Naujausios žinios

Išleista dešimtys tūkstančių eurų, o Taryba dar didina darbuotojų skaičių

Andželika Bagočiūnienė

Straipsnis buvo išspausdintas  kovo 15 d. laikraščio „Širvis“ 11-ame šių metų numeryje.

Dar 2015 m. gruodžio 12 d. „lrytas.lt“ portalo reportaže Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė I. Baltušytė-Četrauskienė aiškino, kad pertvarkant Administracijos struktūrą, sumažinus etatų skaičių bei atleidus 24 darbuotojus, bus sutaupyta. Koks finansinis sutaupymas Savivaldybei bus atleidus 24 darbuotojus, Administracijos direktorė tuomet atsakyti tiksliai negalėjo, tik pasakė: „Planuojame, kad susitaupys tie 24 etatai“. Praėjus vos dvejiems metams, Taryboje penkiems Tarybos nariams V.Šimonėliui, J. Šiukštienei, R. Tamošiūnienei, J. Purvaneckui ir V. Mateikai balsavus „Prieš“, o valdančiajai daugumai – „Už“, nuspręsta didinti didžiausią leistiną Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių nuo 122 iki 130.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių vyriausiosios specialistės Aušrinės Miliukaitės-Janovskienės teigimu, šio sprendimo tikslas – nustatyti nuo sprendimo įsigaliojimo dienos didžiausią leistiną Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių. Į klausimą, kokiuose skyriuose bei kokius darbuotojus ar valstybės tarnautojus ketinama priimti padidinus šį skaičių (nuo 122 iki 130), Savivaldybės viešųjų ryšių specialistė atsakė: „Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriuje ir Vaiko teisių apsaugos poskyryje.“

Šiuo klausimu pasisakė Opozicijos lyderis Vytas Šimonėlis. „Jau trečią kartą šioje kadencijoje grįžtame prie Administracijos struktūros ir etatų padidinimo reikalų. Administracijos struktūros pertvarkymo tikslas yra ne veiklos efektyvinimas, darbuotojų skaičiaus optimizavimas, o skyrių pavadinimų pakeitimas ir savų pasodinimas vietoj atleistųjų. Šiandieną turime tokį rezultatą, kad vietoj 122 etatų planuojama tvirtinti 130. Tai rodo visišką Savivaldybės vadovų nekompetenciją. Pavyzdžiui, turime Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrių, bet tuo pačiu metu Savivaldybės administracija sudarė devyniolika teisinių paslaugų sutarčių su advokatų kontoromis ir privačiais teisininkais,“ – kalbėjo Tarybos narys V. Šimonėlis.

Cvpis.lt tiklalapyje nurodyta, kad teisinėms paslaugoms 2016 metais Širvintų rajono savivaldybė sudarė 19 sutarčių, kurių vertė siekė keliasdešimt tūkstančių eurų. Turėdama savo teisininkus, Savivaldybė teisines paslaugas pirko iš įvairių paslaugų teikėjų.

Su Advokatų profesine bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“ 2016 metais Širvintų r. savivaldybė sudarė sutarčių už daugiau nei 25 tūkstančius eurų.

Advokatų profesinė bendrija „Paliukėnas ir partneriai“ su Širvintų rajono savivaldybe 2016 m. sudarė dvi teisinių paslaugų sutartis, kurių vertė siekė 1 573 eurų.

Žodžiu „KITI“ pavadinti teisinių paslaugų teikėjai „Advokatės E. Bumblienės kontora“ (900 eurų), Advokatas A. Kontrimavičius (2 900 eurų) 2016 m. sausio 28 d., vasario 22 d., lapkričio 17 d. su Savivaldybės administracija sudarė sutartis, kurių bendra vertė – 3 800 eurų.

Advokatų profesinės bendrijos Bagdanskis ILAW sutartis su Savivaldybe sudarė už 3 000 eurų.

Iš viso Savivaldybė sudarė sutarčių teisinėms paslaugoms vykdyti už daugiau nei 33 tūkstančius eurų.

V. Šimonėlis: „ Nenormalu, kai vadovauja laikini skyrių vadovai

„Nenormalu, kai skyriams vadovauja laikini skyrių vadovai, kurių veiklos sritys nuo socialinių reikalų iki architektūros ir teritorijų planavimo, nuo buhalterinės apskaitos iki statybos ir viešųjų pirkimų reikalų. Pažvelgus į Savivaldybės tinklalapį matome, kad 2016 metais vasario 20 dieną Liudmila Braškienė paskirta vadovauti Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centrui. Tuo tarpu, Valstybės tarnybos registrų duomenimis, iš Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus atleista 2016 m. birželio 6 d., beveik po keturių mėnesių. Taigi, apie kokį Administracijos veiklos efektyvumą, skaidrumą ir kompetenciją galime kalbėti? Suformuoti veiklius, darbingus skyrius su savo darbą išmanančiais skyrių vedėjais, ne vienų metų darbas. Bet Jums to nereikia, Jūs tokio tikslo nesiekiate. Jūs, atleisdami vienus, priimdami kitus, pasiuntėte visuomenei žinią, kad, norint dirbti Savivaldybės administracijoje, reikia priklausyti ar būti atsidavusiam tinkamai partijai. Tai bloga žinia. Dėl Jūsų, kaip vadovų, neteisėtų veiksmų Savivaldybė patiria finansinius nuostolius,“ – toliau savo pranešime dėstė V. Šimonėlis.

Šiuo metu Širvintų r. savivaldybėje yra 11 skyrių. Kai kurie iš jų vedėjų neturi, yra tik poskyrių vedėjai. Centralizuotas vidaus audito bei Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriai vedėjų neturi, Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyriui vadovauja Vilija Ramaškevičienė, o Buhalterijos poskyriui – vyriausioji specialistė, l. e. Buhalterijos poskyrio vedėjo pareigas, Gabija Krupauskienė. Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius vedėjo taip pat neturi. Socialinės paramos poskyriui vadovauja vedėja Ieva Kananovič, o Vaiko teisių apsaugos poskyriui – vedėja Giedrė Vaičiūnienė. Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrius vedėjo taip pat neturi. Yra vedėjo pavaduotojas Ričardas Putrimas. Zibalų seniūnija jau ilgą laiką turi laikinai pavaduojantį Alionių seniūnijos seniūną Sigitą Bankauską. Savivaldybės įstaigose ir įmonėse daug laikinų vadovų: Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui vadovauja laikinai einanti direktoriaus pareigas Jurgita Pukaitė, Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai – l. e. direktoriaus pareigas Vaiva Daugėlienė, Širvintų r. Čiobiškio pagrindinei mokyklai – l. e. direktoriaus pareigas Palmira Kvietkauskienė, Širvintų r. Zibalų pagrindinei mokyklai – l. e. direktoriaus pareigas Sigita Kaminskienė, Širvintų meno mokyklai – l. e. direktoriaus pareigas Daiva Vinciūnienė, Širvintų sporto mokyklai – l. e. direktoriaus pareigas Alina Zapolskienė, Širvintų lopšeliui-darželiui „Buratinas“l L. e. direktoriaus pareigas Sondra Bartulienė, Širvintų lopšeliui-darželiui „Saulutė“– l. e. direktoriaus pareigas Rita Sinkevičienė, VšĮ Širvintų ligoninei – l. e. direktoriaus pareigas Vidmantas Eigėlis bei UAB Širvintų komunaliniam ūkiui – l. e. direktoriaus pareigas Dangeras Pečiulis.

J.Purvaneckas: „…kada baigsite tyčiotis iš Administracijos darbuotojų”

Svarstant sprendimo projektą, merei klausimą uždavė opozicijos narys Jonas Purvaneckas. Jis teiravosi, kodėl yra tyčiojamasi iš A. Sargelio, kuris Teismo į darbą grąžintas kaip neteisėtai atleistas. „Piktinatės, kad Teismai nurodo grąžinti specialistus neturinčius kompetencijos dirbti Savivaldybės administracijoje, o specialistą Algirdą Sargelį reikės ieškoti per spaudą arba policiją. Turiu Jo [A. Sargelio – red.pastaba] paėmęs visus prašymus bei raštus, kuriais susirašinėjo su Administracija… Noriu paklausti kada baigsite tyčiotis iš Administracijos darbuotojų?“ – kalbėjo J. Purvaneckas.

Posėdyje dalyvavo pats A. Sargelis. Merės Ž. Pinskuvienės teigimu, „šis žmogus apie mėnesį nėjo į darbą ir turbūt viešoje erdvėje bei televizijoje išsakytas noras dirbti, tai buvo tik vienas iš šou elementų…“ A. Sargelis viešai bandė paaiškinti, dėl kokių priežasčių jis neatvyksta į darbą, bet buvo nutrauktas ir kviečiamas į Administracijos direktorės I. Baltušytės-Četrauskienės kabinetą asmeniniam pokalbiui.

Šių metų sausio 19 d. A. Sargelis pateikė pareiškimą atleisti jį iš darbo Širvintų rajono savivaldybėje pagal Darbo kodekso 127 str. „Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu“ 2 dalį „Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos /…/ jeigu darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį /…/ Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos.“ Savo prašymą A. Sargelis grindė tuo, kad jam nebuvos suteiktos tinkamos darbo sąlygos. Turint laisvų kabinetų, jam buvo suteikta patalpa antro aukšto fojė, kuria turėjo dalintis su Savivaldybės budėtoja. Budėtoja po A. Sargelio darbo dienos turėjo galimybę prieiti prie gaunamų dokumentų, kuriuose yra Lietuvos Respublikos teisės aktais saugomų asmenų duomenys. A. Sargeliui, jo prašymu, nebuvo suteikta teisė pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis, nors priverstinės pravaikštos įskaitomos į darbuotojo darbo metus. Be to, prašymas į nemokamas atostogas taip pat buvo nepatenkintas. Todėl po trijų dienų nuo prašymo atleisti iš darbo pagal 127 str. „Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu“ 2 dalį pateikimo, A. Sargelis darbe nebesirodė, o Savivaldybės administracija, nepatenkinusi jo pagrįsto prašymo, žymėjo jam neatvykimą į darbą – pravaikštas.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*