Naujausios žinios

Taupymo burbulas subliuško

Straipsnis buvo išspausdintas  liepos 26 d. laikraščio „Širvis“ 30-ame šių metų numeryje.

Praėjusiais metais rašėme apie europinius mūsų keturių vadovių atlyginimus. Apžvelkime Savivadybėje dirbančių šiųmetinius atlyginimus ir panagrinėkime kaip pavyko sutaupyti.

Taip garsiai visai Lietuvai Širvintų rajono savivaldybės administracijos eskaluotas taupymo metodas – mažinant kadrus – nepasiteisino. Štai jau po dviejų metų išlaidos darbuotojams išaugo net 3 236 eurais. Kai 2015 m. II ketv., tik pradėjus dirbti naujai valdžiai, išlaidos 130-iai darbuotojų atlyginimams siekė 92 945 eurus, kai tuo tarpu šiemet tą patį ketvirtį Savivadybės administracija 118-ai darbuotojų išlaikyti išleidžia 96 181 eurą.

Ženkliausiai kilo Mero pavaduotojo alga. Ji kilo net 984 eurais, tai yra daugiau nei 2,5 minimalių atlyginimų per mėnesį. Nuo 1 205 eurų 2015 m. II ketv. šiais metais II ketv. ji išaugo iki 2 193 eurų per mėnesį ir mažai besiskiria nuo Mero užmokesčio, kuris šių metų II ketv. siekė 2 438 eurus ir nuo 2015 m. II ketv. padidėjo 576 eurais. Beje, Širvintų rajono Mero alga mažai skiriasi nuo eilinio Seimo nario algos, kuri nuo 2015 m. iki dabar siekia 2 531,70 Eur. Administracijos direktoriaus alga nuo 2015 metų iki šių metų išaugo 657 Eur ir II ketvirtį siekė 2 158 eurus. Administracijos direktoriaus pavaduotojo atlyginimas kilo, bet ne taip ženkliai kaip kitų trijų vadovių. Jis padidėjo 285 eurais ir šių metų II ketvirtį siekė 1 477 Eur.

Daugumos ne vadovaujančius postus užimančių darbuotojų algos kilo, nes šalyje buvo pakeltas minimalios algos dydis, kitų specialistų algos kilo nuo 30 iki 300 eurų, o va seniūnijų specialistams alga net 20-ia eurų sumažėjo.

Savivaldybės administracija darbo užmokesčiams išleidžia daugiau ne tik dėl ženkliai pakeltų vadovių atlyginimų, bet ir dėl naujai atsiradusių pareigybių. Nors neliko vyresniojo buhalterio pareigybės, atsirado buhalterio pareigybė, kurio vidutinis atlyginimas tik 16 eurų mažesnis nuo panaikintosios. Sąraše atsirado naujų 2015 m. II ketv. neegzistavusių pareigybių. Štai daugiau nei po tūkstantį eurų uždirbančių Mero padėjėjo ir Mero patarėjo pareigybėse dirba net 3 asmenys. Sumažinus skyrių vedėjų skaičių, atsirado poskyrių vedėjai, kurių algos siekia 994 Eur per mėnesį. Sąraše yra vaiko teisių apsaugos inspektoriaus, administratoriaus, viešojo administravimo specialisto, projekto administratoriaus, archyvaro, socialinių išmokų specialisto, sargo bei tualeto prižiūrėtojo pareigybės, kuriose dirba 14 asmenų, o vietoje darbininkų pareigybių dabar yra traktorininkai.

Taigi atleidimų vajų sukėlęs taupymo metodas subliuško. Akivaizdu, kad, išlaikant net 12 dirbančiųjų mažiau nei 2015 m. II ketv., Savivaldybės administracija išleidžia darbo užmokesčiams daugiau net 3 236 eurus. Kaip pasakytų mano senolis: „Rusiškas biznis, brangieji, rusiškas biznis!“

Pateikiame lentelę, kurioje matysite kiekvienos pareigybės užmokesčio bei dirbančiųjų skaičių pokyčius. Informacija paimta iš Širvintų rajono savivaldybės tinklalapyje paskelbtos Administracijos informacijos, skiltyje „Darbo užmokestis“. Pateikti duomenys: kaip pakito dirbančiųjų atlyginimai nuo 2015 m. II ketvirčio iki 2017 metų II ketvirčio bei dirbančiųjų ir pareigybių skaičių pokytis. Širvintų rajono vadovų darbo užmokesčių dydžiai galimai pateikti nepaskaičiavus priedų už viršvalandžius, darbą savaitgaliais ar išvykas į komandiruotes. Atlyginimai pateikti neatskaičius mokesčių.

Vidutinis darbo užmokestis per mėnesį (neatskaičius mokesčių)

Pareigybė Darbuoto

jų sk.

2015 m. II ketv. Drabuoto

jų sk.

2016 m. II ketv. Drabuoto

jų sk.

2017 m.

II ketv.

Darbuotojų pokytis žm. Išlaidų pokytis eur.

 

Meras 1 1862 1 2415 1 2438 0 +576
Mero pavaduotojas 1 1205 1 2193 1 2189 0 +984
Mero padėjėjas  – 1 878 1 1159 +1 +1159
Mero patarėjas 2 1328

(2656)

+2 +2656
Administracijos direktorius 1 1501 1 1916 1 2158 0 +657
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 1192 1 1303 1 1477 0 +285
Savivaldybės kontrolierius 1 1506 1 1508 1 1532 0 +26
Skyriaus vedėjas 15 1178

(17670)

7 1275

(8925)

7 1484

(10388)

-8 -7282
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 4 847

(3388)

4 1009

(4036)

4 1039

(4156)

0 +768
Poskyrio vedėjas 4 994

(3976)

4 1244

(4976)

+4 +4976
Seniūnijos seniūnas 8 895

(7160)

7 952

(6664)

7 1059

(7413)

-1 +253
Vyriausiasis specialistas 30 845

(25350)

24 837

(20088)

25 875

(21875)

-5 -3475
Vyresnysis specialistas 19 637

(12103)

19 627

(11913)

8 870

(6960)

-11 -5143
Vyresnysis buhalteris 2 630

(1260)

-2 -1260
Buhalteris 2 498

(996)

2 614

(1228)

+2 +1228
Seniūnijos specialistas 9 477

(4293)

7 495

(3465)

7 457

(3199)

-2 -1094
Vaiko teisių apsaugos inspektorius 2 550

(1100)

+2 +1100
Administratorius 4 591

(2364)

+4 +2364
Viešojo administravimo specialistas 1 792 +1 +792
Projekto administratorius 2 579

(1158)

+2 +1158
Žemės ūkio skyriaus specialistas 5 399

(1995)

4 486

(1944)

-1 -51
Archyvaras 1 466 +1 +466
Socialinio darbo organizatorius 7 530

(3710)

4 766

(3064)

5 704

(3520)

-2 -190
Socialinių išmokų specialistas 1 621 +1 +621
Vairuotojas 2 511

(1022)

2 492

(984)

2 537

(1074)

0 +52
Traktorininkas 8 406

(3248)

+8 +3248
Darbininkas 12 344

(4128)

10 366

(3660)

-12 -4128
Sargas 1 350 2 380

(760)

+2 +760
Valytojas 8 300

(2400)

9 350

(3150)

9 380

(3420)

+1 +1020
Tualeto prižiūrėtojas 1 390 +1 +390
Kūrikas 4 300

(1200)

4 350

(1400)

4 380

(1520)

0 +320
Iš viso 130 92 945 110 82884 118 96181 -12 +3236

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*