Naujausios žinios

Opozicija pateikė pasiūlymus dėl Širvintų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Širvintų rajono savivaldybės tarybos opozicija (Savivaldybės tarybos nariai: Alytė Skeberienė, Inga Matukaitė, Vidmantas Mateika, Anna Kuznecovienė ir Alfredas Astikas) pateikė pasiūlymus Širvintų rajono savivaldybės tarybai,  merei ir  administracijos direktorei dėl Širvintų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto. 

Opozicija siūlo:

  1. Sumažinti 01 programos (Valdymo tobulinimo programa) 1.3.3.3. (funkcinės klasifikacijos kodas) Įvairios veiklos išlaidas nuo projekte numatytų 120 tūkst. eurų iki 20 tūkst. eurų.
  2. Sumažinti 01 programos (Valdymo tobulinimo programa) 8.3.1.2. (funkcinės klasifikacijos kodas) Leidybos, informacijos teikimo išlaidas nuo projekte numatytų 10 tūkst. eurų iki 5 tūkst. eurų.

Argumentuodami savo 1 ir 2 siūlymus norime pabrėžti, jog mus stebina, mūsų manymu, neracionaliai didelis įvairios veiklos (1.3.3.3.) bei leidybos ir informacijos teikimo (8.3.1.2) išlaidų finansavimas. Jau ne kartą esame atkreipę dėmesį, kad šioms sritims yra skiriamos milžiniškos lėšos, o pradėję domėtis tų lėšų panaudojimu negavome pilnos informacijos, kur ir kaip, ar racionaliai tos lėšos buvo panaudotos. Rajono merę reklamuojančių leidinių gamyba ir sklaida ne tik Širvintų, bet ir kaimyniniuose rajonuose taip pat reikalauja tam skirtų lėšų mažinimo. Sumažinus lėšas savireklamai, jos galėtų būti skirtos spręsti probleminių sričių klausimus.

  1. Padidinti 03 programos (Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa) 4.1.1.1. (funkcinės klasifikacijos kodas) Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo išlaidas nuo dabar siūlomų 500 eurų iki 10 tūkst. eurų.
  2. Padidinti 03 programos (Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa) 4.2.1.6. (funkcinės klasifikacijos kodas) Ūkininkų rėmimui skirtas išlaidas nuo projekte numatyto 1,5 tūkst. eurų iki 10 tūkst. eurų.

Argumentuodami šiuos pasiūlymus atkreipiame dėmesį į šioms sritims siūlomų lėšų dydį. Mūsų rajone reikia skatinti verslumą, naujų darbo vietų kūrimą. Prašomos padidinti lėšos galėtų būti panaudojamos naujų įmonių ar filialų steigimui, darbo vietų kūrimui, verslo kūrimui ar plėtrai reikalingos techninės dokumentacijos parengimui, vietinių užimtumo iniciatyvų daliniam kompensavimui, verslo idėjoms.

  1. Sumažinti 03 programos (Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa 5.1.1.1. (funkcinės klasifikacijos kodas) Miesto tvarkymo darbų ir kapinių priežiūrai skirtas lėšas nuo 608 tūkstančių eurų iki 508 tūkstančių eurų. Ir šia suma padidinti tos pačios programos seniūnijų tvarkymo darbų ir kapinių priežiūrai skirtas sumas, šią sumą padalijant visoms seniūnijoms.

Argumentuodami šį pasiūlymą atkreipiame dėmesį, kad rajono gyventojai jau seniai piktinasi dėl kaimų ir miesto atskirties, motyvuodami, kad pastaruoju metu didžioji dalis lėšų nukreipiama miestui, kai tuo tarpu kaimams skiriamų lėšų neužtenka net kasdienėms funkcijoms užtikrinti. Todėl manome, kad sumažinus lėšas miestui ir skyrus jas seniūnijoms, kai kurias jų teritorijų problemas galima būtų lengviau išspręsti.

  1. Sumažinti 03 programos (Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa 6.4.1.1. (funkcinės klasifikacijos kodas) Gatvių apšvietimo ir rekonstrukcijos lėšas nuo 350 tūkstančių eurų iki 300 tūkstančių.

Šis siūlymas paremtas gautais gyventojų nusiskundimais ir nuotraukomis, kuriose užfiksuotas gatvių apšvietimas dienos metu. Manome, kad tarnyboms atsakingiau vykdant savo pareigas, šių lėšų poreikis sumažėtų. Taip pat daug elektros sąnaudų pareikalauja šventinės iliuminacijos. Tai lyg puota bado metu, kai vienose rajono vietovėse nesugebama užtikrinti elementaraus gatvių apšvietimo, o kitose dieną naktį „švenčiama“. Atkreipiame dėmesį, kad mes buvom informuoti, kad šioje eilutėje neįtraukti nauji gatvių apšvietimo projektai.

  1. Padidinti 03 programos (Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa) 8.4.1.1. (funkcinės klasifikacijos kodas) Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo išlaidas nuo projekte numatytų 2 tūkst. eurų iki 20 tūkst. eurų.

Taip pat atkreipiame dėmesį ir į Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo išlaidas. Europos Sąjungos ar valstybės finansuojama projektų paramos suma siekia 80 ar 90 proc. nuo projekto vertės. Likusius 20 ar 10 proc. bendruomenės turi prisidėti iš savo lėšų, kurių bendruomenėse visada trūksta. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad bendruomenės, vykdydamos projektus turi prisidėti ne tik tam tikru procentu, bet ir pilnai apmokėti PVM mokestį, kuris iš projektinių lėšų nekompensuojamas. Gaudamos tik tokias numatytas lėšas, bendruomenės beveik neturės galimybės rašyti projektus. Padėdami bendruomenėms ir kompensuodami dalį lėšų, galime tikėtis didesnių projektinių investicijų į mūsų rajoną.

  1. Padidinti 06 programos (Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa) 8.2.1.8. (funkcinės klasifikacijos kodas) Širvintų rajoną reprezentuojančių meno mėgėjų kolektyvų rėmimui planuojamas skirti išlaidas nuo 2 tūkst. eurų iki 10 tūkst. eurų.

Manome, kad tiek sporto, tiek ir meno kolektyvai nei kiek ne mažiau, o tikrai žymesne dalimi  prisideda prie rajono garsinimo, nei rajono vadovės reklaminiai pasirodymai žiniasklaidoje ar jos sveikinimo atvirukų ar blizgių žurnalų siuntimas tiek mūsų rajono, tiek aplinkinių rajonų gyventojams.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytą savivaldybių savarankiškąją funkciją – pirminę asmens sveikatos priežiūrą – įgyvendina Viešoji įstaiga. Atkreipiame dėmesį, kad 04  programai (Sveikatingumo programa) nėra numatyta jokių lėšų iš savivaldybės biudžeto išskyrus ambulatorinių chirurginių paslaugų teikimą ir lėšas koronoviruso prevencijai ir suvaldymui. Gyventojų apklausos rodo, kad ši sritis įpatingai reikalauja dėmesio, todėl prašome numatyti lėšas šiam tikslui. Dalį šių lėšų gal būtų galima skirti gydytojų pritraukimui į mūsų gydymo įstaigas.

Taip pat 2022 metų biudžete pasigendame asignavimų dalyvaujamajam biudžetui. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su gyventojais spręsti viešųjų lėšų panaudojimo klausimus, kuomet gyventojai patys siūlo idėjas rajonui ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Gyventojai patys nuspręs, ko reikia jų miestui ar gyvenvietei.

Taip pat siūlome numatyti finansavimą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensuoti šiuo metu tėvams nustatyto mokesčio už vaikų ugdymą padidinimą. Taip prisidėtume prie Širvintų rajono šeimos stiprinimo prioritetų įgyvendinimo.

Tikimės, kad į šiuos pasiūlymus bus atsižvelgta ir biudžetas taps labiau socialiai orientuotu į rajono gyventojų poreikius bei lūkesčius.

 

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*