Naujausios žinios

Igno Šeiniaus nominacijos išsigimimo laikmetis

R. Virbickaitės šaržas

Pirmąjį 2019 metų tarybos posėdį pirmuoju klausimu buvo svarstomas sprendimo projektas „Dėl Igno Šeiniaus premijos skyrimo“. Vasario 16-ąją kiekvienais metais teikiama Igno Šeiniaus vardo premija, skiriama už reikšmingiausius muzikos, dailės, choreografijos, kitų meno sričių kūrybos darbus, etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, altruistinę veiklą, už Širvintų krašto kultūros reprezentavimą Respublikoje ir už jos ribų.

Premija gali būti skiriama kolektyvams, visuomeninėms ir kūrybinėms organizacijoms, kultūros, švietimo, ugdymo įstaigoms, fiziniams asmenims: dailininkams, muzikantams, dainininkams, poetams, rašytojams, žurnalistams, meno kolektyvų vadovams, tautodailininkams, mokslininkams, kraštotyrininkams, režisieriams, bibliotekininkams, visuomenės veikėjams. Premija įsteigta 2005 m. tuometinio mero Vyto Šimonėlio iniciatyva. Beje, V. Šimonėlio vadovavimo rajonui laikotarpiu pradėtas teikti ir Širvintų krašto garbės piliečio vardas.

Šiemet darbo grupė, kurios pirmininke kaip įprasta paskirta Živilės Pinskuvienės su nariais: Rasa Kralikevičiene, Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiąja specialiste, Vita Majeriene, Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiąja specialiste, Aušrine Miliukaite-Janovskiene, viešųjų ryšių vyriausiąja specialiste, Deimante Oršauskaite, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja, bei Romu Zibalu, Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininku, vienbalsiai patvirtino tris kandidatus Igno Šeiniaus premijai gauti.

Šių metų trys laimingieji yra:

Rita Makauskienė – Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filialo vyriausioji bibliotekininkė;

Leonas Vaicekauskas – visuomenininkas, Karaliaus Mindaugo šaulių X-osios rinktinės Širvintų šaulių X-osios kuopos vadas, meno saviveiklininkas;

Širvintų pradinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Želmenėliai“ (vadovė Rūta Tamašauskienė).

Daugiausia diskusijų sukėlė viena kandidatė – tai Rita Makauskienė. Tarybos posėdžio metu pasisakė šios premijos steigėjas Vytas Šimonėlis, kuris priminė apie pačios premijos idėją, jos vertę ir svarbą.

„…Tai gerbtini ir saugotini kolektyvai ir žmonės. Tačiau mūsų Savivaldybėje vieną dieną galima apdovanoti, kitą dieną pažeminti žmogų, jį išmesti kaip atitarnavusi ir nereikalingą daiktą. Štai jums pavyzdys: atsidarius Širvintų savivaldybės tinklalapį, galima surasti visus Igno Šeiniaus premijos laureatus nuo 2005 metų. 2015 m. Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Laima Kutiščeva buvo apdovanota šia premija už tradicijų puoselėjimą, kraštotyrinę veiklą, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų. 2019 m. siūloma apdovanoti Anciūnų filialo bibliotekininkė Rita Makauskienė už tuos pačius nuopelnus žodis į žodį… Laima Kutiščeva dėl jums visiems žinomų priežasčių Savivaldybės bibliotekoje nedirba, jei neklystu jau nuo 2015 m. Jos kolegei Ritai Makauskienei Anciūnų bibliotekoje teko darbuotis už nepilną etatą. Kitaip sakant, buvo mokama dalis atlyginimo, kad žmogus greičiau suprastų, kas čia savivaldybėje šeimininkas ir greičiau apsispręstų, kam tarnauti. Šiandieną, po keliolikos metų apmąstymų Rita Makauskienė pasirinko teisingą kabutėse partiją, tapo partijos pirmininko pavaduotoja ir kandidate į Širvintų rajono tarybos narius ir dirba pilnu etatu. Kiekvienas iš mūsų patys priima sprendimus. Galime pasirinkti, priimti ar atsisakyti juolab, kad Igno Šeiniaus premija skiriama už ilgametę, reikšmingą veiklą, tad priimti vienadienių sprendimų neverta. “ – Kalbėjo V. Šimonėlis ir pasiūlė išskirti kandidatus ir balsuoti už kiekvieną atskirai. Deja, valdančiosios daugumos sprendimu siūlymas buvo atmestas.

Merė Ž. Pinskuvienė replikavo, kad R. Makauskienė dirba bibliotekoje pusę etato, o kitą pusę turi Anciūnų muziejuje. Neaišku, ką šia replika Ž. Pinskuvienė norėjo pabrėžti, bet V. Šimonėlio žodžius patvirtino. R. Makauskienė dirba dvejose pareigybėse po pusę etato, o tai reiškia turi pilną, ko neturėjo iki teisingo „apsisprendimo“.

Feisbuko erdvėje Ž. Pinskuvienė plūdo dar vieną Tarybos narį – V. Mateiką. „Politinis šou ar pavydo proveržis??? Šiandien vykusio Širvintų rajono savivaldybės tarybos bendro komitetų posėdžio metu buvau šokiruota. Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) narys Vidmantas Mateika akiplėšiškai, įžūliai, nevaldydamas emocijų ir nerasdamas argumentų prieštaravo, kad Igno Šeiniaus premija būtų skirta Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filialo vyriausiajai bibliotekininkei Ritai Makauskienei. Būtent šią bibliotekininkę atrankos komisijai svarstyti pasiūlė rajono žmonės…“ – buvo rašoma asmeninėje Ž. Pinskuvienės feisbuko paskyroje.

Pakalbinome tarybos narį V. Mateiką ir paprašėme pakomentuoti šį savo sprendimą dėl R. Makauskienės. „Esu įsitikinęs, kad kandidatų Igno Šeiniau premijai teikti rastume rajone daug vertesnių asmenybių, bet ne tai svarbiausia. Man labiausiai užkliuvo ne pats žmogus, o tai, kad nominacija bus teikiama Vasario 16-ąją, tai yra prieš pat Savivaldos rinkimus, kurie vyks kovo 3 d. Rita Makauskienė yra Živilės Pinskuvienės komiteto sąrašuose kaip kandidatė į Savivaldos rinkimus… Ar tai nėra akivaizdi politinė reklama? Siūliau šiais rinkiminiais metais šį kandidatų Igno Šeiniaus premijai tvirtinimą atidėti kovo mėnesį jau po rinkimų, bet į mano siūlymą niekas net neatkreipė dėmesio…“ – kalbėjo V. Mateika.

Lieka neaiški Leono Vaicekausko kandidatūra. Šį asmenį labiau pažįstame veikloje, kuri labai nutolusi nuo kultūros ar meno. Tokiems asmenims, norėdami juos įvertinti, gal reikėtų steigti atskirus apdovanojimus. Tarkime už darbą su jaunimu rengiant ir motyvuojant ginti savo tėvynę nuo priešų, ar sportinį – rengiant jaunimą šaudymo varžyboms. Apdovanoti asmenį vien dėl to, kad jis dalyvauja saviveikloje ir net nėra ryškus jos atstovas, man primena apdovanojimą už kai ką kitką, bet tikrai ne už Igno Šeiniaus premijos apdovanojime numatytus nuopelnus.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*