Naujausios žinios

Šv. Juozapas sukvietė vaikų globėjus į renginį

Straipsnis buvo išspausdintas kovo 21 d. laikraščio „Širvis“ 11-ame šių metų numeryje.

Širvintų rajono vaikų, netekusius biologinių tėvų globos, globėjų šeimos, kai Širvintų vaiko teisių apsaugos skyriui vadovavo Ramunė Vidmantienė, buvo įpratusios Šv. Juozapo dieną drauge švęsti. Deja, įsiviešpatavus naujai valdžiai, įsitvirtino ir nauja tvarka, kurioje vaikus globojančioms šeimoms pagerbti neliko nei lėšų, nei laiko. Tik tokiai šauniai iniciatyvai, tapusiai jau tradicija, užgesti neleido Širvintų rajono vaikų globėjų draugija, kuri Širvintų rajone aktyviai veikia jau devintus metus. Rodos, ir gamta sekmadienį prisidėjo prie šventiškos nuotaikos, ir į šv. Mišias Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje globėjus ir kitus tikinčiuosius lydėjo šilti bei pavasariški saulės spinduliai, kurie išliko skaistūs iki pat saulėlydžio.

Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kunigas Povilas Slaminis pakvietė visus pasimelsti už Globėjų draugijos narius bei visus vaikų globėjus, atradusius šilumos ir meilės tiems vaikams, kurie dėl įvairių priežasčių jos neteko iš savo gimdytojų.

Po Šventųjų Mišių vaikų globėjai buvo pakviesti į Parapijos globos namus, kuriuose svetingai priėmė taip pat globėjas, šių namų valdytojas, Sigitas Kirtiklis. Čia visiems susirinkusiems paskaitą vedė psichoterapeutė, pedagogė Daiva Žukauskienė. Lektorė kalbėdama apie atsiskyrimą su laikinai globojamu vaiku pateikė labai daug dar negirdėtos informacijos, paaiškino atsiskyrimo, kaip gedulo, išgyvenimo priežastis ir patarė, ką daryti globėjui, kad kuo lengviau ištvertų 12 mėnesių laikotarpį (tiek, pasak lektorės, trunka atsiskyrimo laikotarpis nuo laikinai globojamo vaiko), kad jis neprasitęstų dar ilgiau ir nebūtų dar skausmingesnis. Globėjai kėlė klausimus, aktyviai diskutavo su lektore ir liko patenkinti tomis žiniomis, kurias išgirdo ir išsinešė iš paskaitos.

Tuo tarpu, kol vaikų globėjai klausė paskaitos, su gausiu būriu vaikų užsiėmė VšĮ „Vikingų kaimas“ edukacijų vadovė Judita Korsakienė ir jaunieji savanoriai. Vaikams buvo taip įdomu, kad vos vienas kitas tikrino, ar globėjai netoliese. O veikti tikrai buvo ką. Vaikai kartu su Judita iš tešlos kūrė įvairiausių gyvūnėlių figūrėles, pūtė balionus, žaidė stalo žaidimus bei dūko ant grindų žaisdami ypatingai linksmą žaidimą „Twister“. Dvi žaidimams skirtos valandos netruko pralėkti. Vėliau visi susirinko į salę pasiklausyti ramių dainų, skambant akordeonui, gitarai bei klavišiniams. Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vokalinis ansamblis, kuriame dainuoja Deimantė Stankevičiūtė, Norvilė Iljeitytė ir vienintelis vaikinas Lukas Vyšniauskas, o vadovauja – Ligita Varaneckienė, savo skaidriais balsais sužavėjo ne tik suaugusiuosius. Vaikai taip pat lingavo pagal ritmą, mosavo rankomis per priedainius bei gausiai plojo po kiekvieno atlikto kūrinio. Šiuo metu išgyvename Gavėnios laikotarpį, tad šio ansamblio ramybė labai atitiko tiek renginio temą, tiek laiką.

Renginį šiais metais neatlygintinai padėjo organizuoti VšĮ „Vikingų kaimas“ edukacijų vadovė Judita Korsakienė ir jaunieji savanoriai, Ligitos Varaneckienės vadovaujamas Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vokalinis ansamblis, psichologė Kristina Šironienė, padovanojusi paskaitą, Širvintų parapijos globos namai ir jų valdytojas Sigitas Kirtiklis bei Rūta Boguckienė, paruošusi gardžias bei gausias vaišes į renginį susirinkusioms globėjų šeimoms. Nuoširdžiai dėkojame visiems mus, globėjus, pagerbusiems per šią šventę.

Renginio pabaigoje Širvintų rajono vaikų globėjų draugija surengė ataskaitinį susirinkimą, kurio metu buvo pristatyta pirmininko Rimvydo Bagočiūno 2017 metų veiklos ataskaita. O pristatyti tikrai buvo ką.

Praėjusiais metais Globėjų draugija įvykdė projektą „Paauglių ir globėjų tarpusavio santykių stiprinimas globėjų šeimose“, remiamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu globėjai kiekvieną ketvirtadienį rinkosi į susitikimus bei mokymus su psichologe Kristina Široniene. Numatytus projekto planus pavyko 100 proc. įgyvendinti. Globėjų šeimos aktyviai įsitraukė į mokymus. Psichologė teikė ne tik mokymų paslaugas, bet ir asmenines konsultacijas.

Buvo prisimintas renginys „Atverk širdies duris“ visiems mūsų rajono vaikus globojantiems asmenims, į kurį buvo pakviesti 42 rajono globėjai bei valdžios atstovai. Ne visi globėjai atvyko į renginį, bet nėra ko stebėtis – valdžios atstovai taip pat jį ignoravo. Savo apsilankymu pagerbė tik keli Tarybos mažumos nariai.

Birželio paskutinę dieną mūsų draugijos nariai, įstoję į Lietuvos globėjų ir įvaikintojų asociaciją, buvo deleguoti vykti į Prezidentūrą, kurioje vyko renginys su Prezidente. Aštuonių žmonių delegacija liko sužavėta Prezidentės Dalios Grybauskaitės paprastumu, Prezidentūros rūmų didingumu, puikiais ledais, kuriuos galėjo valgyti iki soties, bei gausiomis dovanomis.

Gruodžio pradžioje Globėjų draugijos nariai susitiko su Seimo nare Dovile Šakaliene. Išsakė savo rūpesčius, pasidalino džiaugsmais. Ji taip pat paliko puikų neabejingo Seimo nario įspūdį bei įžiebė viltį, kad mūsų rajone viskas keisis tik į gera.

Gruodžio mėnesį globėjai dalyvavo tarpšventiniame renginyje „Gongų maudynės“, jį vedė Rima Lavrinovič. Po renginio iškilmingai buvo įteikti ir psichologinių mokymų baigimo pažymėjimai.

Per šventes socialinė darbuotoja Andželika Bagočiūnienė globėjų draugijos narių vaikams išdalino Kalėdines dovanas. Kalėdinių dovanų praėjusiais metais buvo gauta iš „ADROS“, krikščioniškosios organizacijos bei iš Šiaurės Airijoje gyvenančių mūsų tautiečių Armagh Lithuanian Community „Amber“ bendruomenės narių. Paramos rinkimą inicijavo Loreta Bubinaitė-Buožienė, kurios vyras kilęs iš Viršuliškių kaimo, todėl ši moteris ne tik per Kalėdas nelieka abejinga mūsų rajono vaikams iš sunkiai besiverčiančių šeimų bei biologinių tėvų netekusiems vaikams. Ji vaikams paramą atsiunčia iš tolimosios Šiaurės Airijos tiek per Velykas, tiek Vaikų gynimo dienos proga, tiek Rugsėjo pirmąją.

Tikimės, kad šie metai taip pat bus kupini įspūdžių, naujų pažinčių bei susitikimų su senais pažįstamais.

Pirmininkas Rimvydas Bagočiūnas

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*