Naujausios žinios

Šv. Kryžiaus išaukštinimo atlaidai Krikštėnuose

Valda Patinskienė

Šaltinis: www.miestai.net

Straipsnis buvo išspausdintas šių metų rugsėjo 21 d. laikraščio „Širvis“ 37-ame numeryje.

Širvintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios dekanas kun. Leonas Klimas ir kunigas vikaras Povilas Slaminis Šv. Mišių metu skelbdavo, jog rugsėjo 18 d. Krikštėnų bažnyčioje vyks šv. Kryžiaus išaukštinimo tituliniai atlaidai ir ragindavo bei kviesdavo galinčius tą dieną dalyvauti atlaiduose. Oras geras, norinčių nuvykti irgi atsirado, kelionė netolima, kodėl nepasinaudojus kvietimu. Taip ir padarėmė.

Pasirodo, atlaidai prasidėjo jau šeštadienio vakarą Šv. Mišiomis, kurias aukojo Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios vikaras kun. Žilvynas Treinys. Po jų bažnyčios šventoriuje tikintieji ėjo Kryžiaus kelią, o vėliau Teresėlės ir Aušros Vartų kongregacijos vienuolės pakvietė į agapę. Sekmadienį prie Krikštėnų bažnytėlės eilė automobilių, o ir maldininkų netrūksta. Visus pastebi ir maloniai besišypsodamos visiems ateinantiems stengiasi patarnauti Krikštėnų vienuolės. Šv. Mišias aukojo Marijos radijo direktorius kun. Povilas Narijauskas. Sakydamas pamokslą, kunigas bandė tikinčiuosius įtraukti į dialogą: kalbino, klausinėjo, kas bažnyčioje jaučiasi kaip namie, kvietė prisėsti tiesiai ant grindų tuos, kuriems nebeliko vietos atsisėsti suoluose. Ilgą laiką dėstęs studentams, būsimiems kunigams, Krikštėnuose jautėsi lyg čia būtų vietinis. Puikiai skambėjo jaunų mergaičių giedamos giesmės, čia tikriausiai vienuolių įdirbis. Po procesijos, baigiantis sumai, vikaras kunigas Povilas Slaminis padėkojo visiems prisidėjusiems prie pasiruošimo atlaidams darbų, matyt, turi daug pagalbininkų šiame miestelyje, padėkojo piligrimams iš Bagaslaviškio, Gelvonų, Ukmergės, Molėtų, Širvintų. Po pamaldų visi maldininkai buvo pakviesti į koncertą, vyksiantį šalia bažnyčios ir agapę. Pasirodymą pradėjo dvi jaunos kanklininkės Aušrinė ir Urtė, pertraukėlės metu šventės organizatorė supažindino susirinkusius su programa: „…tai tik pradžia. Koncertuos Lyduokių kaimo kapela su solistu Dariumi ir tai dar ne viskas, bus loterija. Kadangi šiandien aštuoniolikta diena, tai laimės aštuoniolika suagusių ir aštuoniolika vaikų ir tai dar ne viskas, bus sumuštinių stalas ir tai dar ne viskas, bus puiki šiupininė ir tai dar ne viskas, bus kepamas šakotis ir tai dar ne viskas…“ Jau galva susisuko nuo gausybės numatytų pramogų atlaidams. Koncertas buvo tikrai puikus, vaišės neišpasakytai gardžios, vietiniai žmonės draugiški. Dvasiškai sustiprėję ir pailsėję išsiskirstėme į savo šeimas atnešdami ramybę, kurios linkėjome vieni kitiems šv. Mišių metu.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*