Naujausios žinios

Sausio 26 d. sušaukiamas Tarybos posėdis

Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės 2017 m. sausio 19 d. potvarkiu Nr. 6-5, 2017 m. sausio 26 d. 10.00 val. sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Igno Šeiniaus premijos skyrimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Savivaldybės merė.

2. Dėl pritarimo Administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. veiklos ataskaitai.

Pranešėja – Irena Vasiliauskienė, Administracijos komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos pirmininkė.

3. Dėl priemokos skyrimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorei Ingridai Baltušytei-Četrauskienei.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

4. Dėl priemokos skyrimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Elonai Pečiukaitienei.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr.1-132 „Dėl Administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo ir administracinės komisijos sudėties papildymo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. 1-86 „Dėl Administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

7. Dėl tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo.

Pranešėja – Dalia Maleckaitė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

8. Dėl Integralios pagalbos teikimo Širvintų rajone tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja, atliekanti Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigas.

9. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Širvintų rajone tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja, atliekanti Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigas.

10. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir pratęsimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

11. Dėl pritarimo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Širvintų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.

Pranešėja – Dovilė Audėjūtė, Investicijų skyriaus vedėja.

12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Elona Pečiukaitienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

13. Dėl 2016-07-28 sprendimo Nr. 1-241 „Dėl viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Elona Pečiukaitienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

14. Dėl leidimo Violetai Ragauskienei pirkti butą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

15. Dėl leidimo Modestui Rukšnaičiui pirkti butą su bendrojo naudojimo patalpomis.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

16. Dėl leidimo Leonui Masiukui pirkti butą su rūsiu, tvartą ir viralinę.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

17. Dėl leidimo Janinai Komosko pirkti butą, ūkinį pastatą ir daržinę.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

18. Dėl leidimo Vitalijai Bičkauskienei pirkti gyvenamąjį namą, du ūkinius pastatus, tvartą, daržinę ir kitus kiemo statinius

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

19. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimo Nr. 1-288 „Dėl sutikimo perimti kiemo statinius“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

20. Dėl tarifų tvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

21. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

22. Dėl investicinių planų derinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

23. Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomu klausimu.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

24. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-203 „Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

25. Dėl sutikimo reorganizuoti Širvintų lopšelį-darželį „Saulutė“ prijungiant jį prie Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

26. Dėl sutikimo reorganizuoti Širvintų r. Zibalų pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

27. Dėl sutikimo reorganizuoti Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Širvintų r. Gelvonų gimnazijos.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

28. Dėl Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos tipo pakeitimo, pavadinimo keitimo ir nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Regina Jagminienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

Papildomi darbotvarkės klausimai:

1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

2. Dėl turto perdavimo UAB Širvintų komunaliniam ūkiui patikėjimo teise.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

Sprendimų projektus galite rasti čia.

Tiesioginę posėdžio transliaciją galėsite stebėti čia.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*