Naujausios žinios

Atimti ir padalinti

Tarybos narys Virginijus SARPAUSKAS

Kaip būti lygiai vienodai teisingam visiems? Ar lengva? Kai nori likti nešališkas, tai nėra lengva, nes reikia daug analizuoti ir gerai išmanyti reikalą. Bent jau stengtis. Kai esi šališkas kokios nors pusės atžvilgiu, daug paprasčiau, tik reikia stengtis tikrą savo nuomonę užmaskuoti įvairiausiais išvedžiojimais.

2019 m. birželio 27 dieną Širvintų rajono savivaldybės taryba posėdžiavo. Dvejomis dienomis anksčiau vyko ypatingos svarbos bendras Tarybos komitetų posėdis. Vienas svarbesnių klausimų – Dėl keleivių vežimo tarifų nustatymo UAB Širvintų autobusų parkui. Tiek komitetų posėdžio metu, tiek tarybos posėdžio metu formaliai pateikus klausimą, tebuvo paklausta: „Ar turite klausimų“. Prieš Tarybos posėdį visi tarybos nariai gauna būsimo posėdžio sprendimų projektus ir su jais susijusius dokumentus. Siūlau paskaityti vieną raštą:

„Širvintų rajono savivaldybės tarybai

PRAŠYMAS DĖL TARIFŲ PATVIRTINIMO

2019 06 11 Nr.28 ŠIRVINTOS

UAB Širvintų autobusų parkas, įsteigtas siekiant patenkinti Savivaldybės poreikius. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas. Autobusų reguliarių maršrutų skaičius: 1 tarpmiestinis, 29 vietinio susisiekimo (priemiestiniai) ir 1 miesto maršrutas.

Autobusų parko veikla yra nuostolinga. Patirtas nuostolis: 2015 m. – 6,2 tūkst. Eur, 2016 m. 54,8 tūkst. Eur, 2017 m. – 63,7 tūkst. Eur, 2018 m. – 116,3 tūkst. Eur, 2019 m. keturių mėnesių nuostolis – 56,2 tūkst. Eur. Įtakos tam turėjo nuolat didėjančios kuro, remonto ir eksploatacijos sąnaudos, minimalaus darbo užmokesčio padidėjimas, o tuo pačiu ir keleivių srauto mažėjimas.

Didžiausią pajamų dalį 2019 metais už keturis mėnesius sudaro pajamos, gautos už keleivių pervežimą. Tai sudarė 142,8 tūkst. Eur. Didžiausios sąnaudos: kuras 56,5 tūkst. Eur, priskaičiuotas vairuotojų atlyginimas 94,8 tūkst. Eur., priskaičiavimai Sodrai 1,5 tūkst. Eur, tepalai, padangos, atsarginės dalys sudaro 22,3 tūkst. Eur.

Širvintų rajono savivaldybė nekompensuoja nuostolingų maršrutų vežėjui, o įkainio už nuvažiuotą 1 km neleidžia pakelti jau eilę metų, prašymus padidinti tarifą ir keliamas problemas ignoruoja. Šiuo metu įkainis siekia vos 0,08 Eur. Tai pats mažiausias įkainis Lietuvoje vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais.

Paskutinį kartą keleivių vežimo tarifas buvo keistas daugiau nei prieš 9 metus, tik 2010 m. kovo 31 d. Širvintų rajono savivaldybės sprendimu Nr.1-70. Dėl nepakankamo keleivių vežimo tarifo UAB „Širvintų autobusų parkas“ kiekvienais metais patiria vis didesnius nuostolius, kurių savivaldybė neatlygina.

Siekiant sumažinti bendrovės maršrutų nuostolį, prašome leidimo padidinti iki 0,11 Eur (su PVM) dydžio tarifą už nuvažiuotą km vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais ir miesto bilieto kainą iki 0,50 Eur.

Kaip pavyzdį pateikiame kitų rajonų įkainius už nuvažiuotą km: Rokiškio AP – 0,109 Eur, Panevėžio AP – 0,1036 Eur, Utenos AP – 0,097 Eur, Anykščių – 0,09 Eur, Ukmergės AP – 0,10 Eur. Svarbu tai, kad minėtos savivaldybės dar ir papildomai kompensuoja nuostolingus maršrutus. Pvz., Anykščių rajono savivaldybė už 2018 m. kompensavo virš 200 000 eurų už nuostolingus maršrutus. Panevėžio rajono savivaldybė vežėjams kompensuoja apie 0,03 Eur už nuvažiuotą km.

UAB Širvintų autobusų parko direktorius Romas Sinkevičius

UAB „Autovelda“ direktorius Vladislavas Preidys“

Taigi klausimas jums, skaitytojai. Ar perskaičius tokį kreipimąsi, nekyla klausimų ir nematyti jokio reikalo iš esmės nagrinėti esamą padėtį UAB Širvintų autobusų parke? Nei komitetų, nei Tarybos posėdžio metu šis kreipimasis nebuvo perskaitytas. Tarybos posėdžio metu merė kelis kartus minėjo „Ypatingo blogumo“ koncesijos sutartį. Tačiau mes, kaip Tarybos nariai, jos neturime. Taip pat buvo minėta, kad vyksta bylinėjimasis su nuomininku. Tai ar neatrodo mažų mažiausiai keista, kai valdžia yra priešiškai nusiteikusi prieš nuomininkus, o nuomininkas teigia, kad patiria nuostolius, valdžia to nepaneigia, ir… nepakelia tarifo.

Kai nėra pateikiama pilna informacija, nėra diskutuojama, tai informacijos reikia ieškoti pačiam. 2006 m. gruodžio 15 dieną sutartimi Nr.1 su UAB ,,Autovelda“ buvo sudaryta koncesijos sutartis – išnuomota UAB Širvintų autobusų parkui. Kiek teko kalbėti su buvusiais merais, tai jų nuomone, koncesijos sutartis jos pasirašymo metu buvo pats geriausias sprendimas. Bet čia jų esminė nelaimė, kad jie nėra MERĖ, o viso labo „buvę merai“, tad jų nuomonė „nėra reikšminga“.

Iki 2006 metų UAB „Širvintų autobusų parkas“ buvo Savivaldybės įmonė. Kas pasikeistų, kai nutrūktų koncesijos sutartis, kokia iš to „nauda“? Pirmiausia, kažkam nusišypsotų laimė visiškai pelnytai laimėti konkursą direktoriaus pareigoms užimti. Nemažiau svarbu ypatingi malonumai atliekant viešuosius pirkimus. UAB Širvintų autobusų parkas galėtų būti puikus miesto renginių rėmėjas. Kita reikalo pusė – visos išlaidos ir nuostoliai tektų Savivaldybei.

Kai įmonė išnuomota, tai jau nuomininko reikalas, kur ir už kiek remontuojami autobusai; už kiek perkami degalai, tepalai, padangos ir kitos eksploatacinės medžiagos. Nuomininkas rūpinasi autobusų techninėmis apžiūromis ir paruošimo apžiūroms išlaidomis, transporto įvykių išlaidomis.

Labai dviprasmiškai atrodo 2015 metų tuometinės Darbo partijos brošiūra, kurioje pavaizduota stilizuota, atnaujinta autobusų stotis. Lietuvoje vienu metu vietoje autobusų stočių, jas privatizavus, pradėjo dygti prekybos centrai, su „integruotomis mini autobusų stotimis“. Kažin kokia šios rinkiminės vizualizacijos mintis? Koks sumanymas? Kieno nuosavybė būtų autobusų stoties pastatas? Savivaldybės ar privatizuota? Gal Širvintose trūksta dar vienų amžiaus statybų? Nes tuo labiau keista, kad iš karto po 2015 metų rinkimų pasipylė priekaištai nuomininkui.

Kitas klausimas, koks UAB Širvintų autobusų parko teritorijos Zibalų gatvėje Nr.47 likimas? Galbūt jau dabar yra norinčių privatizuoti?

Savivaldybė kritikuoja „ypatingai blogą“ koncesijos sutartį. Tačiau nėra žinoma, bent jau opozicijai, kokie tikrieji planai pasibaigus koncesijos sutarčiai arba ją nutraukus.

Kiek teko domėtis, tai kitos savivaldybės įvairiai sprendžia pavėžėjimo klausimą. Visos savivaldybės iš valstybės gauna tikslines lėšas, kuriomis kompensuojamos pensininkų, moksleivių ir žmonių su negalia pavėžėjimo nuolaidos. Tai nėra savivaldybės lėšos. Visose savivaldybėse yra pelningi ir nuostolingi maršrutai. Nuostolingi taip pat turi būti kompensuojami, kitos savivaldybės viena ar kita forma tai kompensuoja.

Bendrąja prasme žiūrint, tai vežėjo veikla turi būti pelninga. Bet, kadangi vežėjas gauna išimtines – monopolines teises važiuoti savivaldybės maršrutais, tai savivaldybės reikalas užtikrinti vežėjui nominalų pelningumą. Taigi, kai stebi, kad vėžėjo veikla būtų skaidri, kad jis turėtų tik nominalų pelną, o keleiviai optimalią, įmanomai mažiausią kainą, tai esi „lygiai vienodai teisingas visiems“. Tai yra politika. O kai spaudi vežėją, neleidi jam kelti kainų, ir tai žmonėms pateiki kaip „Ypatingą rūpestį geraisiais žmonėmis“, tai yra politikavimas. Labai primena garsųjį Šarikovo posakį: „Atimti ir padalinti“. Tik tiek, kaip visada, atimi ne iš savęs. Yra kitas posakis: „Iš neteisybės teisė negimsta“.

Mano manymu, tol, kol UAB Širvintų autobusų parkas yra išnuomotas, reikia planuoti ateitį, ką po kelių metų darysime. Tiek Lietuvoje, tiek Vakarų Europoje vyksta viešojo transporto ateities paieškos. Ne viename Vakarų Europos mieste viešasis transportas yra nemokamas. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kaip komunizmas ar utopija. Bet pasižiūrėkime atidžiau. Daugelis automobiliu važiuoja po vieną. Miestuose trūksta parkavimo vietų, susidaro didžiulės transporto spūstys. Verslui, o taip pat ir valstybei, kiekviena prarasta darbuotojo darbo minutė kainuoja milžiniškus pinigus. Dabar tikriausiai jau visi matome klimato pokyčius ir kiek jie kainuoja. Taigi nemokamas viešasis transportas valstybei galiausiai atsiperka, ir netgi duoda naudą.

Lietuvoje gyventojų tankis labai mažas. O rajonuose padėtis dar blogesnė. Nėra ką lyginti su didmiesčiais. Bet savivaldybė vis tiek turi užtikrinti viešojo transporto paslaugą. Gyventojų skaičiui mažėjant, žmonių, kurie naudojasi pavėžėjimo lengvatomis santykinis skaičius sparčiai didėja. Mano nuomone, tikrai verta diskutuoti nemokamo, o tiksliau iš biudžeto mokamo viešojo transporto galimybę rajone ir visoje šalyje. Manau, kad žymiai geriau, jeigu koks senolis nuvyks į rajono centrą nemokamai, nei važiuos savo dvidešimties metų amžiaus dyzeliniu automobiliu.

Nuspręsti, kas yra gerai, kas blogai, galima tik palyginant. Tikiuosi, kad dauguma skaitytojų labai gerai gyvena, daug keliauja po Vakarų Europą, jų vaikai taip pat užsieniuose, ir gali papasakoti, kiek kainuoja viešasis transportas Londone, Berlyne, Vienoje ir t. t. Kiek mokame už važiavimą, tokia ir viešojo transporto kokybė.

„Šiandien apelsinai po tris eurus, bet maži. O vakar – po penkis, bet labai dideli“.

Geros nuotaikos stebint Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžius.

Nuotraukos autoriaus

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.


*