Naujausios žinios

Paramą maistu dalijančioms labdaros ir paramos organizacijoms Žemės ūkio ministerija skirs 500 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų

Šios organizacijos balandžio 4 d. – 15 d. bus kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti pagal naujas “Paramos už labdarai atiduodamo maisto tvarkymą” teikimo taisykles.

Maisto praradimų ir švaistymo mažinimas numatytas Vyriausybės programoje. Pasak žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko, socialiniu, ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu esantis maisto švaistymas vis dar aktualus visoje maisto tiekimo gandinėje.

„Pavyzdžiui, tinkamos vartoti, tačiau nustatytų standartų neatitinkančios daržovės dažnai naudojamos pašarams ar net išmetamos. Panašiai nutinka ir su kai kuria jau pagaminta produkcija. Augant infliacijai ir susiduriant su karo Ukrainoje iššūkiais, privalome padėti sunkiau besiverčiantiems. Tad sukūrėme visiškai naują pagalbos labdaros organizacijoms mechanizmą“, – teigia žemės ūkio ministras K. Navickas.

Lietuvos socialinių mokslų centro ekonomikos ir kaimo vystymo institutas 2020-2021 m. atliko tyrimą. Nustatyta, kad Lietuvoje pirminėje gamyboje (žemės ūkyje) prarandama 81 202 tonų maisto per metus, o maisto pramonėje (perdirbime) – 17 452 tonų per metus. Dalis šio prarandamo maisto galėtų būti perduota labdarai.

Preliminariais skaičiavimais, kiekvienas Lietuvos gyventojas kasmet išmeta apie 60 kg tinkamo vartoti maisto.

Paramos gavimo sąlygos

Paramos dydis negali viršyti 0,5 euro už vieną kilogramą maisto, kuris buvo surinktas iš maisto tvarkymo subjektų ir po to atiduotas labdarai ir paramai  maistu ir (ar) dar laikomas sandėlyje.

Į šią paramą galės pretenduoti organizacijos, kurios surenka perteklinį maistą iš maisto tvarkymo subjektų, užsiimančių pirmine maisto produktų gamyba arba perdirbimu ir išdalina jį labdaros, paramos maistu gavėjams.

Taip pat labdaros ir paramos organizacija, siekdama gauti paramą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • atitikti Labdaros ir paramos įstatyme paramos gavėjo apibrėžimą ir būti gavęs paramos gavėjo statusą, kaip tai nustato Labdaros ir paramos įstatymas (t. y. būti registruotas Juridinių asmenų registre);
  • būti registruotas ir (ar) patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka (turi būti įtrauktas į Maisto tvarkymo subjektų sąrašą ir /arba Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų sąrašą);
  • iki paraiškos pateikimo turėti ne mažesnę kaip nepertraukiamų trejų kalendorinių metų patirtį surenkant ir / ar išdalinant paramą bei labdarą maistu;
  • turėti 2 ar daugiau padalinių ne tame pačiame mieste ar rajone, kurių bendras metinis  gautos  ir išdalintos paramos ir labdaros maistu kiekis – ne mažiau kaip viena tona.

Kaip teikti paraiškas?

Paraiška, užpildyta pagal taisyklių 1 priede nustatytą formą, turi būti pateikta elektronine forma. Taip teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikti NMA el. paštu dokumentai@nma.lt. Kitu būdu pateikiamos paraiškos atmetamos.

Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu 8 5 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841, taip pat elektroniniu būdu NMA interneto puslapyje pasirinkus nuorodą „Užduokite klausimą“ arba atsiųsti jį bendruoju el. pašto adresu info@nma.lt, taip pat paštu adresu: Blindžių g. 17, Vilnius.

Papildomą informaciją dėl taisyklių teikia Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės ir kooperacijos skyrius tel.: (8 5) 239 1282.

Daugiau informacijos apie paramą:  (ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra (nma.lt)

Taisyklės ir paraiškos forma yra čia https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bc429d0af5f11ec8d9390588bf2de65

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*