Naujausios žinios

Įstatymų nežinojimas kaimo bendruomenių narius neatleidžia nuo atsakomybės

Andželika Bagočiūnienė

Vis dažniau tenka išgirsti, kad tai vienoje, tai kitoje kaimo benruomenėje valdžią į savo rankas paėmė atėjūnai ar apsukresnis kaimo gyventojas. Tapę pirmininkais, jie bendruomenėse įveda savus įstatymus, nepaisydami šalyje galiojančių teisės aktų.

Tokiose bendruomenėse pirmininkai dažniausia manipuliuoja žmonėmis – bendruomenės nariais, kurie dažnai būna priklausomi nuo paties pirmininko. O priklausomybė pasireiškia tuo, kad: dirba arba nelegaliai uždarbiauja pirmininko įmonėje ar ūkyje, o dar ir ne vienas, bet ir vaikams suteikia galimybę uždirbti „juodais“ pinigais. Kiti gi nariai gano gyvulius pirmininkui priklausančiose žemėse, ruošia žiemai pašarą. Bijo likti be ganyklų. Dar keli nariai – skurdžiai gyvenantys pirmininko giminaičiai, kurie karts nuo karto paprašo finansinės pagalbos. Tokių narių gali būti keletas bendruomenės sąrašuose, bet tokie dažniausiai niekada nėra mokėję nario mokesčių. Už juos tai padaro pats pirmininkas. Lojaliausi nariai – tai ilgamečiai šeimos draugai, kurie su savimi sukviečia į bendruomenę gausų būrį savo vaikų ar artimų giminaičių, nesidominčių, kas vyksta kaime, nedalyvaujančių projektinėse veiklose, bet, kai sprendžiami svarbūs klausimai, į susirinkimus sutempiami dėl balsų skaičiaus.

Įsivaizduokite bendruomenę, kurioje yra nemažas skaičius prijaučiančių vienai teisingai partijai. Kaip tokioje bendruomenėje turėtų jaustis ne taip mąstantysis? O gi jo padėtis nepavydėtina. Tuomet toks kitamintis būna apkaltintas intrigų kurstymu, jis bet kada gali būti apjuodintas teisingos partijos žiniasklaidos priemonėse, jo nuomonės niekas neklauso ir dar iš jo išsišaipo. O kas įdomiausia, net be visuotinio susirinkimo sprendimo, kaip sakoma: „Mes pasitarėme ir jis (pirmininkas) nusprendė“ neteisėtai iš bendruomenės narių sąrašų išbraukia nenusižengusius bendruomenės įstatams, susimokėjusius visus bendruomenei priklausančius mokesčius narius. Mat pirininko manymu, pastarasis per daug protingai mąsto. Klausite, kodėl reikia atsikratyti kritiškai mąstančių žmonių, kai bendruomenės tokius turėtų traukti pas save? O priežastis labai paprasta – pinigai. Artėja svarbus  laikas – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos lėšų įsisavinimas. Ar tokiu svarbiu momentu, kai į bendruomenę gali ateiti apie 120 tūkstančių eurų, reikalingi mąstantys, mokantys skaityti įstatymus žmonės? Tikrai ne visoms bendruomenėms tokių reikia. „Juk ji pakišinės dabar mums koją.“ – teigė vienos kaimo bendruomenės pirmininkas. Tik galėjo mintį išsakyti kiek tiksliau. Šioje frazėje vietoje žodžio „mums“ labiau būtų tikęs žodis „man“. O kiti tokios bendruomenės valdybos nariai matyt net nežino, kad kiekvienas įstatymo nesilaikymas užtraukia rimtus nemalonumus.

Ką pravartu žinoti kiekvienam kaimo bendruomenės nariui

Kaimo bendruomenės, kaip ir visos asociacijos, vykdydamos veiklą, turi laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijos įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grįsti bendruomenės įstatais. Kaimo bendruomenėms labai svarbus yra LIETUVOS RESPUBLIKOS ASOCIACIJŲ ĮSTATYMAS, kuriame kiekvienas jai priklausantis narys, o ypač valdantiems organams priklausantis narys, ras viską, ko privalo laikytis kaimo bendruomenės.

Asociacijos įstatymo 3 skirsnyje nurodyta, kad asociacijos, šiuo atveju kaimo bendruomenės, turi turėti savo valdymo organus ir įstatus, kurie yra labai svarbūs vykdant veiklą. Tik vadovaujantis įstatais, kurie neprieštarauka kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams, bendruomenė gali veikti. Bendruomenės narys privalo laikytis asociacijos įstatų, vadinasi, privalo su jais susipažinti. Pagal Asociacijų įstatymą bet kuris bendruomenės narys turi teisę susipažinti su bendruomenės dokumentais ir gauti visą bendruomenės turimą informaciją apie jos veiklą. Bendruomenės dokumentai turi būti prieinami bet kuriam bendruomenės nariui, o dauguma skaidriai veikiančių bendruomenių įstatus viešina internetinėje erdvėje ir su jais gali susipažinti bet kuris žmogus. Bendruomenės buveinėje, taip pat bendruomenės filialų buveinėse turi būti visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys. Deja, ne visose bendruomenėse laikomasi šio įstatymo reikalavimo. Yra bendruomenių, kuriose net raštu paprašius dokumentų kopijos jų nariui nesuteikia. Tokiais veiksmais už dokumentų tvarkymą atsakingas bendruomenės narys, o jei tokio nėra, tai valdybos nariai pažeidžia įstatymą.

Įstatuose pagal Asociacijų įstatymą turi būti numatyta naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš bendruomenės tvarka bei sąlygos. Šios tvarkos nė viena bendruomenė pažeisti negali. Be priežasties, tik todėl, kad nepatinka nario pavardė, išmesti iš bendruomenės negali net susirinkimas. Išmetimas turi būti argumentuotas, laikantis lygybės ir žmogiškumo principų – paprasčiau tariant, ta pati priežastis turi būti taikintina visiems nariams be išimties.

Asociacijų įstatymas nurodo, kad bendruomenės įstatuose turi būti numatytas lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat bendruomenės veiklos kontrolės tvarka. Bendruomenėse turi būti revizijos komisija arba revizorius, kuriuos išrenka tik visuotinis susirinkimas, pagal kompetencijas revizorius turėtų būti aukštesnės arba bent jau tolygios kompetencijos kaip valdančiojo organo nariai.

Bendruomenės turi sušaukti visuotinius susirinkimus laikantis įstatuose patvirtinta tvarka. Jei įstatai nurodo, kad prieš 14 dienų kiekvienas bendruomenės narys privalo kvietimą gauti raštu pasirašydamas apie gavimą, arba paštu registruotu laišku, tos tvarkos bendruomenės privalo laikytis.

Dar labai svarbus Asociacijos įstatymo 14 straipsnis, kuriame nurodoma, kad Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus.

Taigi ar turi teisę rajono Savivaldybės tarybos narys, ar aukštas pareigas Savivaldybėje užimantis pareigūnas būti ir bendruomenės pirmininku bei su Savivaldybe pasirašinėti sutartis dėl bendruomenės projektų finansavimo iš Savivaldybės lėšų, ar dalyvauti bendruomenės valdančiojo organo veikloje, išaiškina Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Kiekvienas narys, matydamas, kad bendruomenėje pažeidžiamas Asociacijų įstatymas ar bendruomenės valdyba, pirmininkas bei visuotinis susirinkimas veiklą vykdo nesilaikydami įstatų, gali skųsti valdybos, pirmininko arba net ir visuotinio susirinkimo sprendimus Apygardos teismo civilinių bylų skyriui. Lietuvoje yra pavyzdžių, kai bendruomenės nariai apskundžia visuotinį susirinkimą dėl neteisėto nario pašalinimo iš bendruomenės narių ir bylą laimi, o bendruomenei teismas priteisia sumokėti neteisėtai pašalinto iš bendruomenės narių šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas bei, jei bendruomenė būna pripažinta kaltoji pusė, ji gali prarasti galimybę gauti paramą projektams iš biudžetinių įstaigų.

Tie žmonės, kurie dalyvauja nevyriausybinėje organizacijoje, yra pilietiškai aktyvūs. Jie tada jaučia, kad gali kažką naudingo padaryti valstybei, bet turi neužmiršti, kad turi veikti atsakingai ir laikydamiesi visų šalyje galiojančių įstatymų.

7 Comments on Įstatymų nežinojimas kaimo bendruomenių narius neatleidžia nuo atsakomybės

 1. Labai painus straipsnis apie nieką. Kas šiais laikais skaito tokias „paklodes“? Esmę reik rašyti…

 2. O man patiko. Gal vienas ar kitas aktyvesnis bendruomenės narys ir pasidomės daugiau tarybos veikla. Juk kokį projektą rašyti ir kaip panaudoti gautas lėšas turėtų spręsti visi bendruomenės nariai, o ne tik valdyba. Gal tada nebūtų ir prasisukusių miestiečių užimtų bendruomenių kaimuose, kurios visiškai nepaiso kaimo gyventojų interesų. Konstitucija, kaip literatūra, taip pat nelabai įdomi, o paskaityti verta kiekvienam, kad kiekvienas valdininkėlis makaronų ant ausų kabinti negalėtų.

 3. Sutinku su Aušra. Straipsnis ilgas. Šiais laikais žmonės neturi laiko skirti skaitymui.
  Bet straipsnis reikalingas. Aš jį palikčiau popieriniame. O į internetinį nedėčiau. Čia jį niekas neskaitys. Internetas reikalingas aktualijoms, kurios vyksta – at moment – šiuo metu. „Protingas“ skaitymas išlieka popierinių leidinių privalumu.

 4. Taip, straipsnis ilgas, bet jeigu tavo bendruomenėje dedasi keisti dalykai, tai jis tikrai reikalingas. Mano nutikimas: buvau steigamojo bendruomenės susirinkimo narys, taip pat išrinkta ir revizinės komisijos pirmininke, po kelių metų jau tapau ne bendruomenės narys, kadangi bendruomenei ir apskaitai „vadovavo“ pirmininkė, tik pagal tokius straipsnius galėsiu visiems įrodyti, koks „vadovavimas“ buvo

 5. sveiki. musu bendruomeneje valdyboje isrinkti pirmininko zmona ,dykte.zentas. ar tai normalu.

 6. Puiku, kad pasirodo tokie straipsniai. Mūsų kaime panaši situacija. Valdžia atėjūnų rankose, pusė valdybos narių yra miestiečiai, kurie neturi jokių šaknų su mūsu kaimu, o kiti vietiniai giminaičiai. Bendruomenė tarsi UAB’as sukurta asmeniniam pasipelnymui.
  Nesuprantu, kodėl savivaldos atsakingi asmenys leidžia kurtis tokioms bendruomenėms.

 7. Ar renkant bendruomenės pirmininką, balsuoti gali kitas žmogus turintis rašytinį įgaliojimą, bet nepatvirtinta niekino?

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*