Naujausios žinios

Laikraščio „Širvis“ gegužės 23-osios numeryje skaitykite

Kitas  laikraščio „Širvis“  numeris pasirodys 2018 m. gegužės 30 d.

Laikraštį „Širvis“ nuo kiekvieno trečiadienio galite įsigyti parduotuvėse „Maxima“ ,„IKI Cento“, „Norfa“, „Šrilana“, Jauniūnų parduotuvėje, Širvintų vartotojų kooperatyvo „Veivera“ bei L.Lebedinskienės IĮ visose rajono parduotuvėse. 

2018 metų gegužės 23 dieną laikraštyje „Širvis“ skaitykite:  

„Ukmergės ir Širvintų ligoninių sujungimo vizija“ Pirmadienį, gegužės 14 d., įvyko Širvintų rajono tarybos narių susitikimas su Ukmergės meru Rolandu Janicku, Ukmergės ligoninės vyr. gydytoju Rimvydu Civilka, Vilniaus teritorinės ligonių kasos direktoriumi Vytautu Mockumi. Susitikimo tema – Ukmergės ir Širvintų ligoninių prijungimo galimybių teorija…

(Valda PATINSKIENĖ)

„Nevyriausybininkų veikla – politikų rankose“ Jau ne pirmą kartą Nevyriausybinių organizacijų (toliaus – NVO) taryba renkama iš kandidatų, kuriuos neformaliai pateikia rajono politikai. Be to, nėra tinkamai bei viešai kviečiamos organizacijos, kurios siūlytų savo kandidatus. Rajone turime daug tikrai aktyvių nevyriausybinių organizacijų, tokių kaip Širvintų miesto, Avižonių krašto, Kiauklių kaimo, Šiaulių kaimo bendruomenės, Musninkų krašto bendruomenė „Spindulys“ ir kitos. Deja…

(Andželika BAGOČIŪNIENĖ)

„Airijoje aš atgavau orumą“  Irena Česiūnaitė-Pakštienė gimė gražiame Garliau- čiznos kaime, šalia Liukonių. Nors jau daug metų Irenos gyvenimas teka toli nuo gimtųjų vietų, savo krašto ji nepamiršta ir apgailestauja, kad Garliaučiznos kaimas šiandien yra liūdnas ir tuš- čias, belikę keletas senų trobų, kuriose jau nebėra gyventojų. Moteris džiaugiasi, kad Liukonyse gyvena sesers Danutės šeima, todėl yra proga apsilankyti gimtose vietose. Viešnagės metu ir užklupome Ireną prašydami papasakoti, kaip klostėsi jos gyvenimas palikus gimtąsias vietas…

(Janina PUKIENĖ)

„Jaunieji meistrai“ Gyvena Alionių kaime Vasilevskių šeima. Šeimos galva pats būdamas dailide, prie darbo nuo mažens pratino ir savo atžalas. Vyriausias sū- nus Andrius jau nuo keturiolikos pradėjo dirbti dailidės pagalbininku. Guvus vaikas, tėtės vis pamokomas, greitai perprato įvairių statybos darbų subtilybes…

(Valda PATINSKIENĖ)

„Širdyje – pavasario tėkmė“ Gegužė – šeimos mėnuo, kurio vidury švenčiame Šeimos dieną. Šeimų bendrystės ugdymo centras ta proga sukvietė Širvintų ir kaimyninių rajonų šeimas į renginį siekdami pabūti kartu. Šio ugdymo centre sėkmingai veikia Širvintų „Tėkmės“ mokykla bei vaikų darželis „Laumžirgių pievelė“. Daugelis vaikų su savo šeimomis dalyvavo šventėje, nema- žai tėvelių aktyviai įsitraukė į šventės organizavimą – vedė edukacijas, pamokas, laboratorijas, o auklėtojos ir mokytojos vedė paskaitas…

(Andželika BAGOČIŪNIENĖ)

„Geroji estų ir suomių švietimo patirtis “ 2018 m.gegužės 14–18 dienomis kartu su kitais 40 neformaliojo švietimo atstovais iš įvairių Lietuvos savivaldybių keliavome susipažinti su Estijos ir Suomijos švietimo sistemomis ir jaunimo laisvalaikio užimtumu…

(Judita KORSAKIENĖ ir Ramunė ŠIMIENĖ)

„Klusniai ir nuolankiai“ Gražiausią pavasario metą, kai viskas žydi ir žaliuoja, negalime, mielieji, ramiai džiaugtis tuo grožiu ir žydėjimu. Koks jau čia grožis, jei miestelio ramybė pavojuje. Žinoma, ir valdovės skaidriausiosios ramybė irgi pavojuje, o tai, mielieji, visiškai nebejuokinga ir labai neramu. Pasiekė mane žinia, kad miestelyje vis randasi neklusnumo židinių. Atrodo, valdovė tuoj nebegalės tvirtinti, jog be josios žinios net mažiausias lapelis nenukrinta…

(Jūsų Varpininkas – klusnus ir nuolankus valdovės gerbėjas)

„Blogi įpročiai trukdo geriems santykiams“ Vos vienas kitas visuomenės narys gali sau leisti apsigyventi vienumoje, toli nuo kitų žmonių, nebendrauti su jais ir neturėti jokių artimų kaimynų. Nežinia, kiek žmonių sveikintų tokį pasirinkimą, o kiek su gailesčiu konstatuotų: girdi, gal ir gera kartais pabūti vienumoje, bet kaip įmanoma nuolat gyventi be žmonių, be bendravimo, be kaimyniškos draugystės…

(Jonė LIEPONĖ)

„Jaunųjų ugniagesių varžytuvės Širvintose“  Vilniaus apskrities prieš- gaisrinės gelbėjimo valdybos Širvintų priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje š. m. gegužės 17 d. įvyko jau tradicija betampančios Jaunųjų ugniagesių varžytuvės…

Savaitgalis su spauda. Rajoninės, nacionalinės ir užsienio spaudos apžvalgą jums pateikia „Širvio“ skaitytoja.

Šiame numeryje taip pat rasite:

Rubriką „Kas? Kur? Kada?“

Širvintų policijos komisariato suvestinę;

Traškių salotų receptas.

Paskutiniame laikraščio puslapyje rasite skelbimus, reklamą, padėkas, užuojautas, sveikinimus bei kitą naudingą informaciją.

Laukiame jūsų skelbimų, užuojautų, sveikinimų, padėkų, reklamų. Sąlygas bei kainas rasite čia

Laikraštį „Širvį“ jūs taip pat galite užsiprenumeruoti Širvintų rajono pašto skyriuose bei tiesiogiai pas mus.

Numerio kaina 0,55 Eur, prenumeruojant:

1 mėn. – 2 Eur,

3 mėn. – 6 Eur,

6 mėn. – 10 Eur,

12 mėn. – 18 Eur.

prenumerata.2018

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*