Naujausios žinios

Valdžia netesi pažadų

Andželika Bagočiūnienė

Straipsnis buvo išspausdintas šių metų rugsėjo 14 d. laikraščio „Širvis“ 36-ame numeryje.

Į Širvio redakciją raštu kreipėsi Gelvonų gyventojas prašydamas padėti išsiaiškinti Gelvonų ambulatorijos likimą.

„Gelvoniškiai susirūpinę dėl Gelvonų ambulatorijos. Nepaisant visų rinkiminių pažadų, panašu, kad ambulatorijos pastatas, prasidėjus šildymo sezonui, bus ,,mirtinai“ uždarytas. Kai ,,ponia“ merė buvo opozicijoje, o Taryba eilinį kartą svarstė apie ambulatorijų uždarymo galimybes, Živilė mušėsi į krūtinę, kad taip daryti neva nusikaltimas. Jau pavasarį buvo panaikintos ambulatorinės paslaugos, t. y. ambulatorijoje nebeliko gydytojos. Mes, miestelio ir apylinkių gyventojai, priversti važinėti į Širvintas. Ambulatorijos pastate paliktas medicinos punktas. Gyventojai visą vasarą buvo maitinami pažadais apie kažkokius mistinius mobiliuosius gydytojus. Ponia Vasiliauskienė susirūpinusius gyventojus ramino ir tikino, kad niekas nesiruošia naikinti ambulatorijos, net pyktelėjo dėl paskalų skleidimo, esą sutvarkius vandentiekį, bus šildomasi elektra ir gyventojai, kaip ir anksčiau, gaus kokybiškas medicinines paslaugas. Realybė kitokia. Paklausus dar likusių ambulatorijos darbuotojų, kas bus su ambulatorija toliau, jie tik skėsčioja rankomis. Visi darbuotojai yra gavę ateidimo lapelius, bet dabartinė poliklinikos valdžia net juos nėra informavusi, kokie pokyčiai laukia. Panašu, kad laukia šildymo sezono pradžios, kad galėtų tykiai ramiai išjungti vandenį, elektrą ir pastatą palikti merdėti. Nieko nuostabaus, poliklinikos finansinė būklė stabiliai ritasi žemyn. Abi ambulatorijos visada buvo nuostolingos poliklinikai, šildymo sezonas kainuodavo apie 3 000 eurų, bet, vadovaujant gydytojai Dimšienei, pinigų atsirasdavo, nors Savivaldybė niekados poliklinikai nepadėjo. Buvo vadovaujamasi principu: viskas žmonių gerovei. Beje, ambulatorijos patalpose kabinetą nuomojasi privati gydytoja odontologė. Žinant, kaip mūsų rajone sunku patekti pas odontologą, miestelio gyventojams tai yra labai svarbi pagalba. Juk savo kabinetą ji taip pat turės uždaryti ir mes, gyventojai, turėsime laukti apie mėnesį ar net du, kol pateksime pas odontologus Širvintose. Baisu žiūrėti, kaip vykdomas genocidas prieš rajono gyventojus. Ir už ką mums tokia bausmė – Živilė?“

Nuvykę į Gelvonų ambulatoriją trečiadienį 10 val ryte, radome tik vieną dirbančią medikę odontologę Jurgitą Kačinskienę, kuri nuomoja ambulatorijoje patalpas privačiam odontologo kabinetui. Ji tuo metu buvo užsiėmusi su ligoniu, todėl neturėjo laiko pokalbiui, bet į klausimą, ar žino, kaip bus kūrenamas pastatas, kuriame ji nuomoja patalpas, atsakė, kad dėl šildymo sezono nėra informuota ir apskritai niekas iki šiol jos neinformavo dėl ambulatorijos ateities.

Pakalbinome pro šalį einantį vyruką, kuris nepanoro atskleisti savo vardo, bet labai atvirai išsakė pasipiktinimą dėl valdžios nevykdomų pažadų: „Juk buvo atvažiavusi visa valdžia, merė ir Vasiliauskienė. Jos mums sakė, kad ambulatoriją turėsime, atvažiuos gydytojai į vietą ir aptarnaus ligonius. Dabar juk visas miestelis žino, kad darbuotojams įteikti perspėjimo lapeliai apie atleidimus, niekas nesiruošia šildymo sezonui ir joks gydytojas jau senokai į ambulatoriją nebevažiuoja. Daugelis mūsų seniūnijos gyventojų persirašė į Ukmergę, juk mums tas pats atstumas kaip iki Širvintų, o Ukmergėje viską galima pasidaryti ir įvairių specialistų daugiau. Tai negi poliklinikai nesvarbu, kad praranda savo rajono žmones?“ Praeivis pasiūlė pakalbinti buvusią mokytoją Genovaitę Andriūnaitę-Pilipavičienę, kuri gali daugiau žinoti apie ambulatorijos likimą. „Esu patriotė. Nors esu iš Tulpiakiemio, kur neseniai lankėsi Prezidentė, myliu Gelvonus, daug metų jau čia gyvenu, čia visą laiką dirbau mokytoja. Daug kas pas mane ateina pasišnekėti, pasiguosti. Su ambulatorija didelė problema. Pati Vasiliauskienė skatino neklausyti paskalų apie ambulatorijos uždarymą, žadėjo, kad viskas miestelyje bus ir gydytojai, ir seselė. O dabar draugės atėjusios bėdavoja, kad reikia važiuoti vaistus išsirašyti į Širvintas. Juk ne visi gali nuvažiuoti, kiti juk sunkiai vaikšto ir savo transporto neturi. Žmonės turi įvairių problemų. Gydytoja miestelyje labai reikalinga kaip ir seselė. Ji juk vaistus suleidžia ir į raumenį, ir į veną, reikia, pastato lašelines. Žmonės gydėsi be rūpesčių. Taip neturėtų būti, kad uždarytų pažadėję žmonėms, kad dirbs. Juk pažadus reikia vykdyti.“ – kalbėjo G. Pilipavičienė.

Gelvonų seniūnas ambulatorijos situaciją nenoriai komentavo. Pasakė tik tiek, kad, kaip ir visi gyventojai, jis buvo informuotas apie tai, kad Gelvonuose veiks mobili medikų komanda. Gydytoja Vilkevičienė ambulatorijoje nebedirba ir joje liko tik seselė. Nei apie ambulatorijos uždarymą, nei tolesnį likimą ir veiklą daugiau nieko nežinantis ir apie tai nesidomėjo, nes ambulatorija priklauso ne seniūnijai, o Širvintų poliklinikai.

Savivaldybė į paklausimą raštu dėl Gelvonų ambulatorijos ateities bei numatomų teikti paslaugų neatsakė ir persiuntė paklausimą Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centrui (PSPC). Naujoji Širvintų PSPC direktorė Liudmila Braškienė į klausimus, ar Gelvonų ambulatorija dirbs šios žiemos metu; kokias paslaugas numatyta teikti joje iki 2017 m. pavasario, ar vėl dirbs gydytojas; kodėl ambulatorijos darbuotojai gavo įspėjimo dėl atleidimo raštus, kai gyventojams buvo teigiama, kad ambulatorija tikrai veiks, bei ar ambulatorijoje 2016–2017 m. veiks odontologo kabinetas; kada Gelvonų seniūnijos gyventojai sulauks žadėtų mobilių medikų grupių paslaugų, atsakė: „Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad klausimas dėl ambulatorijų uždarymo šiuo metu nėra svarstomas. Keičiant VšĮ Širvintų r. pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) darbo organizavimo ir apmokėjimo tvarką ir vykdant PSPC struktūrinius pertvarkymus, visiems be išimties PSPC darbuotojams įteikti įspėjimai dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo, kaip tai numatyta dabar galiojančiame LR Darbo kodekse.“

Paslaugas pacientų namuose PSPC pradės teikti jau rugsėjo mėnesį. Apie tai visuomenė bus informuota.

Gelvoniškiai ir toliau gyvens viltimi, kad valdžia visgi susimylės ir įvykdys rinkėjams duotus pažadus.

1 Comment on Valdžia netesi pažadų

  1. Brangūs Gelvonų miestelio, seniūnijos gyventojai, tikėkitės ,kad eilinį kartą būsit apgauti, artėja rinkimai, pažadų iš dabartinės DP bus milijonai, rezultatų 0.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*