Naujausios žinios

Dvidešimtmečiai senjorai

Ketvirtadienį, nepaisydami žiemos šaltuko, slidžių kelių, sugūžėjo, sulalėjo iš visų rajono kampų smagiausi rajono žmonės – „Bočių“ bendrijos nariai.

Kavinės „Lelija“ salė pilnutėlė. Prie iškilmei papuoštų stalų besišypsodami, vis vienas kitam pasakydami malonų žodį, įsitaisė iškilmių „kaltininkai“ – rajono bočiai. LPS Širvintų skyrius „Bočiai“ mini savo įkūrimo dvidešimtmetį. Gal ši organizacija rajone buvo įkurta metais dviem anksčiau, tačiau įregistravimo dokumentai, susirinkimų protokolai rodo, kad ši organizacija savo veiklą rajone pradėjo prieš dvidešimtmetį. Rūpestingas skyriaus pirmininkas Vladas Jablonskas skrupulingai surinko visą sukauptą medžiagą apie bendrijos egzistavimą nuo įsikūrimo dienos. Pavaduotoja Genovaitė Abromavičienė parinko jau istorija tapusias nuotraukas, kurios buvo įrašytos į diską ir šiuolaikinės technikos pagalba viso susitikimo metu buvo demonstruojamos, primindamos keliones, šventes, susitikimus. Skyriaus tarybos narė Regina Ambrazienė kūrybingai papuošė sceną, priderindama ją dvidešimtmečio progai.

Pradėdamas šventinį susitikimą, pirmininkas V. Jablonskas susirinkusiems priminė skyriaus įkūrimo istoriją: pirmuoju skyriaus pirmininku buvo a. a. Viktoras Alekna, vėliau skyriui ilgus metus vadovavo energingoji Skolastika Jasiukevičienė, jai dėl sveikatos atsisakius šių pareigų, buvo išrinkta Zina Stonienė. Pirmaisiais metais skyriuje buvo apie trisdešimt „Bočių“ narių. Pirmieji į šią bendriją įstojo A. ir B. Bagdonavičiai, A. ir V. Narušiai,S. Gudžinskienė,Vl. Jakučiūnienė, A. Jarmalavičiūtė, F. Starkūnienė, J. Šerevičiūtė, E. Jankauskienė, A. Jaščemskienė, A. Balsevičius ir kt. Laikas visagalis, tačiau ne visada sąjungininkas. Tylos minute buvo pagerbti jau į anapilį išėję nariai. Visi rajono bočiai gavo atminimo dovanėles, o skyriaus veteranams įteiktos gėlės.

Pasveikinti dvidešimtmečių senjorų atvyko gausus svečių būrys: LPS „Bočiai“pirmininkas Petras Ruzgus, Savivaldybės, Trečiojo amžiaus universiteto, rajono Neįgaliųjų draugijos, Širvintų miesto bendruomenės atstovės. Sveikintojai linkėjo senjorams sveikatos, naujų veiklų, įdomių kelionių ir toliau būti pavyzdžiu jaunimui, nepasenti širdimi, visada jausti artimųjų palaikymą. „Su gražiu pavydu stebime bočiukų veiklą, stebimės jų energija ir, sulaukusios atitinkamo amžiaus, – mes būsime jūsų narėmis,“ – pasižadėjo ne viena kalbėjusi viešnia. Prisiminimais apie pradžių pradžią pasidalino didžiausią „stažą“ turintys bendrijos nariai: Zina Stonienė, Elena Pakalnienė, Monika Ališauskienė, Vincas Narušis. Pirmininkas V. Jablonskas padėkojo už nuolatinį bendradarbiavimą kavinės „Lelija“ direktorei Ritai Burakovienei, Neįgaliųjų draugijai.

Daug šiltų, gražių žodžių, daug sveikatos linkėjo koncertavusi solistė Dalia Kiaulevičiūtė. Senjorams beliko tik nuoširdžiai dėkoti organizaoriams už gražų jubiliejaus paminėjimą, jų pagerbimą. „Mūsų toks amžius, kad labai reikalingas dėmesys, pagarba. Tokiais mes čia susirinkę jaučiamės,“ – tai žodžiai besiskirstančių iš renginio senjorų, kuriuos su malonumu perduodu skyriaus tarybos nariams. Man atrodo, kad tai geriausias jų rūpesčių įvertinimas.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*