Naujausios žinios

Globėjų draugija prisijungė prie „Šeimos konferencijos“

Širvintų rajono vaikų globėjų draugijos informacija

Į „Šeimos konferencijos“ metodo mokymus, įgyvendindama projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, Asociacijos „Širvintų rajono vaikų globėjų draugijosׅ“ atstovą kvietė Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kartu su labdaros ir paramos fondu „Dienvidis“.

„Šeimos konferencija“ – tai įrankis, kurį taikant šeimose vaikui iškilusius sunkumus bus galima spręsti įgalinant pačią šeimą, tam, kad sumažintume vaikų paėmimų iš šeimos skaičių. Į Lietuvą šį metodą atvežė ir jo sklaida bei įsitvirtinimu rūpinasi Klaipėdos LPF „Dienvidis“ direktorė Jurgita Kulevičienė ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Milda Budrienė. Lektorės pasakojo, kad „Šeimos konferencijos“ metodas pradėtas vystyti nuo 1980 metų Naujojoje Zelandijoje, stebint maorių šeimos kultūrą ir šeimos ginčų sprendimo tradicijas, o pradėtas taikyti 1989 metais. Šiandien „Šeimos konferencijos“ metodą taiko apie penkiasdešimt šalių.

„Šeimos konferencijos“ pagrindinę dalį sudaro šeimos susirinkimas, metode vadinama konferencija, kurioje gali dalyvauti ne tik artimieji – tėvai, broliai, seserys ar seneliai, bet ir tolimesni giminaičiai ar net giminystės ryšiais nesusiję, tačiau emociniais ryšiais su vaiku susiję asmenys. „Šeimos konferencijos“ narių sudėtį pasirenka vaikas ir jo tėvai ar globėjai. Susirinkimą organizuoti, vaiko iškilusias problemas aiškiai įvardinti bei šeimai konferenciją įgyvendinti padeda „Šeimos konferencijos“ koordinatorius.

„Šeimos konferencijos“ procesas susideda iš trijų dalių – planavimo, kuris gali trukti iki aštuonių savaičių, Šeimos susirinkimo ar mokymuose vadinamo Šeimos tarybos, kuri gali užtrukti nuo 15 minučių, o kartais užsitęsti net iki 8 valandų, bei stebėjimo, trunkančio iki šešių mėnesių. Koordinatoriaus tikslas – suburti ir paruošti šeimos narius bandyti patiems Šeimos taryboje sudaryti planą, skirti atsakingus asmenis už vykdymui užsibrėžtų uždavinių, kurie padėtų išspręsti paties vaiko iškeltas problemas. Tikimasi, kad šia paslauga galės naudotis šeimos, kurioms dar netaikoma atvejo vadyba, bet šeimos nariai vieni neranda atsakymų į vaikui iškilusius klausimus. Pavyzdžiui, išsiskyrusių tėvų vaikas nori matytis su mylimu šuniuku, kuris išvyko gyventi kartu su iš šeimos išėjusiu tėčiu. Vaikui iškilo klausimas, kaip jam susitikti su šuniuku, kai šio klausimo spręsti nei mama, nei tėtis nesiima.

Geriausia žinia, kad „Šeimos konferencijos“ koordinatoriai neprivalės su niekuo dalintis surinkta informacija, nebus atsakingas už šeimos sudaryto plano įgyvendinimą bei jo rezultatus. Jo svarbiausias darbas – surinkti šeimos narius ar artimus vaikui žmones į būrį tam, kad jie patys kartu bandytų rasti būdą padėti savo artimui be jokių kitų institucijų įsikišimo.

Visoje Lietuvoje bus apmokyti 120 koordinatorių, kurie padės šeimoms įgyvendinti „Šeimos konferencijas“ ir išspręsti mažesnes ar kiek sudėtingesnes problemas, kurios nekelia pavojaus nei vaiko saugumui, nei sveikatai, nei gyvybei. Iš šio būrio koordinatorių bus atrinkti 15, kurie toliau mokysis Šeimos koordinatorių supervizoriais. Supervizoriai bus atsakingi už tolesnius koordinatorių apmokymus bei jau esamų koordinatorių teikiamų paslaugų šeimoms kokybės tobulinimą bei pačių tobulėjimą.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*