Naujausios žinios

Širvintų mišraus choro DERMĖ ir Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios choristai šventė Valstybės dieną

Straipsnis buvo išspausdintas  liepos 19 d. laikraščio „Širvis“ 29-ame šių metų numeryje.

Ankstų Liepos 6-osios dienos rytą autobusas su choro DERMĖ ir Širvintų bažnyčios choristais pajudėjo į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Šiais metais jie skirti Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejui ir Palaimintajam Teofiliui Matulioniui atminti. 300 kilometrų kelionė komfortabiliu autobusu, už kurį sumokėjo DERMĖS rėmėjai, visai neprailgo. Išsisklaidęs ryto rūkas žadėjo giedrą dieną. Pakeliui stabtelėjome Telšių miesto centre prie Šv. Antano Paduviečio katedros. Mūsų laimei šventovės durys buvo plačiai atvertos turistams, todėl pasisekė apžiūrėti nepaprastai puošnios katedros vidų, kurioje turim svajonę ateityje taip pat sugiedoti.

Atvykti į Žemaičių Kalvarijos atlaidus ir giedoti Šv. Mišiose jau prieš metus mus pakvietė Telšių vyskupijos Marijos legiono dvasios vadas kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Žemaičių Kalvarijoje šis ketvirtadienis buvo skirtas latviams. Šv. Mišių koncelebrai vadovavo ir pamokslą pasakė vyskupas iš Latvijos Viktors Stulpins. Skaitinį skaitė mūsų choristas Raimundas Pilka, psalmę giedojo net širvintiškių kvartetas: Sigitas Kirtiklis, Laura Kirtiklienė, Laimutė Jakimavičienė ir Raimundas Pilka. Kartu meldėsi ir nemažai kunigų, liturgijai patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai.

Šv. Mišios buvo labai gražios, iškilmingos, jungtinis choras giedojo labai dvasingai, nuotaika buvo pakili. Po Šv. Mišių choristų kartu su procesija, vyskupams vadovaujant, ėjo Kryžiaus Kelią, lankė lauke esančias koplytėles, giesmes giedojo giedotojai, lydimi pučiamųjų orkestro, o po Kalnų procesijos visiems maldininkams padėkos žodį tarė vyskupas K. Kėvalas.

Daugumai choristų tai buvo nauja patirtis, tikrai įsimintinas įvykis, vedantis link dvasinio tobulėjimo. Po to visi aplankė miestelyje vykstančią mugę, pasiklausė žemaitiško autentiško Kalnų giedojimo pačioje bazilikoje.

Po atlaidų visi važiavome Plungės dvaro link, kur gidė Danutė mums stengėsi glaustai, bet kiek galima išsamiau papasakoti Oginskių giminės istoriją ir pagrindinius istorijos įvykius, susijusius su Plunge, pravedė trumpą ekskursiją po miestą, po nuostabią pagal inžinieriaus Stepono Stulginskio projektą 19021933 m. pastatytą Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. Dėl laiko stokos, planuose numatytos Rietavo bažnyčios neaplankėm. Tad pravažiuodami pro Rietavo centrą, pamojavom baltajai gulbei iki kito karto.

Paskutinė mūsų stotelė buvo prie Karpinės, Raseinių r., Kalnujų mietelyje. Seniūnė Regina Čepurnovienė su džiaugsmu priėmė mus, aprodė kaimo bažnytėlės griūvėsius, kur dar kartais vyksta įvairūs renginiai. Kadangi šie metai paskelbti piliakalnių metais, mūsų kelionės galutinis tikslas buvo užkopti į Kalnujų (kitaip vadinamą Palendrių) piliakalnį. Ten mus pasitiko lauko gėlėmis išpuošti mediniai vartai, aukuras, vaišės ir kaimo bendruomenė. Sulaukę 21 val. visi sutartinai užtraukėm Tautišką giesmę, kuri tarsi upelis nusileido į vakarinės saulės apšviestą slėnį Raseinių link, nematomomis gijomis susipindamas su tuo pačiu metu visame pasaulyje skambančio himno garsais. Visi džiaugėmės šiltu priėmimu, vaišėmis, mėtų arbata ir nepakartojama bendryste. Prisiminimas apie šiltą vasaros vakarą Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimui paminėti ant Kalnujų piliakalnio ilgai išliks mūsų atminty kaip tvirtos dainuojančių širdžių draugystės ir bendrystės simbolis!

Dalia Kunevičienė, kelionės organizatorė, Širvintų dekanato Carito vadovė, choro DERMĖ choristė

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*