Naujausios žinios

ZIBALŲ PARAPIJOS ŠIMTMETIS

Valda PATINSKIENĖ

Atlaidų akimirka

1920 metais į Zibalų bažnytėlę paskirtas jaunas kunigas Kazimieras Lajauskas atkūrė Zibalų parapiją. Šios progos šimtmetis sutapo su šv. Mato atlaidais. Kunigo Vido Bernardo Sajetos kvietimu šv.Mišiose dalyvavo kunigas Saulius Kristapavičius, turiningą ir labai pamokantį pamokslą sakė bei šv. Mišias koncelebravo kunigas vikaras Adam Adukowski. Po pamaldų šv. Jurgio bažnyčioje vyko sakralinės muzikos koncertas. Pakviesti svečiai: aktorė Gražina Urbonaitė skaitė jaudinančias eiles apie gyvenimo esmę, prasmę, Tėvynės meilę, ilgesį, apie tradicijas, kurios jau nyksta, traukiasi iš mūsų gyvenimo, naujoji karta lieka nuskriausta, nežinodama prosenelių papročių. Po bažnyčios skliautais aidėjo ištraukos iš Mikalojaus Daukšos „Postilės“. Solistas Dainius Puišys, akompanuojant vargonininkei Jurgitai Kazakevičiūtei, atliko aukšto meninio lygio muzikos kūrinius. Skambėjo Lujidži Luci „Ave, Marija“, ištrauka iš Giedriaus Kuprevičiaus miuziklo „Devynbėdžiai“, Džimo Rate „Te Viešpats saugo tave“, Franco Šuberto, Vidmanto Bartulio kūriniai. Dainininkas D. Puišys, Virgilijaus Noreikos studentas, nuoširdžiai bendravo su klausytojais. Pabaigoje solistas pakvietė bažnyčios choristus ir visus buvusius bažnyčioje kartu padainuoti Justino Marcinkevičiaus žodžiais sukurtą dainą „Lietuva“. Tuo šv. Mato atlaidai nesibaigė.

Zibalų bendruomenės pirmininkė, seniūnaitė Dalia Bulonienė, bendruomenės narys Vytas Šimonėlis padėkojo svečiams artistams, kunigams. Dalia Bulonienė, dėkodama parapijos kunigui Vidui Bernardui Sajetai už pagalbą ir paramą, pažadėjo: „Šv. Jurgio atlaidai buvo labai atsargūs ir negausūs dėl COVID-19, antrieji parapijos atlaidai – šv. Mato – bažnyčia pilnutėlė, kai bus švenčiami tretieji – bus pilna ne tik bažnyčia…“
Svečiai vilniečiai buvo pamaloninti medučiu ir džiovintais baravykais. „Kai valgysite Kūčių vakarienę, prisiminsite Zibalus… – įteikdama dovanas, pajuokavo bendruomenės pirmininkė ir visus susirinkusius kvietė į bendruomenės narių paruoštas vaišes. – Kaip sakė aktorė G. Urbonaitė, nepamiršime senolių papročių. Atlaidai – tai giminės, draugų suėjimas“.

Gausus būrys patogiai įsitaisė jaukioje palapinėje, kurioje stalai jau laukė besirenkančių. Ir ko tik čia nebuvo! Ne tik sumuštiniai, pyragai, sūriai, ypatingo skonio kibinai, bet ir karšta sriuba. Ne tik valgiai stebino sukviestuosius, smagias, liaudiškas melodijas vinguriavo Želvos muzikantų kapelija „Želvelė“. Bendruomenės pirmininkė padėkojo rėmėjams: rajono kooperatyvo „Veivera“ pirmininkui, ūkininkams K. ir A. Martinėliams, R. ir V. Šimonėliams, A. ir Z. Vaitkūnams, Zibalų rožinio narėms, Šešuolių vargonininkui, kunigui V. B. Sajetai už paramą ir pagalbą.

Ilgai dar skambėjo kapelos grojamos melodijos, ilgai nesiskirstė draugai ir kaimynai. Zibalų bendruomenė nori laikytis senolių papročių ir jiems tai sekasi.

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*