Naujausios žinios

ŽOLINĖS ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE

Jungtinis Molėtų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Širvintų choras

Žolinė – rugpjūčio 15 d. – Lietuvoje paskelbta nedarbo diena. Tai Marijos dangun ėmimo diena. Kaišiadorių vyskupijoje, Pivašiūnuose, vyksta pagrindiniai atlaidai, jau nuo 1988 m. trunkantys aštuonias dienas. Juose tradiciškai dalyvauja Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčios choristai, vadovaujami vargonininko Sigito Kirtiklio.
Gražus būrys iš pat ryto rinkosi sutartose vietose ir smagiai nusiteikę leidosi į žinomą kelią. Choro veteranai Elena Jankauskienė, Antanas Marcinkevičius, Romas Dambrauskas kažin ar suskaičiuoja kelintą kartą vyksta į atlaidus Alytaus rajone.
Dabar žmonės keliauja automobiliais, autobusais, kas eina piligriminį kelią. Pavyzdžiui, prieš I pasaulinį karą maldininkai į Pivašiūnus eidavo procesijomis, nešini bažnytinėmis vėliavomis ir altorėliais. Jie keliaudavo keletą dienų, nakčiai apsistodami pas ūkininkus. Pivašiūnuose jie taip pat apsigyvendavo pas vietinius žmones ar nakvodavo tiesiog po atviru dangumi. Čia visuomet susirinkdavo daug ligonių, luošų ir vargšų. Jie gerdavo vandenį iš vietos mineralinių šaltinių ir daugelis dažnai pasijusdavo geriau, ypač kenčiantys nuo alergijų, akių infekcijų ar nervinių ligų. Pasakojama daug legendų apie stebuklingus išgijimus.
Tūlas paklaustas, kas juos traukia į Pivašiūnus, atsako – Dievo Motinos Marijos paveikslas. Jis nuo seno garsėja savo stebuklinga galia. Tai liudija senieji votai (dovanos), pakabinti prie paveikslo atsidėkojant už čia patirtas malones. Senieji bažnyčių Elenchai ir naujieji pasakojimai liudija stebuklingą paveikslo gydomąją galią. Gyvas maldininkų įsitikinimas ir pasitikėjimas, kad Pivašiūnų Dievo Motinos paveikslas

yra nepaprastas, stebuklingas, šventas ir maloningas, kelia tikinčiųjų dvasią.
Kaip kasmet, taip ir šiemet, į Šv. Mišias atvyko piligrimai ne tik iš visos Lietuvos, bet ir svečiai iš užsienio. Šv. Mišias aukojo emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, dalyvavo svečiai iš Vokietijos, kaimyninių vyskupijų. Tarp garbingų atlaidų svečių buvo Seimo nariai, Alytaus miesto ir rajono vadovai, tarybos nariai. Šventoriuje buvo klausomos išpažintys, „Marijos radijo“ savanoriai maloniai bendravo su tikinčiaisiais, pasakojo apie „Marijos radijo“ stoties statybos reikalus, aiškino, ko dar trūksta iki stoties atidarymo. Darbai vyksta pakankamai greitai, tačiau dar reikia finansinės paramos. Maldininkai aukojo statyboms, kas kiek gali skirti.
Po kunigų sveikinimų ir linkėjimų, pasibaigus Šv. Mišioms, choristai vaišinosi kareiviška koše. Grįždami namo širvintiškiai dar sustojo prie Pivašiūnų ežero, kur vietiniai gyventojai švenčia šventes, yra įsirengę etradą. Atlaidai, laisvadienis, puikus oras, gera pabūti su vienminčiais, kur skubėti? Pabendrauti, padainuoti, pasidžiaugti, kad visi esame kartu.
Pastaraisiais dešimtmečiais visą oktavą švenčiant Marijos Ėmimo į dangų atlaidus susiklostė tradicija kiekvieną atlaidų aštuondienio dieną skirti vis kitai tiek Lietuvos Bažnyčiai, tiek Kaišiadorių vyskupijai svarbiai intencijai. Tad per didžiuosius atlaidus Pivašiūnuose meldžiamasi už šeimas, jaunimą, ligonius ir apleistuosius, misionierius, mokytojus ir mokinius, žemdirbius, meldžiama apsaugos gyvybei, pašaukimų, taikos… Per atlaidus rengiamos katechezės, vyksta programa jaunimui.
Rugpjūčio 16 dieną Pivašiūnų bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už tikybos mokytojus ir katechetus. Šią dieną vėl giedojo širvintiškiai. Šįkart tikybos mokytojos R. Blusevičienė ir N. Drazdienė, vargonininkas D. Kavalevskis ir vaikų choras „Mykoliukai“ atstovavo Širvintų dekanatui. Jiems talkino Paparčių vargoninkas V. Zujus. O rugpjūčio 22 d. šventovėje melsis Širvintų dekanato Gyvojo rožinio maldininkai. Ir vėl kelionė į Dzūkiją!

Nuotraukos autorės ir iš feisbuko paskyrų.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*