Naujausios žinios

Knygos apie Signatarą kunigą Alfonsą Petrulį pristatymas

Valda Patinskienė

Straipsnis buvo išspausdintas  sausio 10 d. laikraščio „Širvis“ 1-ame šių metų numeryje

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos salėje šeštadienį buvo pilna žmonių – susirinko ne tik moksleiviai, bet ir miestelio gyventojai. Musninkų kaimo bendruomenė „Spindulys“ pasikvietė knygos „Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis“ autorių Algimantą Katilių. Susitikimą pradėjo bendruomenės narys Steponas Mažrimas.

Kunigas, signataras, lietuvybės puoselėtojas Alfonsas Petrulis gyvenime nemažai nukentėjo dėl lietuvių kalba sakomų pamokslų, lietuviškų mokyklų, draugijų steigimo. Todėl įžanginį žodį taręs lietuvių kalbos mokytojas S. Mažrimas labai jautriai kalbėjo apie jaunąją kartą, kuri nevertina mūsų turto – kalbos. Penkiasdešimt metų mus rusino, mes atsilaikėme. Tačiau dabar sakoma, lėtai rusenom, bet greit anglėjam. Tad labai laiku ir labai reikalinga knyga apie mūsų kalbos puoselėtojus. Pats knygos autorius Algimantas Katilius kalbėjo, kaip rašė knygą, kiek mėnesių praleido bibliotekose ir archyvuose. Autorius labai smulkiai išnagrinėjo signataro biografiją ir ją išdėstė susirinkusiems. Įdėmiai jo klausėsi jaunoji Musninkų karta – gimnazistai. Jų mokyklai ir bibliotekai autorius padovanojo dar dažais kvepiančių knygų, manau, jos neužsigulės bibliotekoje.

Padėkos žodžius A. Katiliui tarė Administracijos direktorė I. Baltušytė-Četrauskienė, politinių kalinių, tremtinių skyriaus pirmininkė I. Vasiliauskienė, bendruomenės pirmininkas A. Rolis, kraštotyrininkė Filomena Vaicekauskienė gimnazijos direktorius V. Trakimavičius, kuris dar priminė, jog prieš trisdešimt metų musninkiečiai pirmieji rajone šventė Vasario 16-ąją prie A. Petrulio kapo. Ištraukas iš A. Petrulio biografijos ir skaidres komentavo gimnazistai Milgintė Jurkevičiūtė ir Dominykas Sargelis. Renginyje taip pat dalyvavo Tarptautinių konkursų laureatai Gintautas ir Viktorija Mameniškiai.

Besibaigiant susitikimui gimnazijos direktorius V. Trakimavičius kreipėsi į rajono atstoves siūlydamas šiemet Vasario 16-ąją paminėti prie signataro kapo. Šaulys Leonas Vaicekauskas su jaunaisiais šauliais padėjo gėlių ant signataro kunigo Alfonso Petrulio kapo, o sauja žemių nuo Nežinomo kareivio kapo bus perduota į Vilnių, būsimo paminklo Lukiškių aikštėje kapsulei.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*