Naujausios žinios

Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčios choristai Pivašiūnuose šventė Švč. Mergelės Marijos Velykas

A. Varno nuotrauka

Tradiciškai Žolinę Širvintų parapijos Sumos choras švenčia Pivašiūnuose. Šiais metais, nors ir pandemija gerokai išgąsdino, choristai drauge su vadovu Sigitu Kirtikliu nepabūgo ir tęsė savo tradiciją – rugpjūčio 15 d. padėkos giesmes ir maldas skyrė Švenčiausiosios Mergelei Marijai – Pivašiūnų Nuliūdusiųjų Paguodai.

Atvykus į Pivašiūnus, choristų laukia kelios rimtos veiklos. Pirmoji – drauge su jungtinių Kaišiadorių vyskupijos choru parepetuoti. Antroji – pasimelsti, paprašyti malonių, pamąstyti prie stebuklingo Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo. Trečioji – giesmėmis sužadinti tikinčiųjų jausmus per šv. Mišias. Ketvirtoji – drauge su vyskupijos choristais dalyvauti agapėje. Ir pagaliau paskutinis – nupirkti lauktuvių artimiesiems. Šias užduotis choristai metai iš metų atlieka stropiai ir sąžiningai.

Šv. Mišias koncelebravęs Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius Žolinę pavadino Švč. Mergelės Marijos Velykomis.

„Žolinę mes galėtume pavadinti Mergelės Marijos Velykomis. Apaštalas Paulius taip pat šiandien mums primena, kad Kristuje visi mirusieji bus atgaivinti. Pirmasis yra Kristus, tada priklausantis Kristui. O Mergelė Marija tiesiogiai dalyvavo Kristaus gyvenime, todėl ji tapo Kristuje atgaivinta ir paimta į dangų.

Mielieji, šios šventės šventimas rodo ir mūsų norą savo gyvenimą kreipti dangaus link. Ne tiek svarbu, kur tu esi, bet tai – kur link judi. O mūsų kryptis veda dangaus link“, – tikintiesiems drąsinančiai kalbėjo buvęs Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, o dabar Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius.

Žolinės atlaidai šiemet buvo pakankamai kuklūs ne tik tikinčiųjų gausa, bet ir muge. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ir mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė su Pivašiūnų seniūne Rima Čelkoniene, Globos namų direktoriumi Sigitu Karlonu bei klebonu monsinjoru Vincu Baubliu dar prieš šventę nutarė, kad šiemet Pivašiūnų atlaiduose nebus įprastos prekybininkų mugės, tačiau veiks religinių reikmenų, žolynų, proginių saldainių kioskeliai.

Smagu, kad į Žolinės šventės organizavimą aktyviai įsitraukė visos seniūnijoje veikiančios bendruomenės. Per iškilmes Pivašiūnų šventovę puošė jų nupinti žolynų vainikai ir girliandos, taip pat bendruomenių nariai valgydino svečius pačių pagamintu maistu.

Žolinės atlaidai dar tęsis iki rugpjūčio 22 d. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiemet Pivašiūnuose rugpjūčio 20 d., ketvirtadienį, bus skiriama padėka Dievui už kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimą ir tarnystę, minint kardinolo gimimo 100-ąsias metines. Be to, per 1988-ųjų metų Žolinės atlaidus kardinolas Vincentas Sladkevičius vainikavo malonėmis garsėjantį paveikslą popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis ir suteikė jam Nuliūdusiųjų Paguodos titulą, primenantį Marijos artumą ir globą sovietmečio persekiojimus išgyvenusiai ir naujus iššūkius sutinkančiai Lietuvos Bažnyčiai.

Visi tikintieji yra kviečiami dalyvauti atlaiduose. Jau dalyvavę choristai savo feisbuko paskyrose dalinasi mintimis, nuotraukomis ir įspūdžiais: „Žolinė – viena gražiausių Lietuvos Švenčių. Kiekvienais metais mes, Širvintų bažnyčios choristai ,važiuojame į Pivašiūnus. Nuostabus jausmas dalyvauti tokioje gražioje šventėje“ arba „Ten per daug gera aura, kad „koronė“ galėtų plisti“.

Bevažiuojant pirmyn į atlaidus ir atgal bei sugrįžus namo, choristai prisipažįsta, kad nuolat skamba Pivašiūnų Mergelei skirti žodžiai:

„O Marija Pivašiūnų,
Motina stebuklingiausia,
Kas Jos šaukias, tas nežūna,
Ji paguodžia ir išklauso.“

Nuotraukos Širvintų parapijos ir Alfredo Varno.

Šaltinis: www.sirvintuparapija.lt

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*