Naujausios žinios

„…neverta dėl penkių vaikų laikyti mokyklos“

Barskūnų mokykla laukia Rugsėjo 1osios

 

Ilgai saugota ir puoselėta lietuviška pradinė mokykla Medžiukuose (Jauniūnų sen., Širvintų r.)  buvo uždaryta vienu rankos pakėlimu.

 

Rugsėjo pirmąją, po atostogų, pilni įspūdžių ir pasiilgę draugų, sugrįš mokiniai ir pailsėję mokytojai. Kas su džiaugsmu, kas su nerimu, kas su smalsumu ir nekantrumu žengs į mokyklą. Pasirodo, atsitinka ir taip, jog rugsėjo pirmoji tampa nežinia: į kurią mokyklą eiti, kur mokytis ir apskritai mokslo metų pradžia pavirsta  ne švente, o gedulu dėl mokyklos uždarymo.

Medžiukietės Loreta Peredniaja, Loreta Zeleckienė, Donata Paškevičienė, Kristina Brižytė ir Jolanta Janukevičiūtė 2015 m. rugpjūčio 25 d. kreipėsi į rajono merę, rajono Tarybos narius, Švietimo ir sporto skyriaus vedėją, Barskūnų pagrindinės mokyklos tarybą, Barskūnų pagrindinės mokyklos laikinai einančią šias pareigas direktorę. Į ką dar kreiptis, kas išgirs pradinukų šeimų balsą?

O šeimos nerimauja, išgyvena, verkia: kur rugsėjo 1-ąją jų vaikai mokysi šiais 2015-2016 mokslo metais? Kodėl tokia skuba uždaryti mokyklą, visiškai nekreipiama dėmesio į tėvų nuomonę ir gesinamas lietuvybės židinys?

Šiemet į Barskūnų pagrindinės mokyklos Medžiukų skyrių, vienintelę lietuvių kalba mokomą pradinę klasę, ateis penki mokinukai. Pasak tėvų ir mokyklos administracijos, pagal teisės aktus šių mokinių pakanka, kad išliktų lietuviška klasė Medžiukuose. Kitąmet, jei neatsiras naujų moksleivių, mokykla natūraliai sunyks, nes nebus reikiamo vaikų skaičiaus.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 27 d. vykusiame rajono Tarybos posėdyje medžiukiečių prašymas  net nebuvo pateiktas. Ačiū rajono Tarybos narei Rasai Tamošiūnienei, kuri tėvų vardu kreipėsi į Tarybą, nes tėvų kreipimasis Tarybos nariams nebuvo paviešintas. Tačiau, tai nieko nepakeitė. Pozicijos balsų dauguma nutarta Medžiukų skyrių su 5  vaikais, besimokančiais čia lietuvių kalba, perkelti į Barskūnų pagrindinę mokyklą, kur pradinėse klasėse mokoma tik lenkų kalba, o Medžiukų mokyklą uždaryti. Kodėl? Gal ekonominiai paskaičiavimai atlikti ir taip bus sutaupyta lėšų? Tai, kad ne. Anot Barskūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo M. Buinickio, išlaidos Medžiukų mokyklos išlaikymui, išskyrus dvi tonas anglių, yra nedidelės, o elektros ir vandens sąnaudos liks tokios pat, ar lietuvių kalba dėstoma klasė būtų Barskūnuose, ar Medžiukuose.

Pasiteiravome ir kelių Tarybos narių, kodėl balsavo už mokyklos uždarymą. Darbo partijos narys D. Paliukėnas teigė, kad „…neverta dėl penkių vaikų laikyti mokyklos“. Keista, o tuomet kodėl Kernavės pradinė mokykla veikia su tokiu pačiu vaikų skaičiumi? Pasak R. Zibalo, taip pat Darbo partijos nario, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininko, tai „padės lietuvybės palaikymui. Gal ir lenkai norės lankyti pradinę lietuvišką klasę ir net atvažiuos pradinukai iš Vilniaus rajono“. Ak, tie stebuklingi „gal“…

Visiškai kitokios Skyriaus perkėlimo priežastys nurodomos 2015 m. rugpjūčio 25 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus aiškinamajame rašte: „Šiuo sprendimo projektu siūloma patikslinti klasių skaičių Širvintų r. Barskūnų pagrindinėje mokykloje ir Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos Medžiukų pradinio ugdymo skyriuje. Nesant galimybių užtikrinti tinkamų ugdymo(-si) sąlygų Medžiukų pradinio ugdymo skyriuje, sudarant galimybę Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos pradinėse klasėse mokytis valstybine kalba, Medžiukų pradinio ugdymo skyriaus klasė perkeliama į Širvintų r. Barskūnų pagrindinę mokyklą. Medžiukų pradinio ugdymo skyriaus mokinių tėvai informuoti raštu apie ugdymo(-si) vietos pasikeitimą. Mokykloje išliks toks pat klasių skaičius.“  Kyla klausimas, ar Tarybos nariai įsigilino į aiškinamajame rašte nurodytas priežastis. Be to verta pasvarstyti, ar tikrai Barskūnų pagrindinėje mokykloje užtikrinamos geresnės ugdymo(-si) sąlygos nei Medžiukuose? Klasės paremontuotos, tačiau suolai nauji yra tik Medžiukų skyriuje. Valgyklos nėra nei Mežiukuose, nei Barskūnų pagrindinėje mokykloje. Medžiukuose vaikai valgo mokyklos pastate, o Barskūnuose reikia eiti per lauką iki patalpos, vadinamos valgykla (norime priminti, kad ta pati dauguma sustabdė valgyklos statybas Barskūnų pagrindinėje mokykloje, nors statybos darbai jau įpusėjo). Biblioteka yra ir vienoje, ir kitoje mokykloje. Be to, Medžiukuose pradinukams įrengtas žaidimų kambarys, kad vaikai per pertraukas prasmingai praleistų laiką. Belyginant dviejų mokyklų ugdymo(-si) sąlygas, kyla pats svarbiausias klausimas, ar pagrindinėje mokykloje, kurioje mokosi 80 mokinių, bus užtikrinta tokia pat artima ir saugi aplinka, kaip pradinėje mokykloje, kur yra tik 5 mokiniai ir juos prižiūrinti mokytoja. Medžiukuose šalia yra tėvai, seneliai, kurie gali palydėti vaiką iki mokyklos ir iš jos paimti. Mokykla yra greičiau pasiekiama, nereikia laukti autobusiuko. Vaikas saugiai grįžtų namo, nes aplinka jam yra gerai pažįstama. Be to, kas užtikrins lietuvybės puoselėjimą Barskūnų mokykloje, kurioje per 40 metų nebuvo lietuviškos pradinės klasės.

Uždaromos lietuviškos pradinės klasės tėvai nesupranta, kodėl liko neišgirsti pozicijoje esančių rajono Tarybos narių? Apgailestauti verčia ir vienintelės TS-LKD Širvintų skyriaus atstovės taryboje, mero pavaduotojos, Lietuvos partizano ir tremtinio dukros I. Vasiliauskienės abejingumas partijos vertybėms, nors per rinkimų debatus 2015 m. vasario 1 d. ji sakė, kad „…reikia nemažinti mokyklų skaičiaus, nes be mokyklos mes neturėsime jaunų šeimų rajone“ (http://tv.lrytas.lt/?id=14227927841422476803 11:58–12:09 min). Užuot aktyviai ginusi vienintelį lietuvišką židinį lenkiškame krašte, ji vienu rankos pakėlimu pasisakė už lietuviškos mokyklos uždarymą. Tėvai samprotauja: „Vaikai maži, kas gali užtikrinti jų saugumą grįžtant namo po pamokų, ar nesugalvos pėsti ir išdykaudami eiti kaimo keliu. Žiemą rūpės pačiužinėti ant ne visada tvirto šalia kelio esančio ežero ledo. Kas gali garantuoti, kad tokie „gudruoliai“ lauks mokyklinio autobusiuko? Ar to siekia mūsų išrinktoji merė, per rinkimų debatus  televizijoje (2015 m. vasario 1 d. http://tv.lrytas.lt/?id=14227927841422476803 07:15–07:45 min) teigusi, jog „…mes iš paskutiniųjų turime saugoti tas mokyklas, tuos židinėlius“ ir rajono Taryboje esanti pozicijos dauguma? Ar nevertėjo iškart, pasibaigus mokslo metams, informuoti apie numatomas pertvarkas? Diskutuoti su tėvais, svarstyti galimus variantus, ieškoti kompromiso?  Bet ne, laukta iki beveik paskutinės vaikų atostogų dienos.“ Nežinia ir gandai jaudino pradinukų šeimas, deja, atvykusi valdžia iš Širvintų, kaip kirviu nukirto, bus taip ir viskas.

Medžiukų mokyklos patalpos paruoštos naujiems mokslo  metams: kvepia dažais paremontuota klasė, išrikiuoti suolai laukia vaikų…

Vienas iš pagrindinių Medžiukų moksleivių tėvų rūpesčių, kad vaikai mokytųsi lietuvių kalba ir būtų lietuviškai kalbančioj aplinkoje. Širvintų rajono politikai galėtų imti pavyzdį iš Lenkų rinkimų akcijos, kuri tokiu atveju tikrai įsikištų ir kovotų už tokios mažos mokyklos išlikimą, ir neleistų, kad ji būtų uždaroma visai be diskusijų. Be to, Barskūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas M. Buinickas ir buvusi šios mokyklos ilgametė direktorė I. Semaško džiaugėsi, kad iki šiol Medžiukuose buvo lietuviška klasė, o rajono valdžia atsižvelgdavo į tėvų norą vaikus ugdyti lietuviškoje aplinkoje. Čia nuolatos buvo puoselėjama lietuvybė ir kultūra.

Susidaro įspūdis, kad mokyklos uždarymui pritarusi Tarybos narių dauguma nori sukiršinti vietos gyventojus, sukurstyti tautinę nesantaiką ir sunaikinti dar rusenantį lietuvių židinį tame krašte. Tokio dalyko, pasak mokyklos administracijos atstovų, nebuvo.

Pradinukų tėvai tariasi, jei negali lankyti Medžiukų pradinės mokyklos, tai gal leisti vaikus iš karto į Maišiagalos Algirdo gimnaziją. Vaikams vienaip ar kitaip tenka važiuoti, tai gal iš karto tegul pratinasi prie vienos mokyklos ir mokytojų. Išvažiuos kartu ir mokinio krepšeliai, bet gal tai menkniekis, nevertas Tarybos daugumos dėmesio.

Kada sužinosime tikrąsias priežastis, dėl ko uždaroma ši mokykla būtent šiemet? Kodėl negirdimas ir neišklausomas tėvų balsas?  Norisi tikėtis, kad Tarybos nariai vis dėlto supras padarę klaidą ir pakeis sprendimą, to tikisi moksleivių tėvai ir viliasi Rugsėjo 1-ąją sutikti  Medžiukų pradinėje mokykloje.

 

Pilietinė žurnalistė Valda Patinskienė

 

 

[peg-image src=“http://lh3.googleusercontent.com/-bVNrN42PKzY/VeQPpajRhZI/AAAAAAAAABg/KMUq1Wr58DM/s144-o/Barsk%2525C5%2525ABn%2525C5%2525B3%252520mokyklos%252520valgykl%2525C4%252597l%2525C4%252597.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/115795536838592631999/MedziukuKaimoMokykla#6189088992090228114″ caption=“Barskūnų mokyklos valgyklėlė“ type=“image“ alt=“Barskūnų mokyklos valgyklėlė.JPG“ image_size=“4000×3000″ peg_single_image_size=“w400″ peg_large_limit=“w500″ peg_large_limit_activated=““ ]

[peg-image src=“http://lh3.googleusercontent.com/-ZTJ8Z1kQvEE/VeQPpYOuNMI/AAAAAAAAABg/3dgJ1Z8P_eQ/s144-o/Barsk%2525C5%2525ABn%2525C5%2525B3%252520mokykla%252520laukia%252520Rugs%2525C4%252597jo%2525201osios.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/115795536838592631999/MedziukuKaimoMokykla#6189088991467156674″ caption=“Barskūnų mokykla laukia Rugsėjo 1osios“ type=“image“ alt=“Barskūnų mokykla laukia Rugsėjo 1osios.JPG“ image_size=“3359×2900″ peg_single_image_size=“w400″ peg_large_limit=“w500″ peg_large_limit_activated=““ ]

[peg-image src=“http://lh3.googleusercontent.com/-W_A8jFpVv0c/VeQPpcmpnPI/AAAAAAAAABg/rb7f4rXOdDk/s144-o/Barsk%2525C5%2525ABn%2525C5%2525B3%252520mokyklos%252520valgykla%252520yra%252520%2525C5%2525A1iame%252520pastate.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/115795536838592631999/MedziukuKaimoMokykla#6189088992641260786″ caption=“Barskūnų mokyklos valgykla yra šiame pastate“ type=“image“ alt=“Barskūnų mokyklos valgykla yra šiame pastate.JPG“ image_size=“4000×3000″ peg_single_video_size=“w400-c“ peg_caption=“1″ ]

[peg-image src=“http://lh3.googleusercontent.com/-8ECgCB2tOqI/VeQPpZM5GNI/AAAAAAAAABg/Fm9nThx9hyw/s144-o/Med%2525C5%2525BEiuk%2525C5%2525B3%252520t%2525C4%252597v%2525C5%2525B3%252520pra%2525C5%2525A1ymas.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/115795536838592631999/MedziukuKaimoMokykla#6189088991727917266″ caption=“Medžiukų tėvų prašymas“ type=“image“ alt=“Medžiukų tėvų prašymas.JPG“ image_size=“1392×2240″ peg_single_video_size=“w400-c“ peg_caption=“1″ ]

[peg-image src=“http://lh3.googleusercontent.com/-XwWmPzC8WJg/VeQPpdRy28I/AAAAAAAAABg/Pn5Uqu-mlts/s144-o/Med%2525C5%2525BEiuk%2525C5%2525B3%252520mokyklos%252520biblioteka%252520%2525281%252529.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/115795536838592631999/MedziukuKaimoMokykla#6189088992822221762″ caption=“Medžiukų mokyklos biblioteka “ type=“image“ alt=“Medžiukų mokyklos biblioteka (1).JPG“ image_size=“1440×2560″ peg_single_video_size=“w400-c“ peg_caption=“1″ ]

[peg-image src=“http://lh3.googleusercontent.com/-IH3hBTYAGQ0/VeQPpeMqIYI/AAAAAAAAABg/YDArbFmoDuc/s144-o/Med%2525C5%2525BEiuk%2525C5%2525B3%252520mokyklos%252520klas%2525C4%252597.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/115795536838592631999/MedziukuKaimoMokykla#6189088993069113730″ caption=“Medžiukų mokyklos klasė.“ type=“image“ alt=“Medžiukų mokyklos klasė.JPG“ image_size=“2560×1440″ peg_single_video_size=“w400-c“ peg_caption=“1″ ]

[peg-image src=“http://lh3.googleusercontent.com/-EvY_cyTU6vs/VeQPpQ3WxwI/AAAAAAAAABg/uHEDbiies_s/s144-o/Med%2525C5%2525BEiuk%2525C5%2525B3%252520mokyklos%252520mokytoja%252520L.%252520Nikiporavi%2525C4%25258Dien%2525C4%252597%25252C%252520l.%252520e.%252520Barsk%2525C5%2525ABn%2525C5%2525B3%252520pagr.%252520m-klos%252520direktoriaus%252520pareigas%252520L.%252520Kizina%25252C%252520Tarybos%252520nar%2525C4%252597%252520R.%252520Tamo%2525C5%2525A1i%2525C5%2525ABnien%2525C4%252597%25252C%252520Barsk%2525C5%2525ABn%2525C5%2525B3%252520pagr.m-klos%252520mok.%252520A.%252520Ma%2525C5%2525BEulien%2525C4%252597%25252C%252520Barsk%2525C5%2525ABn%2525C5%2525B3%252520pagr.%252520m-klos%252520direkt.%252520pavaduo.JPG“ href=“https://picasaweb.google.com/115795536838592631999/MedziukuKaimoMokykla#6189088989490104066″ caption=“Medžiukų mokyklos mokytoja L. Nikiporavičienė, l. e. Barskūnų pagr. m-klos direktoriaus pareigas L. Kizina, Tarybos narė R. Tamošiūnienė, Barskūnų pagr.m-klos mok. A. Mažulienė, Barskūnų pagr. m-klos direkt. pavaduotojas“ type=“image“ alt=“Medžiukų mokyklos mokytoja L. Nikiporavičienė, l. e. Barskūnų pagr. m-klos direktoriaus pareigas L. Kizina, Tarybos narė R. Tamošiūnienė, Barskūnų pagr.m-klos mok. A. Mažulienė, Barskūnų pagr. m-klos direkt. pavaduo.JPG“ image_size=“2560×1440″ peg_single_video_size=“w400-c“ peg_caption=“1″ ]

4 Comments on „…neverta dėl penkių vaikų laikyti mokyklos“

  1. O kaip gi kitaip merė dabar sutaupys iššvaistytus pinigus regalijom, miesto šventei ir kitiems savireklamos dalykams. Rinkiminiai šūkiai ir pažadai senai pamiršti.

  2. Visiems verkiantiems siūlau paimti popieriaus lapą ir suskaičiuoti, kiek kainuoja mokyklos pastato, darbuotojų išlaikymas. Gal tada graudžias emocijas pakeis supratimas, kad dėl penkių vaikų abejotinos kokybės mokymo tai pernelyg dideli pinigai. Kažkodėl verkiame ir bėdavojame matydami centais pabrangusius maisto produktus, tačiau lengva ranka pateisiname tūkstančių iššvaistymą dėl mokslo idėjos.
    Sutinku, kažkas liks be darbo. Vaikams bus daugiau nepatogumo. Tačiau, jei tikslas – mokslas, jo pasiekimui tai ne kliūtis.

  3. Tai dar kartą įrodo priešrinkiminių pažadų veidmainiškumą.O ir apie pačius žmones pasako, ko jie verti.

  4. Šis apgailėtinas straipsnelis yra puikiausias demagogijos pavyzdys.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*