Naujausios žinios

Vaikų dienos centro „Bartkuškio vaikai“ veiklos apžvalga

Vaikų dienos centras „Bartkuškio vaikai“ savo veiklą pradėjo 2017 metų pradžioje su tikslu – kurti saugią aplinką Bartkuškio ir aplinkiniuose kaimuose gyvenantiems vaikams. Per trejus veiklos metus išsiplėtė organizacijos partnerių ir bendraminčių ratas, veiklų įvairovė, susiformavo tradicijos, sukaupta savita darbo praktika ir patirtis.

Kasmet vaikų dienos centro „Bartkuškio vaikai“ darbuotojai dirba su 25–30 nuolatinių lankytojų iš 18–20 šeimų. Veikla vykdoma Širvintų r. Bartkuškio mokyklos daugiafunkcio centro patalpose, vidutiniškai 4 kartus per savaitę po 4 valandas. Čia vaikai kartu su socialinėmis darbuotojomis ruošia maistą, gamina rankdarbius, leidžia laisvalaikį, dalyvauja edukacinėse veiklose.

Šalia kasdienės veiklos, 2019 m. kartu su partneriais organizavome vaikams ir tėvams skirtus teminius užsiėmimus:

• Pilietiškumo akcijas: pėsčiųjų žygiu po Bartkuškio mišką paminėjome Vasario 16-ąją, dviračių žygį į Maišiagalą skyrėme Baltijos kelio dienai, miškininko Romano Turbos kvietimu pavasarį miške sodinome eglutes.

• Sveikatingumo veiklas: vaikų ir šeimos psichologas Andrius Atas konsultavo tėvus vaikų elgesio klausimais ir vedė paskaitą „Vaikų mokymosi motyvacija“, specialioji pedagogė-logopedė Žaneta Šadbaraitė-Grigienė vedė logopedo užsiėmimus, Ukmergės rajone įsikūrusios sodybos „Ąžuolų giria“ šeimininkas Mantas Dubininkas išmokė žaisti Frisbee žaidimą, Belmonto nuotykių parke vaikai stiprino fizinę ištvermę, o Amerigo boulinge ugdė taiklumą.

• Kūrybines veiklas: kartu su šeimomis organizavome moliūgų skaptavimo ir advento vainikų pynimo kūrybines dirbtuves, grafikos dizaineris Rimantas Juškaitis vedė meninės kūrybos, dizaino edukacijos užsiėmimų seriją vaikams ir jaunimui, bendradarbiavimo su viešąją įstaiga „Skautų slėnis“ dėka vaikų dienos centre edukacinius užsiėmimus vedė savanorė iš Ispanijos.

• Išvykas: aplankėme Ukmergės krašto muziejų, susipažinome su Ukmergės mažosios architektūros objektais, Meteoritų lietaus parku, Kernavės medinių namelių miesteliu, Belmontu, Maišiagalos piliakalniu, taip pat kartu su visos Lietuvos vaikų dienos centrų vaikais dalyvavome šventėje „Vaikų žvaigždynas 2019“.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. vaikų dienos centras „Bartkuškio vaikai“ stabdo savo veiklą, nes neturi galimybės naudotis Širvintų r. Bartkuškio mokyklos daugiafunkcio centro patalpomis, o kitų patalpų Bartkuškio kaime, kurios atitiktų technines, higienos normas ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, nėra.

Dėkojame pagrindiniams rėmėjams – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Širvintų rajono savivaldybei. Taip pat už finansinę ir kitą paramą esame nuoširdžiai dėkingi organizacijoms: UAB „Komunikacija ir konsultantai“, UAB „Sportija“, UAB „Reklamos injekcija“, A.Viskontienės įmonei, asociacijai „Bartkuškio bendruomenė“, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioniniam padaliniui, Kernavės skulptūros studijai-galerijai „Šulinys“, Ukmergės kraštotyros muziejui, sodybai „Ąžuolų giria“, UAB „Skautų slėnis“, Plikiškių žirgynui, taip pat visiems vaikų dienos centro veikloje dalyvavusiems savanoriams (Ingai Jonaitienei, Jolantai Ašmegienei, Ramūnui Ašmegai, Justei Mikolč, Andriui Kasparavičiui, Andriui Lapieniui, Tomai Grinytei, Agnei Križanauskienei), kaimynams (Jonui, Rasai ir Giedrei Gaigalams, Stasiui Arbočiui, Algiui Dobilui), tėveliams (Romanui Turbai, Mildai Turbienei, Reginai Turbaitei). Dėkojame visiems specialistams, dirbusiems vaikų dienos centre ar suteikusiems paslaugas: Zitai Talkačiauskienei, Ingai Kanaporienei, Audriui Jakučiui, Ilonai Žygis, Kristinai Šironienei, Sigitai Lesinskienei, Andriui Atui, Žanetai Šadbaraitei-Grigienei, Rimantui Juškaičiui.

Dėkojame visiems vaikams ir linkime šaunių 2020 metų!

Vaikų dienos centro „Bartkuškio vaikai“ informacija ir nuotraukos

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*