Naujausios žinios

Opozicija sau – valdantieji niekam

Asociatyvi nuotrauka „Miegančios smegenys“. Šaltinis: www.podtail.com

Jonė LIEPONĖ

Va jau tuoj adventas užčiaups man burną ir kalbėsiu tik apie grožį ir gėrį. Šiandien paskutinis šansas ką nors iškoneveikti nuodėmės nepadarius. Tai jau kai kirsiu iš peties, tik laikykitės. A taip, a kitaip, ką besakysiu, vis tiek kuriai nors pusei būsiu neįtikusi.

Žiūrėjau čia vietiniame portale vaizdo įrašą, kur mūsiškiai Seime bėdavojo, kad valdantieji į „etikmat“ komisiją jųjų neįsileidžia. Ir iškilo man atmintyje vaizdai iš netolimos praeities, kai toje komisijoje ir pirmininkas buvo teisingas, tai yra opozicionierius, ir narių iš tosios jųjų mažumos buvo ne mažuma, bet va naudą iš tos komisijos pavadint galiu vienu nemūsišku žodžiu, kurio galūnė „…mat“. Atmintis manęs šįkart nenuvylė, matyt, laiku prisiminiau Bilobilo pavartoti.

Va menu aš, kai viena „asaba“ kreipėsi į tąją komisiją, dar tą, kurios pirmininkas ne valdančiųjų buvo, Ta „asaba“ ne tik per vietinę žiniasklaidą, bet ir per visą Respubliką porino, kad josios asmens apsaugos duomenų teises valdančiosios ponios tuo metu buvusi pagalbininkė pažeidė ir vaiko ligos istoriją visiems politikams išklojo. Kalbėjo tada ta „asaba“, kad atitinkamos tarnybos pripažino ją teisią buvus ir kreipėsi ji į „etikmat“ komisiją ne šiaip sau, o prašė apsvarstyti tuomet garbios ponios etikos pažeidimą, nes būtent garbingoji ponia buvo tiesioginė to pažeidimo bendrininkė. Tikėjosi nuskriaustoji teisingumą rasti pačioje skaidriausioje komisijoje. Bet jos viltys sudužo ir paskendo taip įspūdingai, kaip Titanikas. Kas sutrukdė teisingumo ieškot tos komisijos nariams, lieka istorijos užslėptuose puslapiuose, bet viena išaiškėjo, kad toji komisija „neįgali“ ir sudaroma tik akių dūmimui.

Nesuprantu, kokia prasmė Seimo galvoms galvas kvaršinti, dėl komisijos pirmininko posto kovoti, jei iš anksto žino, kad nesvarbu, kas pirmininkaus – naudos iš jos, kaip iš ožio pieno. Opozicionieriai savo laiką ir energiją geriau kiton vieton permestų. „Gvoltu“, rėktų dėl kainų, kurios iš visų pusių skalpuoja mažųjų širvintiškių tėvelius. Girdėjau bėdavojant, kad opozicija bejėgė. Nesiginčysiu, bet begerklė ji nėra. Sušauktų kokį susirinkimą su visais rajono tėvais, kurių vaikai darželius ir Meno mokyklą lanko. Nušviestų prieš posėdį, kokią prieškalėdinę dovaną valdantieji jiems ruošia, o ten jau opozicijos ir nebereiktų. Viskas būtų sava vaga tekėję, gal tėveliai į Tarybos posėdžių salę per posėdį nebūtų tilpę. Bet ne – tyla. Mosikuoja kumščiais, kur net ir muštynių nereikia. Ne man juos mokyt, jei tan ratan pakliuvo, matyt, mokytesni už mane.

Bala tos mūsų valdžios. Skaičiau čia vieną dieną, kad svarbesnė valdžia siūlo iš dirbančiųjų atostoginius atimti. O čia tai žinia. Aria žmogelis už tą menką minimumą ištisus metus, dienos šviesos nemato ir, še tau trejos devynerios, dar ir be atostogų liks. Kur tu durnių rasi, kuris atsisakys mėnesį dirbti, eis atostogų ir dar apsimokės už jas sau pats. Iš ko gi apsimokės, jei naujo drabužio neišgali sau įsigyti, o ir maistą tik akcinį šeimai gali ant stalo patiekti. Gerai tas Alytaus meras Valatkai sakė, va taptų jis premjeru, tai pusė tu kabinetinių „profesorių“ atleidimo lapelius gautų. Matyt, laikas jau valdžią keisti. Neilgai liko laukti, po Naujųjų rinkimai, turėsime šansą viską pakeisti. Ko iš visos širdies tikiuosi ir jums linkiu.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*