Naujausios žinios

Ūkinio pastato rekonstravimas

Straipsnis buvo išspausdintas balandžio 18 d. laikraščio „Širvis“ 15-ame šių metų numeryje.

„Širvio“ skaitytojas klausia: „Noriu išgriauti prie tvarto seniai pastatytą karkasinę daržinę, kurios sienos ir stogas dengti senu asbestiniu šiferiu. Tuomet planuoju pakelti stogą bei tvarto pastato antrame aukšte įrengti gyvenamąsias patalpas. Nuo ko man pradėti, ar man būtinas pastatų rekonstrukcijos bei

paskirties keitimo leidimas?“

Į skaitytojo klausimą atsako Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė viešiesiems ryšiams Ligita Luščiauskaitė:

„Bendruoju atveju pagalbinio ūkio paskirties pastatas, kurio mažesnėje dalyje būtų įrengtos gyvenamosios patalpos, įvertinus konstrukcijų sudėtingumą ir techninius parametrus būtų priskirtinas neypatingiesiems arba ypatingiesiems statiniams. Vadovaujantis statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 27 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui, taip pat kai nesudėtingasis statinys rekonstruojamas į neypatingąjį ar ypatingąjį statinį, privaloma parengti statinio rekonstravimo projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, kurį išduoda savivaldybės administracija. Dėl konkrečių galimybių rekonstruoti norimą pastatą pirmiausia rekomenduojame pasikonsultuoti su savivaldybės vyriausiuoju architektu.

Pažymėtina, kad statybą leidžiantys dokumentai, suteikiantys teisę rekonstruoti statinius, išduodami tik nustatytą įvykdžius naujo statinio statybos užbaigimo procedūrą ir jį įregistravus Nekilnojamojo turto registre.“

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*