Naujausios žinios

Tartasi, kaip apsaugoti visuomenę nuo papirkinėjimo rinkimų metu

Rugsėjo 28 dieną  Vidaus reikalų ministerijoje vyko institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų pasitarimas, skirtas rinkėjų papirkinėjimo rinkimų metu užkardymui aptarti. Jo metu buvo pasidalinta aktualia informacija bei patirtimi, aptartos bendradarbiavimo bei veiksmų koordinavimo galimybės, taip pat pateikti siūlymai dėl priemonių, kurios padėtų užkirsti kelią balsų pirkimui.

Pasitarimo metu vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis pažymėjo, kad rinkėjų papirkinėjimas daro didelę žalą visuomenei, valstybei, jos demokratinėms institucijoms ir akcentavo, jog ši daugiaplanė problema turi būti sprendžiama sutelktai bei koordinuotai.

„Nors rinkimų skaidrumu besirūpinančios institucijos dirba aktyviai ir rezultatyviai, statistika rodo, kad balsų pirkimo tradicijos yra gajos, o šiuos pirkimus organizuojantys asmenys atranda naujų, užmaskuotų būdų tai daryti. Rinkėjų papirkinėjimas atskiruose regionuose yra sistemiškai vykdoma veikla, todėl turime diskutuoti ir aktyviai dirbti kartu tiek teisėsaugos, tiek pilietinės visuomenės formavimo srityje, kad būtų tinkamai pasiruošta ateinantiems rinkimams“, – sakė ministras S. Skvernelis.

Bendrame pasitarime dalyvavo generalinio prokuroro pareigas einantis Darius Raulušaitis, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas, Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Remeikis, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“, „Transparency international“ atstovai.

Policijos generalinis komisaras L. Pernavas, aptardamas bendrą rinkėjų papirkinėjimo situaciją Lietuvoje, informavo, jog  per 2015 metais įvykusių rinkimų I-ąjį ir II-ąjį turus policijos įstaigos gavo ir užregistravo 568 pranešimus dėl galimai padarytų pažeidimų rinkimų metu, buvo pradėta 40 administracinių teisės pažeidimo teisenų, pradėti 55 ikiteisminiai tyrimai. Jis taip pat apžvelgė vykdomas prevencines priemones.

Pasitarimo dalyviai pasidalino informacija ir patirtimi, susijusia su balsų pirkimais, kalbėjo apie naudojamas užkardymo priemones ir jų veiksmingumą bei efektyvumą. Buvo aptartas tolesnis bendradarbiavimas užkertant kelią papirkinėjimui per 2016 m. Seimo rinkimus bei siūlytos priemonės, kaip tobulinti veiklą siekiant užkardyti balsų pirkimą.

Prieita prie vieningos nuomonės, kad, sprendžiant balsų pirkimo problemą, svarbu veikti įvairiomis kryptimis – tobulinti teisinę bazę, informacijos apie galimus pažeidimus teikimo sistemą, sudaryti balsų pirkimo rizikų žemėlapį, organizuoti specialius mokymus, skatinti aktyvesnį savivaldybių bei politinių partijų įsitraukimą užkardant balsų pirkimus. Sutarta suburti atskiras darbo grupes, kurios parengs konkrečius pasiūlymus pagal atskiras balsų pirkimo užkardymo veiklos sritis ir juos pateiks sekančio pasitarimo metu.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*