Naujausios žinios

Tinkamiausias

Nomedos Drazdienės koliažas

„Taigis taigis kaipgis…“, – sakydavo Jonas Žemaitės „Marčioje“. Panašu, kad jis kaip niekada teisus buvo. Kur link lenkiu? Ogi kuo tiesiausiai, mano mielieji. Štai žiūriu į rudenėjančią gamtą, klausausi garsų ir nieko negirdžiu. Pasirodo, visi giedorėliai išskrido, lapus medžiai pametė, gerai, dar kad ta moteriška vasara ilgėliau užsibuvo. Spėjau visus lauko darbus nuveikti, o ir vykstančiais įvykiais pasidomėti. Va dėlto ir sakau, taigis taigis kaipgis.

Mūsuose jau įprasta tapo ir niekam dėl to galvos neskauda, kaip valdovė skaidriausioji paliepė, taip apačios ir padarė ar padarys. Jokių bėdų, tik dirbk išsijuosęs. Bet kur tau. Štai girdėjau anądien (paukščiai išskrido, bet Prancišką mano paliko), kad perrenkami seniūnaitijų seniūnaičiai. Taigis kaipgis čia dabar gaunasi, ar ne tuos išrinko, ar ne taip išrinko, ar nebuvo iš ko rinkti? Pirmasis variantas nelabai tikėtinas, kandidatūros jau iš anksto būna paderintos, kad žmonėms nereiktų galvos sukti. Taip sakant, apie viską pagalvoja mūsų „mama“, valdovė skaidriausioji, čia ašai ją taip sužmoginti bandau. Taigi kandidatai turėjo būti tinkami.

Antras variantas, kad ne taip išrinko, gal ir tikėtinas, juk rinko tai tos pačios apačios, o norėdamos kuo geriau pasirodyti, kad viskas būtų „čiesnai“ ir dar su pliusu, persistengė: gal kokį popierėlį ne taip užpildė, o gal kokį įgaliojimą ne taip suįgaliavo, maža kas, taigi kaipgis, teks iš naujo pasistengti. Valdovė mūsų gi skaidriausioji, ji nepakenčia neskaidrumo ir visokių ten užkulisinių žaidimų, gal todėl reikia rinkimus pakartoti.

Na o trečias variantas, kad nebuvo iš ko, mano žila galva, visai iš kosmoso aukštybių. Kad taip būtų, tai tikriausiai reiktų labai daug „arielkos“ karčiosios išsrėbti ir dar kokiais apipelijusiais grybais užkąsti. Tereikia piršteliais mūsų valdovei spragtelti ar pamoti ir tų kandidatų – vežimu vežk. Galvoju ašai, kad visai ir mano kandidatūra tinka tokiam darbui, gal reikės pasisiūlyti. O ką, manote, nesugebėsiu?.. Antai kiek patarimų kas savaitę žarstau, tik spėk įgyvendinti, pasiimčiau į pavaduotojas kokią Prancišką, kad, taip sakant, stogą virš galvos turėčiau ir seniūnaičiuoju.

Daug kur dabar seniūnų nebėra, kadangi lekia jie per visą rajoną, tai nesikiš į seniūnaitijų darbą, o pats sau ponas sėdi ir vadovauji. Taigi taigi kaipgis, sakysite, pinigėlių tai niekas nemokės tam seniūnaičiui. Pamanyk tiktai, pinigų nemokės, užtatai kaip pagerbtas gali būti, dirbti iš idėjos, vykdai šimtu procentų, o gali ir dar daugiau (šitą mes dar nuo anų gūdžių laikų mokam) – šimtu dvidešimt paliepimus valdovės skaidriausiosios vykdai, žmonėms apie josios gerumą ir nepaprastumą, gražumą ir skaidrumą porini. Visi džiaugiasi, o kokį nesusipratėlį, gali ir nuvyti šalin, lai eina ir susipranta, kur gyvena ir kam už tatai dėkoti turi. Kaipgis kaipgis taigis, oi pagyvenčiau, o paskui žiū, ir už ilgametį savanoriško darbo stažą nevalstybės tarnyboje kokį prieduką prilipdys, kaip mūsų valdovės skaidriausiosios rūmų administratorei, pyst tik ir plius dvylika procentėlių, man kad ir žodinę padėką, bet tiesiai iš josios rankų, nuo josios stalo, mmm. Euforijoje lakiočiau ir dar labiau dirbčiau, stengčiausi, kad anava, baigiantis mano kadencijai, ašai patapčiau Širvintų karalystės garbės ambasadoriumi. O dabar velniaižin, iš kur atkapsto užsienietes, nei kas matė jų, nei girdėjo, na bet čia vėlei persiprašau, mielieji mano, viskas su valdovės žinia, viskas kaip toje pasakoje: lydekai paliepus, man panorėjus.

Tik va, viena bėdelė, kaip čia įsimaišyti į tą valdovės skaidriausiosios akiratį, kad pripažintų ir pastebėtų. Na gerai, pažinti tai tikrai pažįsta, kaipgis kitaip, juk tiek patarimų pribarstyta mano valdovės gerovei organizuoti. Gal sakau, mielieji mano, pabalsuotumėte už mano kandidatūrą, o ašai skolingas nelikčiau, kaipgis kaipgis taigis, žinokit, mano žodis kietesnis už malką, o ir iš kitos pusės – ar labai jau jums ten skirtumas, už ką kryželį padėti, by tik geras žmogus, by tik čiesnas, by tik valdovę skaidriausiąją garbina ir atsiduoda jajai be jokio susimąstymo, be jokio pažodžiavimo prieš.

Jau save poste matantis Varpininkas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*