Naujausios žinios

Už lopšelį / darželį Širvintų rajono gyventojai mokės daugiau

Asociatyvi nuotrauka. Šaltinis: www.diena.lt

Spalio mėnesį, per Tarybos posėdį, valdančiosios daugumos balsais buvo pritarta didinti mokestį už vaikų, lankančių Širvintų rajono vaikų lopšelius / darželius, maitinimą bei ugdymui reikiamas priemones. Taip pat brangs Meno mokyklos paslaugos už vaikų ugdymą.

Klausimo svarstymo pradžioje pasisakė Tarybos narys Vidmantas Mateika, kuris teigė, kad Lietuvoje brangsta tiek prekės, tiek paslaugos, todėl brangsta ir vaikų maitinimo išlaidos vaikų darželiuose. Tačiau, Tarybos nario teigimu, susidariusį skirtumą galima kompensuoti ne vienu būdu – branginant paslaugų kainą tėvams, bet taip pat galima būtų dengti iš rajono biudžeto lėšų. Deja, Savivaldybė nemato tokių galimybių. Vėliau išsakęs pasipiktinimą, kad valdantieji visuomenei bando įbrukti mintį, kad branginti paslaugas pasiūlė V. Mateika, iš posėdžių salės pasišalino tardamas: „Politinėse parodijose aš nedalyvausiu.“

Tarybos nario opozicijoje Vidmanto Mateikos komentaras:

„Dėl ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų kainų didinimo buvo sušauktas atskiras Švietimo, kultūros, sporto, jaunimo komiteto posėdis. Buvo daug diskutuota dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo teikiamų paslaugų kainų. Komitete dalyvavo ir į klausimus atsakinėjo lopšelio / darželio „Boružėlė“ atstovė. Ji pristatė teisės aktų pokyčius bei reikalavimus, kuriuos privalo vykdyti pagal Sveikatos ir Švietimo ministerijų įsakymus. Atstovės teigimu, pasikeitus maitinimo meniu, keičiasi kruopų įvairovė, gausėja vaisių, daržovių kiekis. Socialiai remtinų vaikų maitinimui valstybė skiria apie 2,50 euro ir užtikrina reikalavimus. Tuo tarpu valstybės nekompensuojamai porcijai darželyje skirta suma yra apie 1,70 Eur. Pasak darželio atstovės, tai sudėtinga situacija, kurioje socialiai remtini vaikai turėtų gauti papildomai vaisių, daržovių ir kitų maisto produktų, o nekompensuojamoms valstybės porcijoms dienos limitas to neleidžia. Mano manymu, tai nenormalu.

Ugdymo procese daugėja lavinimo priemonių, kuriomis vaikai gali ugdyti saviraišką. Kadangi reikia subalansuoti įstaigai finansus, reikia didinti biudžetą, tam, kad užtikrintų reikalavimus ir išvengtų diskriminacijos, įstaigoms trūksta lėšų. Yra du keliai jų gauti – kompensuoti savivaldybės lėšomis arba didinti tėvų mokamą mėnesinę įmoką. Man paklausus Administracijos direktorės, ar Savivaldybė surastų lėšų šiam susidariusiam skirtumui padengti, buvo atsakyta, kad Savivaldybė šiam tikslui lėšų neturi. Tad nieko nelieka kaip didinti mėnesinę tėvų mokamą įmoką. Manau, politiškai sunkus sprendimas, bet vaikai yra svarbiau.

Meno mokyklos subalansuotas mokestis pagal užimtumo valandas nedidėjo jau 8 metus, tuo metu Meno mokyklos kaštai su kiekvienais metais augo. Tokius argumentus išgirdome komitete. Šie sprendimai kaip ir būtų sutarti ir įgyvendinti, tačiau politiškai nenaudingus sprendimus valdantieji, kad išvengtų nepatenkintų tėvų priekaištų, rado atpirkimo ožį, tai yra opoziciją, kuri kalta dėl visų negerovių Širvintų rajone. Ir štai „Širvintų krašto“ laikraštyje pirmame puslapyje: „V. Mateika pasiūlė didinti mokestį“. Valdantieji rado kaltininką, kuris ir atsakys dėl didėjančio mokesčio. Jie šį svarbų sprendimą pavertė politine parodija, kurioje aš nedalyvausiu.“

75 procentais kyla kaina ugdymo priemonėms

Po sprendimo priėmimo kaina kils ne tik už maitinimą vaikų lopšelyje darželyje. Nuo 5,70 iki 10 eurų kyla mokestis ugdymo priemonėms įsigyti ir įstaigos materialinei bazei stiprinti. Iki šio sprendimo tėveliams visos dienos maitinimas Širvintų rajono lopšeliuose darželiuose be vakarienės kainavo 1,71 Eur., o po sprendimo kainuos 1,97 Eur, su vakariene iki sprendimo kainavo 1,94 Eur, po sprendimo – 2,20 Eur. Darželį lankančių vaikų maitinimas tėveliams iki sprendimo kainavo be vakarienės 1,91 Eur., po sprendimo kainuos 2,71, su vakariene kainavo 2,14 Eur, po sprendimo kainuos – 2,94 Eur. Preliminariais paskaičiavimais už 20 dienų vaikų maitinimą darželyje tėvai turėjo mokėti apie 43 eurus, o jau po sprendimo jiems tas pats dienų skaičius jau kainuos apie 59 eurus. Taip pat tėveliai turės brangiau mokėti už prailgintos dienos grupės paslaugas. Iki naujo Tarybos sprendimo tėveliai už šią paslaugą mokėjo 0,76 Eur, o jau po sprendimo mokės 1,14 euro už valandą.

Nieko gero nežadantys Savivaldybės administracijos atsakymai

Paslaugų brangimas ne viena naujovė, patvirtinta Tarybos sprendime. Iki minėto Tarybos posėdžio tėvai, auginantys tris ir daugiau vaikų, nepriklausomai nuo to, ar lanko jie ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ar ne, už lopšelio / darželio paslaugas Širvintų rajone mokėjo 50 procentų mažiau. Naujame apraše tokia galimybė išnyksta ir atsiranda galimybė nemokėti pilno mokesčio „…jei šeimoje auga trys ir daugiau vaikų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje arba studijuoja dieniniame skyriuje (pateikia pažymą apie šeimos sudėtį)“. Širvintų rajono savivaldybės administracijos prašėme paaiškinti, jei šeimoje auga trys vaikai, iš kurių du lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir mokyklą, o trečias nelanko jokios įstaigos (yra 0–2 m.), tai ar už vaiką, lankantį lopšelį / darželį tėvai mokės 50 procentų mažesnį mokestį, ar visai nemokės?

„Pagal naująjį tvarkos aprašą nurodyta, kad už maitinimą nemoka šeima, kurios vaikui (vaikams) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. 50 % maitinimo išlaidų moka šeima, jeigu vaiką augina vienas iš tėvų (kai vaiko dokumentuose nenurodytas tėvas, arba pateikiama vieno iš tėvų mirties liudijimo kopija) arba jei vaikas gauna neįgalumo pašalpą. Kitais atvejais už vaiko (vaikų) maitinimą mokama pilna kaina, išskyrus vaiko nelankytas dienas, nurodytas Tvarkos aprašo 6 punkte.

Šeima nemoka mėnesinio ugdymo mokesčio, jeigu: šeima gauna socialinę pašalpą; jeigu šeimos 3 vaikai lanko ikimokyklinę ugdymo įstaigą; jei šeimoje auga trys ir daugiau vaikų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, arba studijuoja dieniniame skyriuje (pateikia pažymą apie šeimos sudėtį); jei vaikas gauna neįgalumo pašalpą; jeigu švietimo įstaiga nedirba vasaros metu. Visais kitais atvejais šeima moka mėnesinį 10 Eur ugdymo mokestį“, – rašoma Savivaldybės administracijos pateiktame atsakyme, iš kurio galima teigti, kad daugiavaikėms šeimoms po sprendimo iki šiol buvusios lengvatos visiškai išnyksta.

Lengvatos už paslaugas iki naujojo sprendimo

Nemokamas sūris būna tik pelėkautuose. Tuo mes visi, auginantys ikimokyklinio amžiaus vaikus, tuoj įsitikinsime. Tikrai puiku paūžti per šventes, pažiopsoti į fejerverkus, puikuotis prabangiausia Kalėdine eglute. Tik, deja, už tai anksčiau ar vėliau visiems teks susimokėti. O pirmieji už tai pradės mokėti širvintiškiai, besinaudojantys ikimokyklinio ugdymo paslaugomis Širvintose. Nes neišvengiamai brangstančių paslaugų Savivaldybė kompensuoti paprasčiausiai nebeturi iš ko. Dabar liks tik istorijoje, kad iki merės Ž. Pinskuvienės atėjimo į valdžią vaikų lopšeliuose / darželiuose buvo taikytos lengvatos (Širvintų l/d „Boružėlė“ viešai skelbiama informacija):

„Nuo mokesčio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse atleidžiami (100 procentų):
1. šeima, kuri gauna socialinę pašalpą;
2. tėvai (globėjai, rūpintojai), kai juos rekomenduoja atleisti Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai, surašę buities sąlygų tyrimo aktą (buities sąlygų tyrimo aktą gali surašyti ir socialiniai darbuotojai), patvirtinantį, kad pajamos vienam šeimos nariui mažesnės už valstybės remiamas pajamas (pateikia pažymą apie gaunamas pajamas), arba jei dėl šeimoje įvykusios nelaimės šeima turi nenumatytų išlaidų. Atleidimo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai;
3. šeima, kurios 3 vaikai lanko ikimokyklinę ugdymo įstaigą.
4. priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai yra paskirti nemokami pusryčiai ir/ar pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą.
Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas (50 procentų):
1. vaiką augina vienas iš tėvų (kai vaiko dokumentuose nenurodytas tėvas, arba mirties liudijimo kopiją);
2. jei šeimoje auga trys ir daugiau vaikų (pateikia pažymą apie šeimos sudėtį);
3. jei vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje (pateikia pažymą iš mokymo įstaigos);
4. jei vaikas gauna invalidumo pašalpą.
Iš Savivaldybės administracijos atsakymo formuojasi išvada, kad štai tie aukščiau išvardinti punktai išnyks iš mūsų gyvenimų ir nuguls istorijos verpetuose.

Tarybos narės opozicijoje Ingos Matukaitės komentaras:

„Svarstant sprendimo projektą dėl Atlyginimo nustatymo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo, pasisakiau prieš jo priėmimą.

Sprendime numatyta, kad mokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose sudaro trys dalys: mokestis už ugdymą, už maitinimą ir už pailgintą grupę. Ugdymo mokestis padidėja beveik dvigubai, taip pat didesnis mokestis numatytas ir už vaikų maitinimą, bet labiausiai nustebino mokestis už pailgintą grupę. Mokestis už 1 val. pailgintos grupės bus 3 procentai nuo bazinės socialinės išmokos, t. y. 1,14 Eur. Šis mokestis bus skaičiuojamas nuo 17.30 val. Bandžiau atkreipti Tarybos narių dėmesį, kad nemaža dalis mūsų rajono gyventojų dirba aplinkiniuose rajonuose ir, jei jų darbo laikas yra įprastinis, iki 17.00 val., ne visi tėvai gali spėti pasiimti vaikus iš ugdymo įstaigos iki 17.30 val. Jei neturi galimybių vaiko paimti laiku, Širvintų rajono tarybos daugumos nuomone, turi susimokėti ir visai nemažai. Jei per mėnesį (20 darbo dienų) vaikas bus po 1 val. pailgintoje grupėje, tėvai turės sumokėti apie 22,80 Eur, jei vaikas pailgintoje grupėje turės būti ilgiau, kainuos dar brangiau, o jei šeimoje yra 2 ikimokyklinio amžiaus vaikai, jiems tai kainuos dvigubai.

Apmaudu, kad Širvintų rajono tarybos daugumai nerūpi, kaip šis sprendimas paveiks šeimas, kurios augina mažamečius vaikus. Taip pat balsavau prieš Atlyginimo už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą Širvintų meno mokykloje didinimą, nes nebuvo pateikti jokie pagrįsti argumentai, kodėl minėtą mokestį reikia didinti.“

Tėvai neišgali sumokėti mažesnio mokesčio

Galima tik svarstyti, dėl kokios priežasties mūsų išrinktieji taip mūsų nemyli. Jų manymu, jei šeima veda vaiką į darželį, vadinasi, ji darbinga, o jei darbinga, tai gali susimokėti ir brangiau. Niekur nesidės, kas mokėjo, tas ir mokės. Tik nevalia užmiršti ir tų, kurie gyvena iš socialinių pašalpų ir vaikui darželis kaip išganymas, kur jis būna laiku ir sočiai pamaitintas ir dorai ugdomas. Ar išgalės skurstanti šeima susimokėti didesnį mokestį, jei iki šiol galiojančio mokesčio susimokėti įstengė ne visi. Veikiančių vaikų lopšelių darželių pateiktais duomenimis, rajone už ikimokyklinio ugdymo įstaigų paslaugas susidariusi nemenka skola. Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos pavaldžiam lopšeliui / darželiui tėvai skolingi 436,02 Eur, Širvintų lopšeliui / darželiui „Boružėlė“ tėvų įsiskolinimas spalio 31 dieną buvo 3 007,08 Eur. Galima numanyti, kad apie 70-ties vaikų tėveliai neįstengia sumokėti už lopšelio / darželio paslaugas. O po pabrangimo galimai apskritai nemokių tėvų vaikai ugdymo įstaigų nebegalės lankyti. Galima tik spėti, ar šis „iš oro“ priimtas sprendimas neįklampins mūsų rajoną į gilesnes socialines problemas. Vienaip ar kitaip skolas tėvams teks susimokėti, kitaip, gavę įspėjamuosius raštus ir į juos nesureagavę, tėvai bus kviečiami į Vaiko išlaikymo mokesčių mokėjimų kontrolės komisijos posėdį, vėliau skundai bus teikiami į teismą ir skolos išieškomos per antstolių kontorą.

Savivaldybės administracijos pozicija

„Širvio“ redakcija kreipėsi į Savivaldybės administraciją. Pateikiame atsakymus į užduotu klausimus.

1. Kodėl buvo nuspręsta didinti 1, 2, 3 arba 4 kartų per dieną maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą, už nelankytą, bet nepateisintą dieną?
– Atkreipiame dėmesį, kad tiek maitinimo normos įkainiai, tiek mokestis ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms švietimo įstaigos išlaidoms dengti buvo nustatytas dar 2009 m. Per tuos metus stipriai keitėsi šalies ekonomika, augo kainos, atlyginimai ir kt. Pvz., nemokamą maitinimą gaunančio vaiko pietums skiriama dvigubai didesnė suma, nei vaiko, už kurio pietus moka tėvai. Juo labiau, kad nuo 2018 m. įstaigos privalo laikytis ir Sveikatos apsaugos ministerijos sveikos mitybos reikalavimų. Savivaldybė kasmet skiria vis didesnį finansavimą (2017 – 818,5 tūkst. Eur, 2018 – 863,3 tūkst. Eur, 2019 – 959,8 tūkst. Eur), tačiau minėtoms įstaigoms išgyventi pagal šiandienos realijas tampa vis sudėtingiau.
Savivaldybės taryboje svarstyti atlyginimo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, įkainius buvo nuspręsta gavus Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas, Ritos Sinkevičienės raštą „Dėl Tvarkos aprašo pakeitimo“, kuriame prašoma keisti Užmokesčio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tvarkos aprašą atsižvelgiant į šiandienos kainas, reikalavimus bei situaciją.
2. Kokiu būdu buvo apskaičiuota, kad per Tarybos posėdį, spalio 31 d., patvirtintos kainos yra pačios optimaliausia?
– Maitinimo kainos buvo apskaičiuotos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 str. ir remiantis Sveikatos apsaugos ministro patvirtintu pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes ir suvienodinant kainas
3. Kodėl nuspręsta mėnesinį mokestį ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms švietimo įstaigos išlaidoms dengti teisės aktų nustatyta tvarka kelti iki 10 Eur?
4. Kokiu būdu buvo apskaičiuota, kad 10 Eur yra optimaliausia suma?
5. Kokioms kitoms švietimo įstaigos išlaidoms dengti teisės aktų nustatyta tvarka bus panaudotas surinktas mokestis?
– Atsakydami į 3, 4 ir 5 klausimus, pažymime, kad Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komitetui svarstant Širvintų lopšelio / darželio „Boružėlė“ raštą, buvo detaliai išanalizuotos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, reikalavimai, priemonės, kurias įstaigos privalo parūpinti tam, kad būtų užtikrintas vaikų kompetencijų ugdymas (pridedama). Siekiant užtikrinti kokybiškas vaikams teikiamas paslaugas, komiteto posėdžio diskusijų metu buvo nuspręsta nustatyti 10 Eur mokestį. Ugdymo mokesčio panaudojimas – žiūrėti pridėtą dokumentą.

Iš Savivaldybės administracijos pateiktų atsakymų galim teigti, kad mokestis buvo didinamas tiesiog, kaip liaudyje teigiama, „iš oro“. Institucija, išlaikoma iš mūsų mokesčių mokėtojų kišenių, nesiteikė aiškinti, kodėl pasirinktas 10 eurų ir kokiam konkrečiam tikslui jie bus panaudoti. Susidaro įspūdis, jei „Širviui“ reikia, tegu pats ir aiškinasi, ir tyrinėja.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*