Naujausios žinios

Informacinis badas

Žinote, nervai visiškai nebelaiko! Užkniso juodai tas jūsų Varpininkas. Atsirado, matai, vietinės inteligentijos pažiba, asmuo, artimas imperatoriui. Jam, matai, davatkos nepatinka. Jos, neva, tik gandais domisi. O iš kur, susimildami, sakykit dabar informacijos gauti? Anksčiau, būdavo, vyksta rajono Tarybos posėdis, tai tuometinės opozicijos laikraštis išsamiai aprašo iš savo varpinės, „oficiozas“ – iš savo. Ir gerai buvo: perskaitai abu variantus, susidarai savo nuomonę, galėjai su draugėmis aptarti ir padiskutuoti. O dabar? Dabartinis „oficiozas“ apie posėdžius – nė žodžio, tarsi jų ir nebūna. Jų konkurentas per visą vasarą atostogavo, tik prieš porą dienų atgijo. Savivaldybės puslapyje tik darbotvarkę randu – kas man iš jos? Man reikia veiksmo! Ką veikia opozicija, ar iš viso dar veikia – nebeaišku. Žiūrėkit, per mokslo metų pradžios šventę mokyklose lankėsi tik valdantieji. Dabar čia kažkokią gyventojų apklausą paskelbė (sako, namuose lankysis – laukiu nesulaukiu), didžiausią komisiją tam reikalui sudarė, o joje nei vieno opozicionieriaus. Kodėl? Niekas jiems neleidžia, ar patys nelabai nori? Gal, sakau, juos išpurškė jau? Vieni klaustukai…

Maniau turinti dar vieną informacijos šaltinį, savo kaimynę, Savivaldybės darbuotoją. Būdavo, susieinam, pasikalbam, kavutės išgeriam, kaip ir priklauso geroms kaimynėms. Anądien susitinkam laiptinėje, aš ir sakau:

– Sveika, kaimynėle, kaip laikais, kas  valdžios koridoriuose girdėt?

O ji tokiomis tuščiomis akimis pro šalį žiūri ir sako:

– Informaciją gali teikti tik įgaliotas asmuo.

Tiesiog nustėrau, netekau ir žado.

– Kaimynėle, kas tau? Čia gi aš, Pranė, atsipeikėk!

O ji ir toliau į vieną tašką žiūrėdama, „geležinės bobos“ balsu pakartoja:

– Informaciją gali teikti tik įgaliotas asmuo, – ir dar pridūrė: –Prieš tai suderinęs su aukščiausiąja valdžia.

Kaip jums tai patinka, a? Paskutinis informacijos kanalas „užsilenkė“! Tai iš kur tą informaciją gauti? Belieka kliautis „pletkais“. O jei kokiam suskiui varpininkėliui tai nepatinka, man nusispjauti. Žiūrėsim, iš kur jis tą patikrintą informaciją gaus…

Gaila man redaktorės: jauna, turbūt, nepatyrusi, tai ir pasitiki visokiais nerimtais kadrais, toliau savo varpinės nieko nematančiais. Atsitokėkit, redaktore, nepriimkit jo rašliavos, kitaip mes, davatkos, paskelbsim jums karą. Maža nepasirodys.

Na štai, išliejau dūšią ir pasidarė lengviau. Mielieji „Facebuko“ lankytojai, jūs ten pas save mane „palojinkit“. Ne, ne taip tas žodis skamba, nebeprisimenu dabar… Žodžiu, rašykit, kad aš jums patinku, gal Varpininkui pasidarys gėda ir jis manęs atsiprašys.

                      Su didžiausia pagarba

                                                             Pranciška

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*