Naujausios žinios

„Vingiorykštė“ tvirtai įsišaknijo

Janina Pukienė

Straipsnis buvo išspausdintas rugsėjo 19 d. laikraščio „Širvis“ 36-ame šių metų numeryje.

Širvintų kultūros centro Vileikiškių filialo vedėja Janina Jankauskienė nerimavo visą rugsėjo pradžios savaitę. Nekeista, juk šeštadienį, aštuntą dieną, buvo numatytas vietinio folkloro ansamblio „Vingiorykštė“ dešimtmečio paminėjimas. Laikas nustatytas, svečiai suprašyti, bet nerimas vis nepalieka. Koks bus oras, ar susirinks žiūrovai, juk darbymetis, bulviakasis, visiems savi reikalai rūpi. Tik nuogąstauta be reikalo: vileikiškiečiai norėjo švęsti, todėl skubėjo darbus nudirbti ir rinkosi į bendruomenės namų kiemelį, kur turėjo vykti koncertas. Viena dalyvė juokavo, kad vos prašvitus jau bulves kapstė, kad greičiau darbas būtų baigtas. Gal ir kiti panašiai sukosi, nes žiūrovų netrūko.

Pasipuošę tautiniais drabužiais „Vingiorykštės“ dalyviai lipo į sceną. Be ilgų kalbų suskambo dainos. Šventės vedėjos ansamblio vadovė Audronė Burakovienė ir J. Jankauskienė trumpai pristatė ansamblį, prisiminė, kaip prieš dešimtmetį susirinko grupelė entuziasčių, labai norinčių dainuoti, bet nežinančių kaip. Mokėsi greitai: jau po mėnesio koncertavo Musninkuose, kiek vėliau pasirodė ir saviems žiūrovams. Tuomet pakvietė į sceną svečius iš Panevėžio rajono, Ramygalos. Bene labiausiai šių svečių laukė A. Burakovienė ir „Vingiorykštės“ dainininkė Jurgita Garbaravičienė – juk Ramygala jų gimtasis miestas. Kažkada Ramygala vadinosi Ramgala, todėl dabar tokiu vardu vadinasi vietos Kultūros centro kaimo kapela, vileikiškiečiams pateikusi smagią dainų ir šokių pynę. Kolektyvo nariai žiūrovus kvietė į ratą, mokė šokių žingsnelių. Kapelos vadovas pranešė, kad šokių mokė ne bet kas, o Kultūros centro choreografė, todėl po savaitgalio visi šokėjai gali kreiptis ir jiems bus išrašyti choreografijos kursų diplomai. Bene smagiausiai šokių figūras raitė vingiorykštietis Rimantas Paciūnas, todėl jis neabejotinai nusipelnė diplomo. O mes, žiūrovai, tikėsimės ir „Vingiorykštėje“ sulaukti šokių. Pavyzdžiui, smagiojo krakoviako.

Prisišokę, prisidainavę žiūrovai plojimais pasitiko renginio viešnias: Administracijos direktorę Ingridą Baltušytę-Četrauskienę, merės padėjėją Janiną Pažūsienę ir Kultūros centro direktorę Rytę Bareckaitę. Viešnios perdavė rajono merės sveikinimus ir padėkas visiems ansamblio nariams: Audronei Burakovienei, Astai Kaselienei, Rimai Miselienei, Rimai Buinickienei, Rūtai Glumbakienei, Rimai ir Henrikui Ašakoms, Jurgitai, Kęstučiui ir Kesminai Garbaravičiams, Valei ir Rimantui Paciūnams bei Janinai ir Valdui Jankauskams. Šiandieną kolektyve yra trylika narių, pusę jo sudaro šeimos. R. Bareckaitė dovanojo saldžią dovaną visam kolektyvui. Po keleto jubiliato dainų į sceną lipo antrasis svečių kolektyvas. Tai Jonavos rajono Upninkų kultūros centro filialo kolektyvas „Lietaukėla“. Po sveikinimų ir gražių palinkėjimų skambėjo jų dainos, pasakojimai ir šokiai. Po energingųjų ramygališkių upninkiečių pasirodymas buvo ramesnis ir lėtesnis, bet žiūrovams ne mažiau patikęs.

Trečią kartą į sceną „Vingiorykštė“ lipo pasipuošusi naujais apdarais, filialo vedėjos vos išvakarėse baigtais siūti. Renginio vedėjos prisiminė buvusius ansamblio dalyvius: Aušrą Pečiulienę, Rimą Dačkienę, Juozą Misevičių, Liutaurą Maslinską, Simoną Glumbaką, Eleną Miliukienę, Ireną Savlevičienę, Arvydą Miselį, Andželiką ir Rimvydą Bagočiūnus bei buvusią filialo vedėją Ingridą Barauskienę. Beje, A. Bagočiūnienės parašyto ir laimėto projekto dėka ansamblis įsigijo tautinius rūbus, su kuriais puikavosi pirmąją šventės dalį. Prieš pradedant paskutinį „Vingiorykštės“ pasirodymą, ansamblį pasveikino Musninkų seniūnė Birutė Jankauskienė ir Vileikiškių bendruomenės pirmininkas Zenonas Miselis. Staigmeną kolegoms pateikė Janina Jankauskienė. Ji kiekvienam padovanojo įrėmintą nuotraukų koliažą, kuriame įamžintos gražiausios akimirkos.

Po drauge sudainuotų paskutinių dainų visi buvo pakviesti į bendruomenės namus skanauti jubiliejinio torto ir pačių ansambliečių suneštų vaišių. Šventė tęsėsi.

Ne vienas tą vakarą kalbėjęs pabrėžė, kad vingiorykštė yra vaistas nuo šimto ligų. O „Vingiorykštė“ yra vaistas nuo blogos nuotaikos ir rudeninės depresijos. Lauksim naujų dainų ir koncertų, tuomet nebus laiko liūdėti. Vileikiškiuose „Vingiorykštė“ įleido šaknis tvirtai ir ilgai. Su gimtadieniu!

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*