direktorės rankas. Komiteto posėdžio metu paklausus, kas netenkina buvusioje tvarkoje, atsakyta buvo pečių pagūžčiojimu, problemų, neva, nebuvo, bet tvarka keičiama. Kuriuo tikslu? Gal ir čia suveiks „savų nesavų“ principas? Bet gal tai tik Tarybos nariams opozicijoje svarbu, o mokytojams ne?

IR NE APIE POSĖDĮ

Straipsnio pavadinime rašiau, kad šį kartą ne tik apie posėdį kalbėsiu. Todėl šį kartą pasisakysiu ne tik kaip Tarybos narė, bet ir kaip Širvintų miesto bendruomenės pirmininkė, nes posėdžio metu būtent dėl to į mane kreipėsi posėdžiui vadovavusi merė.

Pasibaigus posėdžiui, merė kreipėsi į mane asmeniškai su priekaištu dėl pastatytų laikinų atminimo lentų Širvintų krašto savanoriams ir Vyties Kryžiaus kavalieriams. Tik šį kartą – nesėkmė! Gal informacija kažkaip „nesuvaikščiojo“ ir labai prisiekusieji gerbėjai nepasistengė merės laiku informuoti.

Todėl dar ir čia pabandysiu informuoti visuomenę, nes posėdžio metu vargu ar kas mane išgirdo, nes teko kalbėti pertraukinėjant tiradomis garsėjančią merę. O ir žinant jos pomėgį išjungti mikrofoną oponentams, būgštavau, kad tokios galimybės pasisakyti net nesulauksiu.

Taigi, pasitinkant reikšmingą Širvintų–Giedraičių–Musninkų mūšio 100-mečio sukaktį, Lietuvos karių kapuose buvo pastatytos LAIKINOS atminimo lentos Širvintų valsčiaus savanoriams ir Vyties Kryžiaus kavalieriams pagerbti. Gal jau ir nereikia priminti širvintiškiams, kokius kryžiaus kelius teko bendruomenei praeiti, norint tinkamai ir NELAIKINAI įamžinti didvyrius. Apie tai ne kartą rašė spauda. Pridedu kelias nuorodas:

http://sirvis.lt/savanoriai-bus-iamzinti/

http://sirvis.lt/zodziai-ar-darbai/

http://sirvis.lt/kelias-atsiranda-kai-pradedi-eiti/

Galiausiai, po visų derinimų ir projekto pateikimo Savivaldybei, buvo gautas atsakymas „…projekto sprendiniams nepritarta“. Gautą raštą pridedu prie straipsnio. Taip taip, gerbiamieji, jokio paaiškinimo kas ir kaip. Ir tik šiandien tapo aiški tokia merės poziciją, kurią ji išsakė po posėdžio: „kiekvienoj vietoj mes čia tų lentų neprikabinėsim“. Žinoma, savo ar sutuoktinio nuotraukėlių, abrozdėlių galim prikabinėti nors ir ant kiekvieno stulpo, na o va didvyriai pagerbimo neverti.

Bet grįžtu prie esmės. Kadangi šimtmečio proga buvo pastatytos LAIKINOS LENTOS, tad po renginio vėliau jos buvo nuimtos. Bet, kaip sakiau, matyt, merės gerbėjai nepasivargino patikrinti informacijos. Ir, dėmesio, po kurio laiko gaunam skambutį iš Kultūros paveldo departamento, kad gautas pranešimas apie tas pastatytas lentas. Jau ką ką, bet skųsti tai Jūs mokat. Paaiškinam skambinusiajam situaciją –  lentos buvo laikinos, jos jau nuimtos. Ir kuo gi visa tai baigėsi? Pridedu ištrauką iš po pokalbio gauto rašto:

„Departamento Vilniaus skyrius palaiko Širvintų miesto bendruomenės iniciatyvą įamžinti istorinę savo krašto atmintį. Manome, kad Širvintų rajono savivaldybė turėtų paremti šį gražų projektą ir kartu su miesto bendruomene surasti tinkamą vietą atminimo lentų Širvintų valsčiaus savanoriams ir Vyties kryžiaus kavalieriams pastatymui“. Bet merė, žinoma, šito posėdžio metu neviešina. Ir beveik esam įsitikinę, kad departamento siūlymas jai pro vieną ausį įėjo, pro kitą išeis. Juk čia niekur neminima apie jokius pinigus, lėšas, finansavimą. Kam vargintis, taip?!

O atsiradus progai, noriu kreiptis į širvintiškius ir dėl Sausio 13-osios atminimo.

Gerbiamieji, labai norim paprašyti Jūsų pasidalinti turima informacija apie Širvintų rajono gyventojų dalyvavimą to meto įvykiuose. Mums svarbus kiekvienas dalyvis, kiekviena detalė, nuotrauka, prisiminimas.  Gal tikrai pažįstate tuos, kurie ėmėsi iniciatyvos organizaciniams darbams, tuos, kurie būrė ar patys važiavo į Vilnių ir stojo į gynėjų gretas. Pasidalinkite su mumis jų kontaktais, skambinkite patys. Gal pavyks širvintiškių atsiminimus suguldyti į leidinio puslapius.

Jūsų informacijos laukiame tel. Nr. 8 65 66 44 99

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*