Naujausios žinios

Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo tvarka. Klausiate – atsakome.

Savo veiklos pradžioje portale „Širvis“ skelbėme straipsnį „Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo tvarka“, kuris susilaukė didžiulio skaitytojų susidomėjimo. Po šia publikacija jau trejus metus komentarų skiltyje skaitytojai užduoda jiems iškilusius klausimus, susijusius su vėliavų iškėlimo tvarka. Į skaitytojų klausimus atsako Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento informacijos stebėjimo ir žiniasklaidos skyrius.

Klausimų grupė:

1. Ar galiu prie savo namo iškelti valstybinę vėliavą šeimos švenčių metu?

2. Ar galima vasario 16 d., minint Lietuvos šimtmetį, vėliavą nuleisti pro langą žemyn?

3. Ar gali gyventojas prie savo buto kabinti valstybinę vėliavą ant krūmo, prisegant skalbimo segtukais. Negi taip bus leidžiama tyčiotis iš valstybės simbolio. Ir kas kontroliuos vėliavos iškėlimo pažeidimus. Gal daugiau spaudoje reikia parašyti tokius atvejus, kaip negalima kabinti vėliavos. Daug Lietuvos žmonių, dėdamiesi dideliais patriotais, žada iškabinti ir jau iškabino vėliavas kaip užsimanė – ant krūmo, ant durų, pro langą, kaip skudurą. Ar taip pagarbu elgtis su valstybės vėliava?

4. Ar galima iškelti vėliavą kieme ant garažo sienos?

5. Ar prie daugiabučio keliamos valstybinės vėliavos laikiklis gali būti pritvirtintas prie namo fasado taip, kad vėliavos kotas yra ne statmenai į pastato sieną, bet – lygiagrečiai. O laikiklis pritvirtintas ne prie pagrindinio fasado, o prie išsikišusio įėjimo į laiptinę, ir nukreiptas taip, kad visą dieną vėliava plevėsuodama uždengia I aukšto gyventojų langą.

6. Jei miršta šeimos narys, ar galima iškelti sodyboje vėliavą, ir kaip ji turi būti iškelta?

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo antrojo skirsnio 5 straipsnio 4 dalis reglamentuoja, kad fiziniai ir juridiniai asmenys gali savo nuožiūra naudoti (kelti, pastatyti) Lietuvos valstybės vėliavą laikydamiesi vėliavų naudojimo principų ir tik tokiu būdu, kad nebūtų parodyta nepagarba šioms vėliavoms.

7 klausimas. Ar valstybinė vėliava gali visą laiką būti iškelta prie nuosavo namo?

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 5 straipsnio 1 dalis nurodo, kad „Lietuvos valstybės vėliava nuolat iškeliama prie, virš ar ant šių pastatų:

1) Lietuvos Respublikos Seimo;

2) Respublikos Prezidento rezidencijos;

3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijų;

4) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo;

5) Lietuvos Respublikos teismų;

6) Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir teritorinių prokuratūrų;

7) Lietuvos banko;

8) Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos;

9) Gedimino pilies bokšte Vilniuje;

10) Signatarų namų Vilniuje;

11) kuriuose posėdžiauja savivaldybės taryba;

12) pasienio kontrolės punktuose – tarptautiniuose oro uostuose, atviruose tarptautinei laivybai jūrų ir upių (vidaus vandenų) uostuose, geležinkelio stotyse ar prie automobilių kelių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigtose vietose, kuriose patikrinimą atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, muitinė ir kitos įgaliotos valstybės institucijos.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamentas nerekomenduoja nuolat kelti valstybės vėliavos, ES vėliavos ant namų pastatų, nes toks iškėlimas nėra aiškiai reglamentuotas įstatymu ir jis gali menkinti vėliavos iškėlimo iškilmingumo reikšmę.

8 klausimas. Ar būtina Sausio 13 d. iškeliant vėliavą rišti prie jos juodą kaspiną ir kas bus, jei neiškelsiu Lietuvos Respublikos vėliavos Sausio 13 d.?

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo“ nurodoma, kad Lietuvos valstybės vėliava sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – iškeliama be gedulo ženklo.

Sausio 13-ąją Lietuvos valstybės vėliavą privaloma iškelti tik prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, gyvenamųjų namų savininkams tai nėra privaloma.

9 klausimas. Ką daryti su vėliava, jei ji suplyšo, juk išmesti ar sudeginti nelabai gražu?

Susidėvėjusios vėliavos naikinimo būdas įstatymiškai nėra reglamentuotas, bet rekomenduotina naikinti sukarpant vienspalvėmis juostelėmis.

10 klausimas. Ar būtina iškelti valstybinę vėliavą liepos 6 d. ant komercinio pastato, kuris parduodamas. Yra iškabintas NT agentūros plakatas? Ar vis tiek privaloma kabint vėliavą ant namo, jeigu name iš fasadinės pusės niekas negyvena?

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo antrojo skirsnio 5 straipsnio 2 dalis nurodo, kad „valstybės švenčių dienomis Lietuvos valstybės vėliava keliama prie, virš ar ant šių pastatų: prie kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat gyvenamųjų namų.“

11 klausimas. Ar galima iškelti vėliavą bet kada ir, ar ją nereikia nukabinti vakare? Aš noriu laikyti iškeltą visada.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo“ nurodo, kad valstybės švenčių dienomis valstybės vėliava iškeliama 7 valandą ir nuleidžiama 22 valandą.

12 klausimas. Ar galima kelti tik tautinę vėliavą su vyčiu, ar tada reiktų abi kelti?

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo pirmo skirsnio 4 straipsnio 6 punktas nurodo: jeigu kartu iškeliamos kelios vėliavos, turi būti laikomasi eiliškumo – pirma yra Lietuvos valstybės vėliava, antra – Lietuvos valstybės istorinė vėliava. Taip pat pažymėtina, kad tautine vėliava vadinama trispalvė, o vėliava su Vyčiu vadinama istorine (herbine), bet ne tautine.

13 klausimas. Ar gali dviejų butų kotedžas ir dar vienas namas, esantis labai arti, iškelti vieną vėliavą? Ar turi teisę individualaus namo dalies savininkas iškelti jo pastato fasado dalyje tris vėliavas (Lietuvos, ES ir trečia neaiškios paskirties), kurios nenukabinamos. Kitos namo dalies savininkai nesutinka, nes namas nepriskirtas ypatingos paskirties pastatui.

Pagal įstatymo reikalavimus vėliavą reikia kelti prie kiekvieno gyvenamojo namo ar institucijos pastato. Kartais to neįmanoma padaryti arba nereikia, jei institucija yra keliuose pastatuose arba gyvenamieji namai sudaro vieną nedalomą kompleksą. Sprendimą turi rasti institucijos vadovas arba gyvenamojo namo (namų) administratorius.

14 klausimas. Kiek metrų nuo žemės kalti laikiklį ir kokios vėliavos matmenys, koks pakreipimas?

Įstatymiškai reglamentuoti tik valstybės vėliavos matmenys. Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo pirmo skirsnio 3 straipsnio 3 dalis nurodo, kad Lietuvos valstybinė vėliava turi būti 1 metro pločio ir 1,7 metro ilgio. Taip pat pažymėtina, kad kabinant kelias vėliavas jos turi būti vienodame aukštyje ir kiek įmanoma vienodo dydžio.

15 klausimas. Kurioje namo pusėje keliama vėliava?

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo pirmo skirsnio 4 straipsnio 3 dalis nurodo, kad „iškeliamai ar pastatomai Lietuvos valstybės vėliavai turi būti skirta garbingiausia pagal heraldikos principus vieta“.

16 klausimas. Daug kur matau pas žmones kieme ant stiebo iškeltą istorinę vėliavą, tai yra raudono audeklo su Vyčio ženklu, bet vėliava kabo dieną ir naktį, o jos apšvietimo nesimato, ar taip galima?

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos protokolas rekomenduoja, kad prie, virš ar ant pastato nuolat iškelta vėliava tamsiu paros metu turi būti apšviesta. Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo antrojo skirsnio 5 straipsnio 4 dalis nurodo, kad fiziniai ir juridiniai asmenys gali savo nuožiūra naudoti (kelti, pastatyti) Lietuvos valstybės vėliavą laikydamiesi vėliavų naudojimo principų ir tik tokiu būdu, kad nebūtų parodyta nepagarba šioms vėliavoms.

17 klausimas. Ar valstybinė vėliava prie mokyklos pastato turi būti nuleista, pasibaigus mokslo metams?

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo antro skirsnio 5 straipsnio 3 dalis 2 punktas nurodo, kad „Lietuvos valstybės vėliava keliama prie, virš ar ant valstybinių aukštųjų, aukštesniųjų, valstybės ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklų pastatų – paprastai prasidėjus mokslo metams ir nuleidžiama jiems pasibaigus“.

Parengė Andželika Bagočiūnienė

9 Comments on Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo tvarka. Klausiate – atsakome.

 1. Ar reikia iškelti vėliavą ant gyvenamojo namo, jeigu jame pastoviai niekas negyvena, liko iš senelių?

  • Ar reikia iškelti vėliavą ant namo, jeigu 10 metų jame niekas negyvena: pusė namo areštuota, paveldėtos pusės namo dalies savininkas gyvena kitoje apskrityje ir yra pensininkas? Ar už neiškeltą vėliavą ligos atveju (po operacijos) pusės namo savininkui bus surašytas protokolas?

 2. Ar reikia iškelti Lietuvos istorinę vėliavą kartu su Lietuvos valstybine vėliava vasario 16 d.

  • Andželika Bagočiūnienė // 2020 vasario 13 17:02 at // Atsakyti

   Būtina iškelti Lietuvos valstybės vėliavą. Lietuvos valstybės istorinę vėliavą numatyta nuolat iškelti vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – prie Signatarų namų pastato Vilniuje.

 3. Ar galima kabinti Lietuvos istorinė vėliavą ant sienos?

 4. Ar prie kėkvieno nuosavo namo turi būti iškelta vėliava?

 5. Ar prie kėkvieno nuosavo namo turi būti iškelta vėliava

 6. Ar skiriama administracine bauda uz nenukabinta veliava daugiabuciu bendrijoje po svenciu ?

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*