Naujausios žinios

Už pušų išsaugojimą vietoje dialogo – pagrūmojimai

Straipsnis buvo išspausdintas  spalio 4 d. laikraščio „Širvis“ 39-ame šių metų numeryje.

Ketvirtadienio pavakarę „Širvio“ redakcija gavo raštą, tiksliau širvintiškių kreipimąsi į Širvintų rajono savivaldybės administraciją, Tarybo narius ir mūsų redakciją. Kreipimesi rašoma:

„Mes, Širvintų miesto Plento gatvės, Atminties g. ir kitų aplinkinių gatvių gyventojai, kategoriškai nepritariame jaunų pušų iškirtimui, augančių palei Plento gatvę. Mums nebuvo pranešta nei apie planuojamą medžių kirtimą ir nei diskutuojama apie tai. Iškirtus sveikus, jaunus medžius, pablogės mūsų gyvenimo kokybė, kadangi taps atvira labai intensyvaus eismo Plento gatvė, plačiai pasklis triukšmas, dulkės, automobilių išmetamosios dujos, bus subjaurota aplinka.

Prašome sustabdyti pušų iškirtimo procesą, kol nebus tinkamai išsiaiškinta, ar tam pritaria gyventojai ir gamtos apsauga bei kitos tuo suinteresuotos institucijos. Šį prašymą vykdyti skubiai.“

Prašymą pasirašė 25 dėl medžių likimo sunerimę Širvintų miesto gyventojai. Mūsų žiniomis, tiek parašų buvo surinkta vos per kelias valandas. „Facebook“ socialiniame tinkle po paviešinto jau pateikto Širvintų r. savivaldybės administracijai rašto buvo siūlymas jį pasirašyti ir kitiems asmenims.

Kreipėmės į Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėją Deimantę Oršauskaitę, Administracijos direktorę Ingridą Baltušytę-Četrauskienę bei Viešųjų ryšių vyriausiąją specialistę Aušrinę Miliukaitę-Janovskienę. Skyriaus vedėja, kaip ir įprasta mūsų rajone, į klausimus neatsakė. Štai kokius atsakymus pateikė Širvintų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė:

– Ką Širvintų rajono savivaldybė ketina daryti su eile Plento g. pakelėje augančių apie 20 m. amžiaus pušaičių?

– Ruošiantis įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio sutvarkymas Širvintų mieste“ yra tvarkoma teritorija. Valstybinėje žemėje augantys želdiniai ir medžiai buvo apžiūrėti Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, kuri nusprendė tvarkyti ne pagal reikalavimus ir be suderinto projekto savavališkai pasodintus augalus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Žemės įstatymo 53 straipsnį, fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, traukiami atsakomybėn pagal įstatymus; žemės sklypus savavališkai užėmę fiziniai ir juridiniai asmenys privalo atlyginti žemės sklypo sutvarkymo išlaidas.

– Kokiu tikslu didžioji dauguma medžių sunumeruoti raudonais dažais?

– Pažymėti medžiai, kurių būklė buvo įvertinta ir nustatoma jų vertė.

– Kodėl kai kurie medžiai (pušaitė) niekaip nepažymėti?

– Nepažymėti medžiai buvo įvertinti kaip perspektyvūs.

– Ar buvo tartasi su gyventojais prieš planuojant keisti kraštovaizdį šalia jų namų?

– Projekto „Kraštovaizdžio sutvarkymas Širvintų mieste“ viešinimas buvo vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka, į jį buvo kviečiami visi rajono gyventojai.

– Ar bus atsižvelgta į gyventojų prašymą palikti augti ir neišpjauti jaunų pušaičių?

– Gyventojų prašymas bus nagrinėjamas teisės aktų nustatyta tvarka.

– Ar gautas Aplinkos apsaugos departamento leidimas medžius pjauti?

– Vyksta derinimo procedūros.

Iš atsakymų susidaro įspūdis, jei gyventojai kels „bangas“, bus nubausti už tai, kad kažkurie iš jų prieš dvidešimtmetį savo lėšomis bei jėgomis papuošė Plento gatvės pakelę bei praturtino gamtą pusšimčiu sveikų pušų.

Panagrinėjus Visuomenės dalyvavimo formuojant kraštovaizdį programą įgyvendinant projektą, pasirašytą dar šių metų vasario 13 dieną pačios rajono merės Ž. Pinskuvienės, „Kraštovaizdžio sutvarkymas Širvintų mieste“ skiltyje numatytoje tvarkyti želdynų teritoriją palei Plento gatvę, užsimenamos tik senos obelys, kurias išpjovus bei palikus šaknis natūraliam pūvimui, pakeistų „kokybę užtikrinančiais medžiais /…/ pasodinant naujų medžių, derančių prie bendros miesto infrastruktūros ir apsaugančių nuo automobilių išmetamų dujų bei sumažinančių triukšmą“. Tai kas paneigs, kad pušis planuojama išpjauti nesuderinus su gyventojais, slapta. Tame pačiame dokumente aiškiai aprašomas bendradarbiavima su visuomene eiga bei sąlygos. „Visuomenės dalyvavimo tikslas – užtikrinti skaidrų interesų derinimą ir viešojo intereso gynimą; aktyvų, kūrybingą; pozityvų, konstruktyvų įsitraukimą į vietos kraštovaizdžio apsaugą ir formavimą; taip pat vietos dvasios, bendruomeniškumo stiprinimas, puoselėjant vietovės išskirtinumą ir tradicijas bei racionaliai sprendžiant aktualias problemas…“ Tame pačiame dokumente taip pat įsipareigojama informuoti bei palaikyti dialogą su gyventojais. Deja, raštas išduoda kai ką kitą. Kol kas vyksta tik monologas, kuriame galime įžvelgti įbauginimų bei pagrūmojimų intonacijas.

Ar pavyks gyventojams išsaugoti jaunas, sveikas pušeles, apsaugančias jų namus nuo automobilių išmetamų dujų bei sumažinančias triukšmą, sužinosime vėliau ir informuosime skaitytojus.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*