Naujausios žinios

Vaikų globos nebylios viltys Širvintose

Laura Kirtiklienė

Pastaruoju metu Lietuvos Respublikos Prezidentė, seimūnai, pagaliau ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) vis garsiau pradėjo kalbėti institucinės vaikų globos klausimais. Žengtas pirmas žingsnis – diskusijos viešojoje erdvėje – davė rezultatų, jau rengiamas veiksmų planas 2014–2020 m., kaip pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams. Pasak ministrės A. Pabedinskienės, vaikų globos namų mažės, jie taps mažesni ir primins šeimos namus, o vaikus ims globoti šeimos, ir žmonių su pedagoginiu išsilavinimu įkurtos šeimynos. „Visa reforma yra orientuota į vaiko aplinkos gerinimą, vaikui teikiamų paslaugų kokybę“, – sakė A. Pabedinskienė. SAD ministerija yra numačiusi 4 reformos žingsnius:

  1. Šia reforma bus plečiamas dienos centrų tinklas, didinamas socialinių darbuotojų skaičius, nes dabar beveik 30 šeimų aptarnauja vienas socialinis darbuotojas. Siekiamybė, kad vienas socialinis darbuotojas aptarnautų 15 ar 17 šeimų. Šiuo metu finansuojama 170 dienos centrų, 2016-aisiais bus finansuota apie 230 dienos centrų. Bus teikiama didesnė pagalba šeimai, daugiau vaikų išsaugoma biologinėje šeimoje.
  2. Bus skatinama vaiko globa šeimoje ir šeimynoje. Įtėviai bus aktyviau mokomi ir konsultuojami. Šeimynas galės steigti atitinkamą kvalifikaciją ir išsilavinimą turintys asmenys.
  3. Bus skatinamasįvaikinimas, sumažinta dokumentų rengimo našta būsimiems tėvams.
  4. Reformatoriai žada pertvarkyti vaikų globos namus į mažesnius, panašius į šeimą pradedant nuo kelių bandomųjų. Siekis – 8 vaikai globos namuose. Bus kuriami tarpiniai namai pilnametystės sulaukusiems vaikų globos namų auklėtiniams. Išeidamas iš globos namų, žmogus turės asmeninį kuratorių – pagalbininką, kuris jį įvestų į gyvenimą.

Atsižvelgdamos į ministerijos veiksmus, kai kurios Lietuvos Respublikos savivaldybės, pavyzdžiui, Alytaus r., Elektrėnų, planuoja telkti rajono gyventojus skatindamos tapti globėjais, organizuoti jų mokymus, kas mėnesį skirti jiems piniginę paramą (iki 160 Eur) už globoti paimtus vaikus.

Kas šiuo klausimu padaryta, ar planuojama daryti Širvintų rajone? „Širvio“ redakcija kreipėsi į Širvintų rajono savivaldybės administraciją teiraudamasi, kaip ruošiamasi pereiti nuo institucinės prie globos šeimoje, kokios paslaugos planuojamos teikti bendruomenėje vaikams, likusiems be tėvų globos.

Tęsinį skaitykite laikraštyje „Širvis“ 2015 gruodžio 9 d.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*