Naujausios žinios

Projektinė veikla

2020 m. įgyvendinamas projektas „Širvintų–Giedraičių–Musninkų mūšis. Savanorių gijos dabarty“, kurį  iš dalies remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. SRTRF skyrė rojektui „Širvintų–Giedraičių–Musninkų mūšis“ – 4000 Eur.

Projekto „Širvintų–Giedraičių–Musninkų mūšis. Savanorių gijos dabarty“ tikslai:

 • Aktualizuoti Lietuvos istorinę atmintį šių dienų politiniame ir informacinės aplinkos kontekste.
 • Parengti interviu su Giedraičių–Širvintų–Musninkų kautynių savanorių artimaisiais.
 • Parengti straipsnius apie Giedraičių–Širvintų–Musninkų kautynių savanorius, jų pagerbimo akimirkas.
 • Paviešinti fotografijas, vaizdo įrašus ir straipsnius interneto svetainėje

_____________________________________________

2019 m. įgyvendinti projektai „Širvintų–Giedraičių mūšis“ ir „Išnykę ir nykstantys kaimai“, kuriuos iš dalies remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. SRTRF skyrė : projektui „Širvintų–Giedraičių mūšis“ – 2000 Eur, projektui „Išnykę ir nykstantys kaimai“ – 2000 Eur.

Projekto „Širvintų–Giedraičių mūšis“ tikslai:

 • Aktualizuoti Lietuvos istorinę atmintį šių dienų politiniame ir ir informacinės aplinkos kontekste.
 • Parengti su konsultantu prof. Dr. V. Rakučiu vaizdo medžiaga apie „Širvintų–Giedraičių mūšius“.
 • Parengti straipsnius „Širvintų–Giedraičių mūšių“ tema.
 • Paviešinti vaizdo įrašus, fotografijas ir straipsnius interneto svetainėje www.sirvis.lt

Projekto „Išnykę ir nykstantys kaimai“  tikslai:

 • Aktualizuoti ir atgaivinti kaimų gyvavimo istorinę, kultūrinę vertę, nematerialaus kultūrinio paveldo gyvybingumą, įtaką tautiniam identitetui ir didinti Aukštaitijos regiono patrauklumą.
 • Ištyrinėti išnykusių ir nykstančių kaimų archyvinę medžiagą.
 • Užfiksuoti liudytojų pasakojimus apie išnykusiuose ir nykstančiuose kaimuose gyvenusius garsius žmones, kurusius tautos identitetą, jų pasiekimus; užfiksuoti kaimų kūrimosi istoriją, vietovardžių kilmę, kaimo bendruomenės gyvenimo būdą, amatus, bendravimą, kultūros puoselėjimą, tradicijas, istorinius įvykius.
 • Užfiksuoti ir paviešinti istorines išnykusių ir nykstančių kaimų fotografijas, respondentų liudijimus, istorinę medžiagą.

__________________________________________

2018 m. įgyvendinti projektai: „Mes mylim Širvintas“ ir „Širvintų etniniai kadrai“, kuriuos iš dalies remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. SRTRF skyrė : projektui „Mes mylim Širvintas“ – 3000 Eur, projektui „Širvintų etniniai kadrai“ – 3000 Eur.

Projekto „Mes mylim Širvintas“ tikslai:

 • Paviešinti Širvintų krašto gyventojų, gyvenančių Lietuvoje ar grįžusių iš emigracijos, istorijas.
 • Ugdyti visuomenės pilietiškumą, kritinį mąstymą, sąmoningumą, gebėjimą savarankiškai vertinti informaciją.
 • Sukurti viešą erdvę diskusijoms ir nuomonėms, kodėl gera gyventi Širvintų krašte.

Projekto „Širvintų etniniai kadrai“ tikslai:

 • Paviešinti etnokultūrinį Širvintų krašto paveldą ir jo liudytojus, etnokultūrinius renginius, festivalius, šventes, kraštotyros medžiagą.
 • Pabrėžti Širvintų krašto etnokultūros vaidmenį, sudaryti etnokultūros prieinamumo ir sklaidos sąlygas ir taip didinti krašto patrauklumą.
 • Populiarinti Širvintų krašto etnokultūros paveldą, skatinti kultūrinę, šviečiamąją veiklą.
 • Išlaikyti, plėtoti ir atnaujinti atvirą, tolerantišką, kūrybišką, patrauklią rašytinio žodžio erdvę.

______________________________________________

2017 m. VšĮ „Širvis“ įgyvendina du projektus „Pilietis piliečiui“ (vykdomas portale www.sirvis.lt) ir „Jauni ir kūrybingi“ (vykdomas laikraštyje „Širvis“), kurį iš dalies remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Projektui „Jauni ir kūrybingi“ SRTRF skyrė 5 000 Eur, o „Pilietis piliečiui“ – 3 000 Eur.

Projekto „Jauni ir kūrybingi“ tikslai:

 • Viešinti jaunųjų kūrėjų veiklas.
 • Supažindinti visuomenę su jaunais ir kūrybingais širvintiškiais.
 • Sukurti viešą erdvę jaunimo diskusijoms ir nuomonėms.

Projekto „Pilietis piliečiui“ tikslai:

 • Pilietinių idėjinių iniciatyvų,  viešos raiškos ir veiklumo skatinimas stiprinant patriotiškumą.
 • Skatinti pilietinių iniciatyvų aktyvumą Širvintų rajone.
 • Išlaikyti, plėtoti ir atnaujinti atvirą, tolerantišką, kūrybišką, patrauklią rašytinio žodžio erdvę.

____________________________________________

„Širvio“ internetiniame tinklalapyje www.sirvis.lt 2016 metais pradėjo vykdyti pirmąjį projektą Tautinio tapatumo ugdymas per žiniasklaidos priemones, kurį iš dalies remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (SRTRF), šiam projektui skyręs 5 tūkst. eurų.

„Širvio“ skaitytojams pristatyti straipsniai ir vaizdo įrašai šiomis temomis:

 • Išnykę Širvintų krašto kaimai;
 • Rajono senųjų mokyklų istorijos;
 • Širvintų rajono kultūros paveldo objektai;
 • Širvintų krašto garbės piliečiai;
 • Senovinių daiktų istorijos;
 • Gyvoji pažintis su senąja istorija.

Ne žemės derlumu gyvuoja tautos, o išsaugodamos savo krašto istoriją, papročius, kalbą. Tad kviečiame pasidalinti prisiminimais, istorijomis, išnykusių kaimų, mokyklų nuotraukomis. Puoselėkime savo krašto istoriją, papročius ir perduokime ją ateinančioms kartoms. Tik nuo mūsų geranoriškumo, patriotiškumo, sąmoningumo, meilės savam kraštui priklauso jaunimo ateitis. Ką  jiems šiandien perduosime, kaip juos ugdysime, tokį jaunimą turėsime.

Rašykite mums info@sirvis.lt  arba skambinkite tel. Nr. 867725850