Naujausios žinios

Dar vienas posėdis, ponai prisiekusieji!

Asociatyvi nuotrauka

Baigėsi dar vienas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Kol prisėdau savo minčių po jo surašyti, jau ir kolega Tarybos narys Romas Zibalas informaciją laikraštyje „Širvintų kraštas“ pateikė. Skaitau ir stebiuosi. Na ir, žinoma, su Jumis dalinuosi savo įžvalgomis. Juk turiu tokią teisę, jei straipsnyje ir mano pavardė minima. Gal dar taip paskatinsiu ir tą straipsnį perskaityti, skaitomumo reitingus laikraščiui pakelti.

Jau pati straipsnio pavadinimo pirma dalis „Taip ir liko neaišku, kur prasideda „zadanijos“ ir baigiasi „biezpridielai“? prašosi atsakymo. Manau, kad valdančiajai daugumai iki pat kadencijos pabaigos taip ir liks viskas neaišku, kol tai daugumai pirmuoju smuiku (atsiprašau smuiko už tokį įžeidžiantį palyginimą) griežianti ponia nedurs pirštu ką ir kur suprasti.

Teatro trupė Širvintose?

Kaip gražiai autorius aprašo teatrinius opozicijos nario Vidmanto Mateikos gebėjimus. Na kaip tikras teatro meno kritikas. Tik jei jau kalbama apie artistinius Tarybos narių gebėjimus, tai jau iš merės neatimkite pirmos vietos scenoje. Ji čia nepralenkiama, tiesiog primadona. O jau kokia išraiška, intonacija šį kartą skaitė sukurptą raštą į komiteto metu iškilusius pastebėjimus. Noriu priminti, kad jau komitetų posėdžio metu buvo į tuos pastebėjimus atsakyta, taigi dabar tiesiog reikėjo „pasirodymo scenoje“. Gaila, kad pamiršot įteikti gėlių. Reikėjo ir save, gerbiamas autoriau, paminėti. Jūsų proziškai – poetiškos, su tokia intonacija Tarybos posėdžiuose tariamos pastabos – „siūlau tęsti posėdį“, „siūlau balsuoti“ – tikrai vertos bent skaitovų konkurso nominacijos.

„Vienas apie ratus, kitas apie batus“

Taip, išties posėdžio metu daug diskusijų sukėlė sprendimo projektas dėl veiklos reglamento pakeitimo. Ką pabrėžti savo pasisakymais norėjo kolegos opozicijos nariai, paliksiu pasisakyti jiems patiems. Aš kalbėsiu tik „iš savo varpinės“. Kadangi buvo nagrinėjami siūlomi pakeitimai, komiteto posėdžio metu paklausiau, ar Tarybos nariui, ruošiant sprendimo projektą teisiniais klausimais, negalėtų padėti tų žinių turintys Administracijos darbuotojai. Bet, kaip visada, ištrauktas sakinys iš konteksto ir dar koks žodis parinktas – „aptarnauti“. Suprantu, kad gal kam iš jaunystės laikų jis ir ilgam į atmintį įsirėžė ir vis negali tos atminties palikti. Na, o stebint kitus supranti, kad jis susijęs su žodžiu „tarnauti“. Bet jei jau rašot, tai rašykit tiesą.

Alytė Skeberienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

Alytė Skeberienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

Kodėl opozicija pasisakyti eina į tribūną?

Savo straipsnyje Romas Zibalas teigia, kad Jis nepamena, jog opozicijai nebūtų leidžiama pasisakyti viešai? Kad atgaivinčiau autoriaus atmintį, siūlau, žinoma, jei išties tai įdomu, peržiūrėti kelių posėdžių transliacijas. Tik ne tas, kuriose visi mikrofonai dirba valdančiajai daugumai. Nors, be atsiklausimo, manau, to padaryti negalėsite. Žinau, kad į tribūną pasisakyti kolegos eidavo jau vien todėl, kad būtų išgirsti rinkėjų, nes pastarieji jau seniai skundžiasi, kad kalbant opozicijai iš vietos, jų mikrofonai neveikia arba veikia netinkamai. Apie tai ne kartą buvo informuota posėdžio pirmininkė, deja, padėtis netaisoma. Mes tą puikiai suprantame. Jei sutvarkysi mikrofonus, žmonės išgirs ir kitą nuomonę, o tai negerai.

Straipsnyje pašiepiama ir tai, kad pasisakydami kai kurie opozicijos nariai apeliuoja į Tarybos narių sąžinę. Su tuo pašiepimu visiškai sutinku. Kaip galima į ją apeliuoti, jei su sąžine kai kurie valdančiųjų net nepažįstami.

Na ir jau apie neva pasisakymais bandomą daryti sau reklamą, visai į lankas nusivažiuota. O gal straipsnį rašant klaida įsivėlė, ne tas adresatas nurodytas. Nes jau kai prasideda posėdžio pirmininkės reklamos, tiksliau sakant, piaro tirados, tai nors mikrofoną išjunk. Ir graudų paverkšlenimą viešai, net ir išspaustą ašarą esam matę. Net ir per respublikinę televiziją. Tai čia, manau, bus suklysta dėl adresato. Pasitaisykite.

Autorius leidžia sau pašmaikštauti, kad „…Jų kalbos atseit labai svarbios ir reikalingos rajono žmonėms“. Ir tikrai manau, kad Tarybos narių kalbos, diskusijos yra svarbios. Juk yra svarstomi su rajonu susiję klausimai. Bet suprantu, kad svarbu yra ne visiems. Na, pavyzdžiui, pačiam straipsnio autoriui, komitetų posėdžio metu svarstant klausimą dėl naujo automobilio pirkimo (senasis buvo apgadintas autoįvykio metu), buvo svarbus tik vienas klausimas, kas nutiko briedžiui? Tai čia tikrai ne „atseit“, bet labai svarbus klausimas. Beje, šis klausimas merės pašaipų nesulaukė. Smagiai visi į tai sureagavome. Bet kadangi toks pastebėjimas buvo iš valdančiosios daugumos draugučių (žodis iš Romo Zibalo teksto man labai patiko), na iš savų, tai niekas nei išsityčiojo, nei apie tai savo rašinėlyje parašė. Tik įdomu, kokia būtų buvusi reakcija, jei panašus klausimas kiltų opozicijos nariams. Kandžių replikų išgirstume ne vieną. Net ir straipsnio antraštė, tikiu, valdančiuosius globojančiame laikraštyje atsirastų.

Ar „UŽ“ visada 15?

Ir su matematika ne kas. Straipsnyje aprašytas balsavimo klausimas ir informuota, kad „opozicijos draugučiai dar bandė apginti kolegą, kad Virginijus Sarpauskas dėl reglamento susilaikė“. Sekti posėdį atidžiau reiktų ir posėdžio pirmininkui, ir straipsnio autoriui. Pasakykit man, kaip galima posėdyje dalyvaujant 20-čiai narių, 5-iems iš jų balsuojant „prieš“, vienam nebalsuojant, suskaičiuoti, jog „už“ balsuoja 15 narių. Tokią pastabą ir išsakėme. Bet čia tikriausiai, kaip visada, automatiškai „15 UŽ“.

Darbo Širvintų taryboje subtilybės

Na ir dabar prie pagrindinio klausimo. Jau seniai supratau, kad per šiuos posėdžius reikia nusileisti iki tam tikrų personų lygio, nes tavęs kitaip tiesiog nesupras. Todėl apie mandagybes, diplomatiją net nediskutuoju. O tai, kas vyksta posėdžių metu, „pašūkavimu“ gali vadinti tik tie žmonės, kurie per visus posėdžius lyg vandens į burną pasisėmę tyli arba miega ir prabunda tik kitiems „pašūkavus“.

Apie viską iš eilės. Sprendimų projektus Tarybos nariai (bent jau opozicija) gauna iki Tarybos posėdžio likus kelioms darbo dienoms. Dažniausiai dvi dienos prieš Tarybos posėdį vyksta komitetų posėdis, kuriame civilizuoti žmonės turėtų aptarti, išsiaiškinti, išdiskutuoti ir gauti atsakymus į visus su kiekvienu sprendimo projektu susijusius klausimus. Bet posėdžiais tokių spektaklių nepavadinsi. Pristatomas projektas, klausimų valdantieji dažniausiai neturi (ir kaipgi turės, juk už juos jau galimai nuspręsta „kas ir kaip“. Kam dar tą galvą kvaršinti?). Na o jau kiekvienas opozicijos klausimas pasitinkamas iškart atstačius ietis ir skydus. Ir tu tik pabandyk kokią klaidą padaryti. Čia jau galima būtų vadovėlį apie patyčias parašyti. Beje, čia idėja mokytojams. Kai Jūs vaikams aiškinsite teoriją apie patyčias, atveskite juos į Tarybos posėdžius pasipraktikuoti, kad jie patys realybėje įsitikintų, kas tai yra. Nes čia pati aukščiausia rajono valdžia leidžia sau neįtinkančius ir ligoniais išvadinti, o per šį posėdį pasisakymai buvo sapalionėmis įvardinti, neapseita ir be „purvasklaidos“ paminėjimo, netgi žodis „nusipezėti“ merei posėdžio metu buvo priimtinas. Kaip gerai, brangieji, kad posėdžiai filmuojami ir daromi garso įrašai.

Jei su mere suderinta, tai jau ir atsakyta?

Taigi, vyksta komitetų posėdis. Jei paklausiama to, į ką nėra paruošto atsakymo, atšaunama: „Aiškinamajame rašte parašyta“. Tačiau kai jūsų daugumos draugutis paklausia to, kas tikrai parašyta aiškinamajame rašte, jam neatkertama, kad rašte parašyta. O iš kurgi jam žinoti, jei jis tokio gal net ir nematęs.

O ir prieš straipsnį rašant, reikėtų faktus susitikrinti. Rašoma: „Pabrėžtina, jog aiškinamojo rašto priede išvardytas turtas (pramoninis šaldytuvas, bulvių skutimo mašina, elektrinė mėsmalė, indų plovimo mašina ir kt.) bus paimtas iš uždarytos Barskūnų mokyklos ir perduotas ligoninei.“ Apie Barskūnus rašte nė žodžio. Jums, kaip „pateptajam“, gal ir buvo tokia informacija suteikta. Mes ją išgirdome tik Tarybos posėdžio metu opozicijai uždavus klausimą.

Grįžkim prie sprendžiamo klausimo. Paskutiniojo komiteto posėdžio metu į mano klausimą, kokios pasikeitusios sąlygos turėjo įtakos tam, kad Bartkuškio daugiafunkciniam centrui nereikia virtuvinės įrangos, man buvo atsakyta: „Ar Jums neužtenka atsakymo, kad įranga nereikalinga ir tiek“. Ne, brangieji, man neužtenka. Jūs saviems valdantiesiems galit tokius atsakymus dalinti. Nors jiems ir tokių nereikia. Kilus diskusijai ir vis nerandant atsakymo į užduotą klausimą, komiteto pirmininkas pasiūlė, kad į šitą klausimą bus atsakyta Tarybos posėdžio metu.

„Šaukštai po pietų“

Posėdis buvo planuojamas jau po poros dienų. Turėdama patirties, kaip vykdomi pažadai ir kaip vyksta posėdžiai, nutariau šiuo klausimu plačiau pasidomėti. Na, kai negauni atsakymų, jų ieškai pati.

Pagal Veiklos reglamento 234.7 p. savivaldybės tarybos narys turi teisę iš Savivaldybės administracijos ar kitų Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių gauti visą Savivaldybės tarybos nario veiklai reikalingą su Savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją. Savivaldybės tarybos narys dėl pageidaujamos informacijos pateikimo Savivaldybės administracijai ar kitoms Savivaldybės įstaigoms, Savivaldybės valdomoms įmonėms pateikia prašymą raštu (oi dar pamiršau paminėti, kad kopiją būtinai reikia merei nusiųsti). 234.7.2. p. skelbia, kad informacija Savivaldybės tarybos nariui pateikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis per 20 darbo dienų (atsakymo kopiją irgi turi gauti merė). Dar primenu, kad to paties Reglamento 28 p. kalba apie tai, kad apie Savivaldybės tarybos posėdžio laiką bei svarstyti parengtus ir Reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais Savivaldybės meras praneša savivaldybės tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios elektroniniu paštu. Pranešimą apie posėdį šį kartą gavome 3 d. d. prieš komitetų ir 5 d. d. prieš tarybos posėdį. Tai paaiškinkit man, kaip medžiagą gavus prieš tris dienas ir išsiuntus paklausimą, (tikintis, kad atsakymą gausiu per 20 d. d.) galiu turėti informaciją jau po 3 dienų svarstomu klausimu? Pabrėžiu, kad pagal Reglamentą galiu prašyti informacijos tik tarybos posėdyje svarstomu klausimu. Tai kol aš atsakymų lauksiu, posėdis bus seniai pasibaigęs. Taip buvo atsitikę ir su buvusiu kolega Vytu Šimonėliu, kai jis išsiuntė paklausimą dėl panaudotų reprezentacinių lėšų. Ilgai atsakymo nesulaukęs, keletą kartų vis iš naujo klausęs, vieno posėdžio metu gavo atsakymą, kad tame posėdyje su tuo susijęs klausimas nesvarstomas.

Lapai be žinios nekrenta

Grįžtam prie esmės. Negaudama atsakymų, ieškau išeičių. Kas gali geriau žinoti situaciją, jei ne pati Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro vadovė. Skambinu. Prisistatau. Klausiu. Man atsakoma, kad įrangai reikia didesnių patalpų, reikia darbuotojo. Kai paklausiu, kada ir iš ko įranga gauta, suklūstama ir prašoma duoti laiko pasižiūrėti dokumentus ir pasitikslinti. Pažadama perskambinti. Malonus pašnekesys nuteikia geranoriškai. Deja. Po kelių minučių – skambutis ir tampa aišku, kad buvo susiskambinta su valdžia ir pasikonsultuota ką sakyti, o ko ne. Lieka tik apgailestauti, kad kai kuriems pedagogams sąvokos „laisvas pilietis“, „žodžio ir minties laisvė“ nesuprantamos. Kad toks skambutis jai buvo, posėdžio metu patvirtina pati merė ir pataria net neabejoti, kad viskas būna suderinama su ja.

Jau esu girdėjusi tuos merės posakius, kad be jos žinios ir medžių lapai Širvintose nekrenta. Tai kaip čia be jos žinios baseino pridavimo reikalai įstrigo, be jos žinios estrados griuvo, be jos žinios raktų spynos Seimo nario kabinete pakeistos buvo. Netvarka, mere. Kontrolė ima slysti iš Jūsų rankų. Susiimkite.

Tinkamas atsakymas į visus klausimus

Ir vėl kreipiuosi į straipsnį parašiusį kolegą Romą Zibalą. Į mano užduotą klausimą nebuvo atsakyta nei komitetų, nei Tarybos posėdžio, nei skambučio metu. Ir dabar aš atsakymo nežinau. O jūs rašote, kad savo klausimu „spaudžiau“ merę žinodama atsakymą. O gal atsakymas – „tuoj suderinsiu su mere“ – būtų tinkamas į visus užduodamus klausimus?

Atidumo ir dar kartą atidumo, o gal reikėtų daugiau tiesos rašant. Net galutinio posėdžio akcento informacija iškraipyta. Ne gyventojų atsiųsta žinutė – padėka už rūpinimąsi Širvintų ligonine merės buvo perskaityta, o Širvintų ligoninės direktorės Elonos Pečiukaitienės. Nors nuo to, žinoma, ši žinutė nė kiek netampa mažiau svarbi. Tegu tik sveiksta, ligoniai nuo šiol skaniai ir kokybiškai maitinami.

Taigi, nieko asmeniško. Tik kaip norėtųsi tikros, su neiškraipytais faktais, be įžeidimų ar užgauliojimų, be pašiepimų ir išsityčiojimų pateiktos informacijos. Bet, suprantu, kad dar 4 metus tai vargu ar pasikeis. Nors… ką galit žinoti, ponai prisiekusieji, kokias išdaigas yra paruošęs gyvenimas.

Alytė Skeberienė
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė opozicijoje

P.S. Beje, noriu atkreipti cituojamo straipsnio autoriaus dėmesį. Po tiek posėdžių jau galima būtų išmokti mano pavardę teisingai parašyti. Bet, kaip merė mėgsta sakyti, „nieko, dar metus pasėdėsit, išmoksit“.
Straipsnis siunčiamas visoms trims Širvintų žiniasklaidos priemonėms: portalui „Krašto žinios“, laikraščiams „Širvis“, „Širvintų kraštas“. Kas nedrįs jo paviešinti, jau beveik žinau.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*