Naujausios žinios

V. Mateika: Tarybos posėdis vyko įprastai

Vidmantas MATEIKA, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Asociatyvi nuotrauka. Šaltinis: www.freepik.es

Gegužės 26 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo dvidešimt tarybos narių. Svarstymui pateikta dvidešimt klausimų. Marijanas Bylinskis posėdyje nedalyvavo.

Tarybos posėdis vyko įprastai – niekas labai nesikeičia, tonas, patyčios ir nepagarbus bendravimas niekur nedingo. Norinčius tuo įsitikinti, kviečiu pasiklausyti posėdžio įrašo, kuris privalomas skelbti. Klausimus paruošė ir pristatė Savivaldybės administracijos darbuotojai. Aišku, greičiausiai su „iš viršaus“ suformuluotomis užduotimis. Tad trumpai apie juos.

Patys priima sprendimus ir patys save kontroliuoja

Taryba patvirtino Antikorupcijos komisijos programą. Aš, Anna ir Alfredas susilaikėme. Negaliu pritarti tokiems dalykams, kai valdantieji patys priima sprendimus ir patys save kontroliuoja. Ar jūs matėte nors vienoje savivaldybėje, kad komisijai vadovautų valdančiajai daugumai priklausantis asmuo? Na, taip galėtų būti nebent kokiame Rusijos miestelyje ar Šiaurės Korėjoje. Tačiau demokratinėje valstybėje tai nonsensas. Apie tai rašiau jau ne vieną kartą, tad nesikartosiu. Kokia gali būti programa ir korupcijos prevencija tokiu atveju? Juk varnas varnui akies nekerta.

Kai pasakoma ne visa tiesa

Svarstytas klausimas dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metais. Kaip teigė pranešėja Vilija, žemės mokesčių tarifai ir sklypų neapmokestinamieji dydžiai yra nepakitę, jei lygintume su praėjusiais (2020 m) metais. Taip, čia ji teisi, tačiau nutylėjo, kad būtent praėjusiais metais jie gerokai keitėsi ir ne gyventojų naudai. Tuomet tarifai gerokai ūgtelėjo, o neapmokestinami sklypų dydžiai buvo sumažinti. Tą posėdžio metu priminė A. Astikas ir pasiūlė grįžti prie ankstesnių tarifų, kurie buvo mažesni. Tačiau pasiūlymas tradiciškai nebuvo išgirstas. Aš šiuo klausimu susilaikiau manydamas, kad gyventojai pandemijos metu galėtų mokėti mažesnius mokesčius. Kartu susilaikė A. Astikas, A. Kuznecovienė, A. Skeberienė ir V. Kalesnikas.

Klausimo dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo 2021 metais situacija tokia pati.

Kai reaguojama į devynių tėvų norus, bet paminama 900 nuomonė

Švietimo klausimas visoms bendruomenėms labai aktualus visais laikais, o šiuo metu mūsų rajone jis vienas aktualiausių. Praktiškai kiekviena diskusija šiomis dienomis neapseina be švietimo reformos aptarimo, būti jai ar nebūti. Širvintų miesto ugdymo įstaigų reforma įsibėgėja. Kadangi ji yra stumiama buldozeriu, nesitariant su miesto bendruomene, skuboti sprendimai neapsieina be klaidų. O juk klaidos švietimo sistemoje yra labiausiai skausmingos jaunajai kartai ir jos ateity gali turėti nepataisomų pasekmių. Apie daugumą problemų rašėme ne kartą, tačiau merės vadovaujamos valdančiųjų daugumos atsakymas vienas: „Mes šiandien valdžioje ir darysime, kaip mums atrodo“.

Tad posėdyje mokinių skaičius klasėse ir neformaliojo ugdymo klausimai ilgai nediskutuoti. Nors merė susitikimuose su tėvais akcentavo jungtinių klasių žalą ir blogą įtaką mokinio pasiekimams, tuo pabrėždama mokyklų jungimo reikalingumą, tačiau šiuos savo žodžius arba pamiršo, arba jų išsižadėjo. Keistas sprendimas Bartkuškio mokykloje palikti visas keturias pradines klases su galimu bendru 15 mokinių skaičiumi. Joks specialistas nepajėgtų vienu metu mokyti pagal keturias skirtingas programas, o ir mokiniams sunku susikaupti ir savarankiškai dirbti, kai kitai grupelei dėstomas dalykas. Ar tai ne absurdas, vaikų ateities nuosprendis? O po to stebimės, kodėl vaikų raštingumas krenta, kodėl nemoka skaičiuoti. Kaip išmoks, kai klasėje tiek pašalinės informacijos?

Tiesa, buvo akcentuota, kad mielai tuos mokinukus nuvežtų į gretimą kaimą, kur ugdymo paslauga žymiai kokybiškesnė nedubliuojant klasių, tačiau čia pat pasiteisinama, kad to pageidavo visi devyni tėvai (kai kurių tėvų po kelis vaikus mokosi). Smagu, kad atsižvelgiama į tėvų nuomonę ir norus. Tačiau čia pat prisiminkime, kad nepritariant miesto mokyklų reorganizacijai, buvo organizuotos kelios peticijos, kurių metu surinkta apie 900 parašų. Tačiau pasirašiusieji liko neišgirsti.

Negaliu toleruoti tokios nelygybės. Arba atsižvelgiam į visus pageidavimus, arba nė į vieną. Tad nepritariau šiam projektui.

Kitu klausimu svarstyta dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo. Čia patvirtinti įvairių būrelių lankymo vaikų skaičiai.

Kiti klausimai

Svarstyti klausimai dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo ir kitas dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo. Iš pirmo žvilgsnio, patvirtinus šiuos sprendimo projektus socialinė gerovė turėtų gerėti, juk didėja pareigybių skaičius, prasiplečia paslaugų kiekis. Tikiuosi, kad geri sprendimai neliks tik popieriuje. Pagyvensim, pamatysim. Sprendimui pritariau.

Buvo ir tokių klausimų, kuriuos aš vadinu žioplumo taisymu arba sąmoningu sprendimu. Mokykloms buvo suteikti kompiuteriai ir jie buvo naudojami, po kurio laiko apsižiūrėta, kad jie dokumentaliai nėra perduoti, tad sprendimas priimamas vėliau, kaip sakoma – geriau vėliau negu niekad. Tas pats su vandenviete Motiejūnuose, kuri perduota Širvintų vandenims.

Taryba taip pat pritarė siūlymui panaikinti Širvintų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą. Kelioms gatvėms suteikti pavadinimai. Ukmergės savivaldybei bus perduoti jau nereikalingi konteineriai buitinėms atliekoms. Pakeistas „Širvintų vaistinės“ materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas. Dabar bus nereikalingas tarybos sprendimas nuomojant šias patalpas. Nutarta pritarti žemės sklypo, skirto grupinio gyvenimo namų statybai, pirkimui.

Demokratija iš posėdžių stumiama lauk

Po posėdžio merė leido norintiems Tarybos nariams paklausti. Kaip jūs žinote, jau rašėme apie apribojimus Tarybos nariams, tai yra jų paklausimui skiriama viena minutė, o vėliau išjungia iš eterio. O gal teisingiau reikia pasakyti merės žodžiais: „Aš ne tik išjungsiu, bet tave ir atjungsiu“ ( taip buvo pasakyta vienam iš Tarybos narių opozicijoje). Tad visai nesvarbu, kokio rimtumo klausimas, bet posėdžiuose mes – Tarybos nariai – galime kalbėti iki minutės ir tik leidus arba, teisingiau reikia sakyti, merei įjungus mikrofoną. Nors ką tik nuskambėjo byla, kai toks mero sprendimas Kaune buvo pripažintas neteisėtas ir teismas pasisakė už jo panaikinimą. Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje perspėjo, kad laiko ribojimas prieštarauja įstatymams, tai gegužės 18 d. galiausiai patvirtino ir teismas. Ar teks į teismą kreiptis ir Širvintų opozicijai? Laikas parodys.

Vieną klausimą pavyko pateikti ir man. Teiravausi apie sprendimą, kokiam tikslui bus arba yra naudojami papildomi 400 tūkstančių eurų, skirti Sporto kompleksui. Atsakymas, kaip ir reikėjo tikėtis, buvo toks: „Aš tai atsakysiu tam tikroms tarnyboms, o jūs neva jeigu norite gauti atsakymą, tai neskųskite. Kitaip nieko neatsakysiu.“ Ar jūs ką nors supratote iš tokio atsakymo? Manau, kad jei lėšos būtų naudojamos sąžiningai, tai ir atsakyti nebūtų gėda. Tačiau manęs nesustabdys ir šia tema domėsiuosi atskirai. Ką sužinosiu – parašysiu ir jums.

 

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*