Naujausios žinios

Karantininė hipnozė

Varpininkas

Nomedos Drazdienės koliažas

Visi kaip vienas, pasisakantys už karantino panaikinimą, ėjo mitinguoti sostinėje, dėjo vainikus su užuojautomis ir raudodami skundėsi sunkia savo dalia. Na, kiek jinai sunki, ne man spręsti, nes viena iš ekrano sriūbaujanti pilietė tokiais apdarais apsirėdžiusi, kad maniškė dirbdama jų neturėjo. Vadinasi, dar ne badas, dar galima būtų ir išlaukti tos pandemijos baisumo, o viduje tyliai džiaugiausi, kad maniškė nesusiprato ir man pretenzijų dėl savo prastos būklės nepareiškė. Žinoma, valdžia žmonių balso nesiklausė, svarbesnių, matyt, reikalų turėjo, o gal kur pro plyšelį pažiūrėjo į tokias raudojančias prabangias ponias ir ponus ir nusprendė neskubėti, kad blogiau nepadarytų. Liaudis seniai byloja, kad devynis kartus pamatuok, o tik dešimtą pjauk, tai va ir matuoja, tikriausiai čia bus koks šeštas ar septintas. Na viltis yra, kad tuoj ir atpjaus. Bet čia ašai apie tą, toli nuo mūsų esančią valdžią.

Mūsų vietinė, svarbiausia, taip taip, valdovės skaidriausiosios vadovaujama, irgi ėmėsi žygių. Kaip ten bebūtų, bet vėlgi, be valdovės nė žingsnio, nė iš vietos ir nė į vietą. Taigi tik spėjo iš atostogų sugrįžti, tik dienelė kita prabėgo ir kaip mat į darbus stačia galva. Ėmėsi valdovė skaidriausioji ginti savo varguolius per visą šalį. Net negalėjau pamanyti, kad mūsuose tokia prasta padėtis, kad mūsų karalystėje, kuri galėtų būti pavyzdžiu ir kitiems žmonės, kurie badu vaduojasi, paskutinius centus skaito ir galo su galu nesuduria. Visą teisybę apie savo varguolių godas valdovė skaidriausioji per televizorių išliejo, nes šitas karantino draudimas, pasirodo, netikras, kažkas kažkur kažkokios varnos kažkur neuždėjo ir nuėjo nuvilnijo aibės problemų ir sugriautų žmonių likimų. Tik pamanykit, tik paklausykite, visa sukurta valdovės skaidriausiosios gerovė šuniui ant uodegos, žmonės nebegali džiaugtis pramogomis baseine, grožiu salionuose, plauko ilgumu kirpyklose.

(Anava, kodėl man valdovė skaidriausioji šiek tiek ne tokia kaip įprastai per televizorių pasirodė: ar keli plaukai ne ton pusėn sušukuoti, ar pripratę jau esam prie potepių ant josios veido salioninio, o kai salionas neveikia, tai ir potepiai kitokie, o gal tos kosmonautinės ausinės, žodžiu, tik iš balso josios maloniai šalto atpažinau).

Taigi, mūsų valdovė skaidriausioji išsiaiškino, dirbo seklio Morkos darbą (tarsi, svarbesnių reikalų nebūtų) aiškindamasi, iš kur mūsuose tiek sergančiųjų, kodėl mūsų karalystė negali būti žalia kaip medžio lapelis, o turi raudonuoti, it mes kokie… būtume. Nebūtų valdovė mūsų skaidriausioji, kad nepasiektų savo: greitai kokį pusšimtį, jei nedaugiau, virusinių ligonių ant kojų pastatė, išgydė ir net sakė, kad tą pačią dieną darbe jau žmogus bėgiojo. Galia ir galybė josios rankose, galvoje. O ašai mintiju sau toliau, pamenate, kadaise, kai savo varpinėje negalėjau labai drąsiai varpais skambinti, nes valdžia buvo ne mūsų, toks gydytojas Kašpirovskis per televizorių visą plačiąją tėvynę gydė. Maniškė, pamenu, tuo metu sėdėdavo it kuolu per galvą gavusi, o kad efektas didesnis būtų, pasistatydavo prieš ekraną kelis trilitrinius stiklainius, kupinus vandens, kad tasai ekstrasensas gerai užkrautų ir iki kito karto jinai pasikrauti galėtų. Taigi ir dabar valdovė skaidriausioji per televizorių galėtų imtis tvarką įvedinėti, nuotoliniu būdu, kaip jau dabar įprasta. Josios žvilgsnis toks veriantis ir gręžiantis, prieš kurį nė vienas neatsilaiko, galėtų kokius nusikaltėlius greitai prakalbinti, arba, kaip sako, į dienos šviesą išvesti, recidyvistus pravirkdyti. Visus netinkamai dirbančius pamokytų, kaip reikia dirbti, arba iš darbo atleistų. Visokius neaiškios kilmės veikėjus į teisingą vagą sugrąžintų.

Sakau jums, mielieji mano, tos mūsų valdovės skaidriausiosios energijos ir veržlumo užtektų daugeliui, galvoju, kad gal ir čakras pramuštų ir su anapusiniu pasauliu užmegztų kokį kontaktą, ką čia su jąja gali žinoti. Ašai sakau sau tyliai, o ir jums mielieji mano, kad eis ta mūsų valdovė skaidriausioji toli, tik dar neperskaičiau ženklų iki kur. Neatsitiktinai čia visokios pandemijos mus persekioja, ar valdovė skaidriausioji per televizorių rodosi, mato jos akys daug dar nenudirbtų darbų, nesuartų laukų ir neapskaitytų mokesčių. Drebėkite jūs, įvairaus plauko veikėjai, atbilda atidunda mūsų valdovės skaidriausiosios delnas ant jūsų kaip damoklo kardas.

O ašai, labai viliuosi ir vilties neprarandu, nors kartais ir būna beviltiška, kad atsiras man vietelė šilta šalia josios, kad mano patarimai ir įžvalgos prisideda prie bendro gėrio sukūrimo ir valdovės skaidriausiosios populiarinimo bei josios garsumo skleidimo. Jau ašai, baisiai tikintis ir matantis josios pastangas ir begalinį rūpestį mumis varguoliais, galėčiau pirma jos eiti ir kelią jai paruošti. Juk savo mintimis ir pastebėjimais ne vieną problemą padėjau išspręsti, o jau kad jums, mielieji mano, pasitarnavau protindamas ir dalindamasis patyrimu, tai net neabejoju. Stop! Kažkaip keistai mintyti ėmiau, ar tik nebus valdovės skaidriausioji paveikusi ir mano mintis sujaukusi. Oi, eisiu kokį posmą nusnausti papoteriavęs, kad Dievulis gelbėtų nuo pikto ir saugotų nuo visokių gundymų.

Likite nesušalę ir su šviesiomis galvomis!

Jūsų Varpininkas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*