Naujausios žinios

Kokiu aršiu jaučiu save ant etikečių bepaišytum, viduj dėžutės vis tiek tik mėsos konservai

Alytė Skeberienė – Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė opozicijoje

Apie Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžius, vedamus nuotoliniu būdu jau visoje Lietuvos Respublikoje sklando juokeliai ne tik tarp politikų. Posėdžio pirmininkė, rajono merė jau taip įsijautusi į viešpataujančiosios vaidmenį, kad nors juoku mirk. Tik jos galioje dabar leisti ar neleisti tarybos nariui vykdyti rinkėjų jam pavestas pareigas. Merė pati sprendžia, kada tu gali klausti, kada ne, jau iš pirmų klausimo žodžių visagalė minčių skaitytoja žino, ar klausimas susijęs su svarstomu projektu, ar ne. Apie tai, ar komentaras, ar replika jos didenybei naudingas ar žalingas, jau net nekalbu. Ir į jokias tarybos veiklos reglamentu patvirtintas galimybes pasisakyti čia net nereaguojama.  O norint aprašyti apie tai, kokia emocinė būsena, kokie epitetai, koks psichologinis spaudimas naudojamas, psichologijos vadovėliuose neužtektų viso skyriaus su vaizdingais pavyzdžiais. Tad nieko jau, matyt, nenustebino pastarojo tarybos  posėdžio vedimo tvarka. O posėdis tikrai svarbus, juk jame svarstomas strateginis veiklos planas, šių metų rajono biudžetas. Ir suteikti galimybę tarybos nariui klausti ar pasisakyti būtina ne tik pagal reglamentą, bet ir siekiant kuo išsamesnio šio klausimo nagrinėjimo. Bet kur tau!  Posėdžių metu juk klausia tik opozicija, nes ji nagrinėja, domisi, gauna rajono gyventojų skambučius ir į juos reaguoja net jei jie neįregistruoti ar neparašyti raštu, kaip merė to benorėtų. Neapsigaukite,  vis ta jos kartojama frazė „komitetų posėdžio metu šiuo klausimu buvo daug diskutuota“ naudojama tik akims apdumti arba užkirsti kelią nepatogiems klausimams pateikti. Taip buvo ir šio posėdžio metu. Svarstant strateginio veiklos plano sprendimo projektą man net nebuvo duota galimybė paklausti, nors kėliau ranką, bet buvau ignoruojama. Kaip viso posėdžio metu buvo ignoruojami ir kiti opozicijos nariai. O be rankos pakėlimo kitos galimybės mes neturim, nes mikrofonai buvo išjungti. Net jei komitetų posėdžio metu ir užduodami vieni ar kiti klausimai, ar negali iškilti naujų, ar tarybos narys laikotarpyje tarp posėdžių negali sulaukti naujos informacijos, naujų klausimų iš rinkėjų, ar į tarybos posėdį susirenkam tik rankoms pakilnoti?

Ping pong

Svarstant biudžetą, transliaciją stebintys rajono gyventojai net nebuvo supažindinti su pateiktais siūlymais. O kam Jums „mieli Širvintų žmonės“ (garsi Dviračio šou frazė) žinoti, kaip galima oriau gyventi? Viskas už  jus jau nuspręsta aukščiausiosios. O ir ta sarkastiška replika, kad kaip gerai, kad opozicija rado laiko ir pateikė „nors kokius siūlymus“ nuskambėjo ne vietoje ir ne laiku. Ypač žinant, kad valdančioji dauguma ne tik kad biudžetui neteikė jokių siūlymų (gal laiko nerado?), bet ir komitetų posėdžių metu niekuo nesidomi.

Ta pati aukščiausioji, nesutikusi rajono gyventojų supažindinti su opozicijos siūlymais „puola į ataką“ ir bando sumenkinti oponuojančius, bet suklumpa pati. Poniai žinių ir išmonės užtenka tik puolimui. Paprašyta išvardinti, kur panaudoti praeitais metais ūkininkų rėmimui skirti pinigai, to padaryti nesugeba ir klausimą greit peradresuoja vedėjai. Ir toks ping-pong‘as – dažnas svečias posėdžių metu, tik kartais atvirkštinis – klausimą užduodi sprendimą pristatančiajam specialistui, o atsakyti suskumba merė, nes kas jeigu pristatantysis pasakys tai, ko mums nereikia žinoti ar girdėti.

Kiek rajonui kainuoja merė?

Bet ne tik tokią bėdą turi ponia. Ji gal neprigirdi, o gal nelabai geba suprasti klausimų. Jau komitetų posėdžio metu buvo prašoma įvardinti, kokios išlaidos skiriamos merei? Buvo pažadėta, kad į šį klausimą bus atsakyta tarybos posėdžio metu. Deja, vėl užklausta, kalbą nukreipė kita linkme ir klausimas liko neatsakytas. Kaip ir tas klausimas, kokias išlaidas, susijusias su reprezentacijai ir įvairioms veikloms išlaidoms skirta eilute biudžete, konkrečiai turėjo mūsų rajono savivaldybė. Vietoj to kad atsakytų, vėl bandoma išsisukti skaitant Lietuvos Respublikos įstatymus. Apkaltinta tuo kad labai jau stropiai šiuo klausimu domiuosi, galiu merei atsakyti: su įstatymu esu susipažinusi, bet man rūpi, KAIP JŪS JO LAIKOTĖS.

183 mažiau nei 83?

O kokiais epitetais merė bandė mus, opozicijos narius, rajono rinkėjams nuspalvinti! Mūsų domėjimasis sprendimų projektais, tuo, kaip paskirstomas biudžetas buvo įvardintas kaip noras pasirodyti, pasireklamuoti, ieškoti rinkėjų palankumo. Jau kam apie tai kalbėti, tik ne mūsų poniai?  Matyt sunku pačiai atskirti, kas yra savo pareigų atlikimas ir kas reklamavimasis. Suprantama, nes pastaruoju metu merė gal net daugiau laiko skiria pastangoms reklamuoti save, atkreipti į save ne tik rajono, bet ir šalies žiniasklaidos dėmesį, svečiuotis KK2 laidoje (intelektualios laidos kol kas nesikviečia, o galimai gal neįperkamos) negu ūkiškai tvarkytis rajone.  Net ir šio posėdžio metu gal valandą laiko panegirikai sau paskyrė, kad galėtų žvaigždutes ant antpečių susidėti.  Tik ir vėl kliauzė bandant eilinį kartą sumenkinti opozicijos narius neva kaip neišmanėlius, per tris metus nesusivokusius biudžeto sandaroje. Bet jei mes tris metus, tai ponia politikoje jau tikrai daugiau nei dešimtmetį, merės poste jau antra kadencija, o dar ir administracijos direktore trumpai spėjo pabuvoti, kol buvo atleista pareiškus nepasitikėjimą. Ir dabar tikrai suprantam, kad teisingai. Nes per tiek laiko taip ir neišmokta biudžeto eilučių skaityti! Gerbiami Širvintų matematikos mokytojai, akmenėlis į Jūsų daržą, kad taip ir neišmokėt garsiosios rajono mokinės skaičių pradžiamokslio. Graudžiai juokingai buvo klausytis merės „žvaigždžių valandos“, kurioje vis opozicionierius gėdindama, neva tie taip nemyli seniūnijų, kad tik 100-tu tūkst. eurų pasiūlė padidinti jiems skirtas lėšas. Pati tuo tarpu visa kaip gyrėsi, kiek daug lėšų seniūnijos gauna, kiek darbų ten nudirbta. Ir dar gal net pati nesuprato, o gal eilinį kartą rajono gyventojus neišprusėliais palaikė, kai vardindama tuos darbus plakė į krūvą visas lėšas:  ir savivaldybės biudžeto, ir valstybės biudžeto, ir ES finansinę paramą, plakė į krūvą visas programas. Ir tikrai neįvardino, kad opozicijos pateikti siūlymai skirti konkrečiam funkciniam kodui. Kaip neįvardino ir to, kad pagal tą kodą administracijos pasiūlytos lėšos seniūnijoms daug mažesnės, nei siūlo opozicija – vietoj opozicijos siūlomų 183 tūkst. eurų, administracija siūlo tik 83 tūkst. eurų. Tai ajajai, kas čia tų seniūnijų taip nemyli?

Dar kreipiamės ir į seniūnijų gyventojus. Jei išgirsit kad kas skundžiasi nevalytais keliais, apaugusiais šaligatviais, nenušienautomis viešosiomis erdvėmis, nešviečiančiomis lemputėmis ar netvarkoma teritorija, jei pritrūks lėšų renginiams ar remontams, siųskite visus pas seniūnus. Juk merė gyrėsi, kad lėšų turit pakankamai. O kaip yra iš tiesų jau netrukus atskirai panagrinėsime.

Turim merei dar vieną pasiūlymą. Kitą kartą vardindama tuos darbus, suremontuotus kelius suskirstykite metrais, paklotas trinkeles ar pasodintus medžius, gėles  po vieną surašykit, išvardinkit ar aprašykit kiekvieną sporto aikštelėje įrengtą treniruoklį ar įsuktą varžtelį. Taip, Jūsų darbų sąrašas dar įspūdingesnis atrodys ir, žiūrėk, šiais metais jau vieno „gliancinio“ žurnaliuko ataskaitai neužteks. Reiks užsakyti kelių tomų enciklopediją ir Jūsų nuotraukų ten daugiau tilps, juk rinkimai artėja.

300 tūkst. eurų tik balanoms?

Atskirai reiktų paminėti ir dar vieną klausimą.  Kai apie elektrą ponia postringauti pradėjo, tai visai į pievas nuvažiavo. Kokia ji „besirūpinanti“, kokia „apšviesta“, o gal, tiksliau sakant, visai neapšviesta pasirodė. Kaip opozicija išdrįso pasiūlyti 50 tūkst. eurų sumažinti gatvių apšvietimui skirtas lėšas. Kaip miestas be šiaurės pašvaisčių išsivers? Tai gal opozicija nori žmones prie balanos sugrąžinti? Bet ir vėl ar tai tik merės triukas prieš rinkėjus pasirodyti, o gal tikrai apie biudžetą nelabai kokios žinios. Tai mes Jums, brangioji (brangiai rajonui kainuojanti) paaiškinsime. Pernai metais gatvių apšvietimui ir rekonstrukcijai (čia be projektinių lėšų) iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 122,7 tūkst. eurų (funkcinis kodas 6.4.1.1.). Ir švietė rajonas už tuos pinigėlius, ir pašvaistėms net užteko. O šiais metais buvo numatyta jau 350 tūkst. eurų. Taip taip, beveik trigubai! Mes suprantame, kad elektros energijos kainos kyla, todėl taip pat šioje eilutėje siūlėm net 180 tūkst. eurų didesnes nei pernai metais išlaidas. Viso 300 tūkst. eurų. Bet apie tai žinoma nutylima. Akcentuojama tik tai, kad opozicija prašo nurėžti 50 tūkst. eurų ir neva žmones palikti prie balanų.

Kokia aršia kovotoja už tiesą viešojoje spaudoje prisistato merė, kaip rūpinasi „geruoju Širvintų žmogumi“, o dabar jau ir visos Lietuvos gyventojais (gal šioje situacijoje reikėtų tiksliau įvardinti – būsimais rinkėjais), bet ne visi jos dalijamais rožiniais akiniais pasipuošę vaikšto, ne visus jos leidžiama migla  užliūliuoja.

Taigi, kokiu aršiu jaučiu save ant etikečių bepaišytum, viduj dėžutės vis tiek tik mėsos konservai. Ir jie nebūtinai aukščiausios rūšies.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*