Naujausios žinios

Nevyriausybininkų veikla politikų rankose

Straipsnis buvo išspausdintas gegužės 23 d. laikraščio „Širvis“ 20-ame šių metų numeryje.

Jau ne pirmą kartą Nevyriausybinių organizacijų (toliaus – NVO) taryba renkama iš kandidatų, kuriuos neformaliai pateikia rajono politikai. Be to, nėra tinkamai bei viešai kviečiamos organizacijos, kurios siūlytų savo kandidatus. Rajone turime daug tikrai aktyvių nevyriausybinių organizacijų, tokių kaip Širvintų miesto, Avižonių krašto, Kiauklių kaimo, Šiaulių kaimo bendruomenės, Musninkų krašto bendruomenė „Spindulys“ ir kitos. Deja, pakalbinus šių bendruomenių pirmininkus, visi teigė, kad nematė skelbimo delegatams teikti, asmeniškai kvietimo siūlyti savo kandidatus į NVO tarybą taip pat nebuvo gavę ir, žinoma, savo atstovų nedelegavo. Beje, verta paminėti, kad viešas kvietimas deleguoti narius nebuvo skelbiamas Savivaldybės tinklalapio naujienų puslapyje, bet užslėptas ir nežinant, kad laikas teikti kandidatus, tikrai skelbimo ten neieškos nė vienas.

Šiais metais NVO taryba Širvintose vėl renkama ir Širvintų rajono savivaldybės tarybai jau pateiktas kandidatų sąrašas. Siūloma tarybos sudėtis vietiniams visiškai aiški ir, regis, nebestebina. Sąraše Rytė Bareckaitė, Širvintų rajono savivaldybės Kultūros centro direktorė, (LSDDP Širvintų skyriaus pirmininkės Ž. Pinskuvienės pavaduotoja); Rima Jasevičienė, Širvintų kaimo bendruomenės „Upė“ pirmininkė, (LSDDP Širvintų skyriaus pirmininkės Ž. Pinskuvienės pavaduotoja); Neringa Lubytė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, (LSDDP Širvintų skyriaus pirmininkės Ž. Pinskuvienės pavaduotoja); Inga Vaickienė, asociacijos bendruomenės „Mūsų Širvintos“ pirmininkė, ( LSDDP Širvintų skyriaus pirmininkės Ž. Pinskuvienės pavaduotoja); Indrė Meilūnienė, Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja; Alina Zapolskienė, Širvintų sporto centro l. e. p. Direktorė; Gintarė Preikšaitienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; Regina Stakauskienė, Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininko pavaduotoja; Kęstutis Norušis, Širvintų senjorų klubo narys; Romualdas Chmeliauskas, Širvintų sporto klubo pirmininkas. Net keturi iš dešimties kandidatų yra naujai įkurtos LSDDP Širvintų skyriaus pirmininkės Ž. Pinskuvienės pavaduotojai, kiti keturi Savivaldėbės ar jos pavaldžių įstaigų darbuotojai, galima teigti pavaldūs Savivaldybės tarybos valdančiosios daugumai ir merei.

Dėl šios situacijos kreipėmės į Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorių Martiną Žaltauską. Jo teigimu, problema mūsų rajone žinoma. Tokie NVO tarybų sudarymai įvairiose savivaldybėse vyksta įvairiai, bet matoma tendencija – kur „normalesnės“ savivaldybės valdžia ir požiūris į NVO, ten delegavimas yra atviresnis ir skaidresnis. Jis taip pat pastebėjo, kad sudarant tarybą informacija nebuvo viešai prieinama. Skelbimas savivaldybės tinklalapyje paskelbtas šių metų balandžio 19 dieną, o deleguojamus atstovus pasiūlyti reikėjo iki šių metų balandžio 27 dienos 15 val.. Per vieną savaitę surengti NVO atstovų susirinkimus, kurių metu būtų išrinkti delegatai, yra per mažas laiko tarpas. NVO šiam reikalui reikėtų skirti bent 2 savaites, o apie kvietimą deleguoti atstovus turėtų būti informuojamos visos savivaldybės teritorijoje veikiančios NVO. Be to, vertinant kvietimo paskelbimą ir jo galutinį terminą apskritai galima daryti išvadą, jog NVO atstovai į siūlomą sąrašą jau iš anksto buvo parinkti ir jokie delegavimo procesai nevyko. Nes kandidatus reikėjo teikti iki balandžio 27 dienos 15 val., o sprendimo projektas paskelbtas tą pačią – 27 dieną. Dėl to kyla teisėtų abejonių, ar toks delegavimo proceso organizavimas yra apskritai galimas.

„Pagal įstatymą ir Tarybos nuostatus NVO atstovai nėra parenkami savivaldybės, o bendru sutarimu deleguojami, todėl savivaldybė į šį procesą negali kištis ir jo paveikti, tik sudaryti administracines galimybes susirinkimams organizuoti,“ – atsakė M. Žaltauskas

Vyriausybės atstovė Vilda Vaičiūnienė mūsų prašymu patikrinusi sprendimo projektą ir juo tvirtinamą NVO tarybos sudėtį, prieštaravimų aukštesnės galios teisės aktams nenustatė ir atsakė, kad Vyriausybės atstovas nevertina politinio ar ekonominio tikslingumo klausimų. Tokių klausimų nevertina ir teismas. „Atsižvelgiant į tai, kad neatitikimų (įskaitant ir procedūrinių) aukštesnės galios teisės aktams nenustatyta, pastabų projektui teikiama nebus. Pastebiu, jog aukštesnės galios teisės aktai nereglamentuoja NVO tarybų sudarymo procedūrinių klausimų, pvz., skelbimo, narių teikimo į NVO tarybą terminų ir pan., todėl diskreciją nustatyti tvarką ir jos detalumą įstatymo leidėjas yra suteikęs savivaldybių taryboms. (…) Manau, jog detalesnis teisinis reglamentavimas šių visuomeninių santykių kontekste (reglamentuojant skelbimo, NVO tarybos sudarymo procedūrinius klausimus, pvz., kaip ir kur turi būti skelbiama aktuali informacija, susijusi su NVO tarybomis, narių teikimo į NVO tarybas procedūra ir terminai, narių atrankos procesas ir pan.) galėtų suteikti daugiau aiškumo ir skaidrumo,“ – rašoma V. Vaičiūnienės atsakyme.

V.Vaičiūnienė taip pat informavo, kad Vyriausybės atstovas nėra politikos formuotojas, todėl nevertina politinio tikslingumo klausimų. Tačiau kaip asmuo mano, kad demokratinėje valstybėje reikėtų stengtis informuoti kuo platesnę visuomenės dalį, kad būtų atstovaujamas kuo platesnis bendruomenių ratas ir joms rūpimi klausimai.

 

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*